happy on July 24, 2020, 02:07:00 PM
ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ขยายเวลาโปรโมชั่น “ยิ่งมามาก ยิ่งจ่ายน้อย” ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้


พัทยา 24 กรกฎาคม 2563: สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ขยายเวลาโปรโมชั่น “ยิ่งมามาก ยิ่งจ่ายน้อย” ตามเสียงเรียกร้อง ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ออกรอบ 1 ท่าน วันธรรมดากรีนฟีราคา 2,000 บาท วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคา 2,500 บาท พิเศษออกรอบสองท่านขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นท่านละ 100 บาท สูงสุดท่านละ 400 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเวลาออกรอบโทร 038-196-555, 083-148-5555, 065-869-9780  อีเมล:reservation@cheechangolf.com ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.cheechangolf.com  เฟซบุคเพจ: Chee Chan Golf  หรือ Official Line: @cheechangolf