du_sit on March 31, 2020, 04:09:48 PM
‘ชนมพรฟาร์ม’ สนับสนุนไข่ไก่จำนวน ๕,๐๐๐ ฟอง แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมด้วย  พลตำรวจตรีมนัส ศิกษมัต  ผู้บังคับการคดีปกครองและคดีแพ่ง  พลตำรวจตรีธานี เกษจุโลม  ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบไข่ไก่ จำนวน ๕,๐๐๐ ฟอง จาก คุณสักกนาท พรหมสมบัติ คณะผู้บริหารชนมพรฟาร์ม จ.นครปฐม เพื่อเป็นการสนับสนุนขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ข้าราชการกำลังพล ตชด. ในห้วงวิกฤติโควิด ๑๙  ณ ห้องโถง อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ