happy on February 21, 2021, 08:58:35 PM
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3”


เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มจะต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัด หลักสูตร Digital Marketing in Action #3 เป็น​ กำหนดการใหม่ วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2564

เมื่อ Digital ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์อย่างไรที่จะเหมาะกับองค์กรของคุณ 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล จัดเต็มกันแบบจุใจ พร้อม Workshop ที่จะทำให้คุณ รู้ลึก รู้จริง และกลับไปทำได้จริงอย่างแน่นอน

     - มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
     - มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
     - ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
     - เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
     - เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
     - เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
     - DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
     - เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
     - เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop


เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง โดยวิทยากร : ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

- คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล   
  Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.

- ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย       
  COO, MD of INTAGE Thailand

- คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน   
  Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE

- คุณเมธี จารุมณีโรจน์           
  Managing Partner of  BrandAholics

- คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
  Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand

- คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
  Director ,Digital Marketing Program School of  Business Administration Bangkok University

- ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ   
  กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ 
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน   
  CEO ,Answer Thailand & Co-Founder "AMATA"

- คุณณัฐพล ม่วงทำ
  เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  เริ่มอบรม 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2564  @ VIE Hotel Bangkok – Mgallery

** หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนที่นี่:

https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action3/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679 -7360-3 หรือ Line : @matsociety