happy on January 14, 2020, 05:15:32 PM
โรงพยาบาลธนบุรี 2 มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 2563


                  โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงจัดกิจกรรม “สอยดาว เพลิน เพลิน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้และความสนุกสนาน โดยให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสอยดาวเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังนำของขวัญไปมอบให้กับเด็กที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2