happy on April 07, 2021, 04:59:39 PM
ปฏิทินข่าว
DITP ชวนผู้สนใจร่วมอบรมในโครงการ “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (Export Clinic) วันที่ 21 เมษายนนี้ ฟรี!!


              สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์​ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ Export Clinic “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (ภูมิภาคเอเชียใต้) ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาสขยายตลาดไปต่างประเทศ พร้อมรับคำปรึกษาข้อมูลเรื่องการค้าและการส่งออกจากทูตพาณิชย์แต่ละประเทศแบบตัวต่อตัว​ นอกจากนี้ NEA ยังได้รวบรวมสำนักงานการค้าต่างประเทศกว่า 30 แห่ง 5 ภูมิภาค อาทิ ตะวันออกกลาง, จีน, อาเซียน, เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างมากมาย โดยโครงการนี้จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar ในวันที่ 21 เมษายน 2564 นี้ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (BTS นานา)

              สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่​ https://forms.gle/fULaeu7hyve5N6k78 ตั้งแต่วันนี้ – 12 เม.ย. 2564 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 084-346-2006, 098-287-8600, 1169 กด 1 E-mail: pr.nea.seminar2019@gmail.com ติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่​ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp