happy on June 29, 2020, 06:10:26 PM
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,169 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 7 ราย)

   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 35
   -และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,053 ราย (96.34%) (ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มาจากประเทศอินเดีย 6 ราย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
- มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย  เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)