MSN on February 14, 2020, 02:45:06 PM
ข่าวประชาสัมพันธ์ น้ำใจคนไทย! SPU มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ จ.นครราชสีมา
 


“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ จ.นครราชสีมา ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม และอาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ และครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)  พร้อมด้วย  พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบช.สงป.), พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์ ผู้บังคับการ กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบก.กง.)  และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ  ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบก.สก.) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ ห้องพรหมนอก  ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง