MSN on December 02, 2019, 02:16:18 PM
AKP สุดปลื้ม! คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 5 ปีซ้อน
คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการและผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้ประกอบธุรกิจการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตาเผากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย รับรางวัล "หุ้นยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment : THSI ประจำปี 2562 AKP จากคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตอกย้ำการบริหารงานให้ความสำคัญกับทุกมิติ รักษาความเป็นองค์กรคุณภาพ ที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย