wmt on April 06, 2021, 11:55:06 AM

กิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6

“น้องแก้ม-ลุงสมบัติ” ตัวแทนเยาวชนและชุมชนระดมความคิดเรื่องจัดการขยะกับ “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6


“โครงการ Bring Back-Recycle” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นมาพร้อมผลักดันด้วยการจัดกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชนเรียกว่าเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 2 กิจกรรม คือ “ทำความสะอาดชุมชน” และ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่จะมีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนการงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” สนุกแจ่มใสจิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) ที่จัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย ในระหว่าง วันที่ 13 -15 เมษายน 2564 และยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดไชยศรี ณ บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย

บรรยากาศงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมที่ให้การตอบรับเข้าร่วมมีจำนวนกว่า 50 ชีวิต โดยกิจกรรมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มตัวแทนชุมชน และเยาวชนออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดเรื่องปัญหาขยะในชุมชน ปัจจัยที่คาดว่าจะทำให้ชุมชนให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับบรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน เหล่าตัวแทนชุมชน และ น้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


น้องแก้ม-ด.ญ.เนติรักษ์ สาระจันทร์ อายุ 13 ปี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เผยความรู้สึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมากๆ ทำให้ได้รู้ว่าแค่เราแยกประเภทของขยะ เช่น แยกขวดน้ำและฝาขวด ก็ช่วยทำให้โลกไม่ร้อนได้แล้ว หนูจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ขอบคุณไทยเบฟมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และหนูอยากให้โครงการนี้ไปจัดตามโรงเรียนด้วยค่ะ”


นายสมบัติ ทองสวัสดิ์ เลขานุการชุมชนปรกอรุณ กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะว่ามีทั้งเยาวชน น้องๆ หลานๆ และก็ชุมชนต่างๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกว่าเราได้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆให้นำขยะมารีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช่ใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้รู้ว่าขยะทุกชิ้นมีมูลค่า เราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ถือเป็นโครงการที่ดีต้องขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ และอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง”

ทางด้าน คุณอรทัย พูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด (TBR) ให้ข้อมูลว่า “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Bring Back-Recycle” (เก็บกลับ-รีไซเคิล) ที่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางและสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชนให้ชุมชนได้ตระหนักว่าหากชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมชุมชนจะได้รับประโยชน์ และเห็นว่าสิ่งที่ชุมชนลงมือทำนั้นจะไม่สูญเปล่าทุกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่ได้รับการคัดแยกที่ดีจากชุมชนจะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง

และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนโดยพื้นที่ชุมชนนำร่องที่จะได้ร่วมกิจกรรมในปีนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ลำพูน,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ภูเก็ต โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติร่วมเป็นกระบอกเสียงและกำหนดแนวทางเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะในระดับชุมชนที่จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน” นับเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน


« Last Edit: April 06, 2021, 12:08:08 PM by wmt »