happy on February 23, 2021, 04:15:44 PM
THAC ชวนฟังสัมมนา
นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ


              สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาของ​ YTHAC ในหัวข้อ​ นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการงานที่จะทำให้คุณรู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการ และเทคนิคควรรู้ก่อนร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ของ THAC ที่จะมาไขข้อสงสัยว่า ทำไมคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำไมการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงสำคัญ และจริงหรือที่คำชี้ขาดได้รับการยอมรับกว่า 160 ประเทศ

               ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังสัมมนาและหาคำตอบได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom ลงทะเบียนได้ที่​ https://thac.or.th/th/seminar-registration-form/?apply=15937 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม​ โทร. 02 018 1615 หรือ​ https://www.facebook.com/thac.or.th