news on September 11, 2019, 01:39:00 PM

อาลีบาบาเผย 6 ค่านิยมบริษัทใหม่ ในยุคดิจิทัล

หังโจว ประเทศจีน 11 กันยายน 2562 – อาลีบาบา กรุ๊ป แถลงค่านิยมหลัก 6 ข้อ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมบริษัทในยุคดิจิทัล ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว

อาลีบาบาเผยค่านิยมหลัก 6 ข้อ ที่ปรับเปลี่ยนในโอกาสครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งบริษัท ในขณะที่ธุรกิจเติบ โลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ค่านิยมจึงถูกปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความสำเร็จที่วางไว้ใน102 ปี จะต้องมีรากฐานความเชื่อที่มั่นคงและพันธกิจที่ชัดเจน ค่านิยมของบริษัทเป็นแนวทางสำคัญต่อการตัดสินใจในระยะยาว

การปรับปรุงค่านิยมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองในรอบ 20 ปี แนวทางเหล่านี้ช่วยให้อาลีบาบาเติบโตจากบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผู้ร่วมก่อตั้งเพียง 18 คน ในอพาร์ทเมนต์ ณ เมืองหังโจว กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด โดยมีพนักงานกว่า 100,000 คน และ 30 หน่วยธุรกิจ

ค่านิยมที่อาลีบาบายึดถือ เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกไปจนถึง เงินค่าชดเชยการทำงานเกินเวลาและการเลื่อนขั้นพนักงาน ขนาดธุรกิจที่ใหญ่อย่างปัจจุบัน ทำให้ค่านิยมยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่กำหนดให้พนักงานต่างหน่วยธุรกิจ หน้าที่ ภูมิศาสตร์ ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เพื่อทำให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของอาลีบาบาบรรลุเป้าหมาย

การปรับเปลี่ยนค่านิยมครั้งล่าสุด สอดคล้องกับทิศทางของพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่บริษัทตอกย้ำ คือ “การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก” และยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นใน “การเป็นบริษัทที่ดี ในระยะเวลา 102 ปี ในยุคดิจิทัล” แทนที่จะมุ่งแต่การเติบโตอย่างเดียว

ธุรกิจในเครือ อาทิ อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค ลอจิสติกส์ คลาวด์ และเอ็นเตอร์เทนเมนท์ อาลีบาบามุ่งหวัง ที่จะให้บริการผู้บริโภคกว่า 2 พันล้านคน สร้างงาน 100 ล้านงานและสร้างกำไรให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 10 ล้านราย ภายในปี 2579

ค่านิยมที่ปรับปรุง มีคำอธิบายดังต่อไปนี้

1.   ลูกค้ามาก่อน พนักงานมาเป็นอันดับสอง และผู้ถือหุ้นอันดับสาม

ความเข้าใจและการระบุความต้องการและปัญหาของลูกค้า คือความรับผิดชอบสูงสุดของเรา การสร้างค่านิยมที่ยั่งยืนเกี่ยวกับลูกค้าจะทำให้พนักงานของเราเติบโต และผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์ระยะยาว

2.   ความเชื่อใจทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย
ความเชื่อใจเป็นองค์ประกอบที่มีทั้งคุณค่าและเปราะบาง เราต้องการให้ชาวอาลีบาบา (Aliren) มีความตรงไปตรงมา ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องและพึ่งพากันและกันโดยอาศัยความเชื่อใจ

3.   การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอน
โลกกำลังเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราจะไม่เปลี่ยน การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของอาลีบาบา ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท

4.   ผลลัพธ์ที่ดีสุดของวันนี้ คือมาตรฐานของวันพรุ่งนี้
แนวทางการก้าวไปข้างหน้าและอยู่จุดที่เหนือกว่า (onward-and-upward approach) ทำให้อาลีบาบาฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายและเติบโตไปอีกขั้น แม้ว่าเราอยู่ในฐานะผู้นำ จิตวิญญาณของอาลีบาบา คือ การท้าทายตนเอง สร้างแรงผลักดันและก้าวข้ามมาตรฐานของตัวเองอยู่เสมอ

5.   ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วตอนไหน ถ้าไม่ใช่เรา แล้วจะเป็นใคร
เป็นtaglineแรก ที่ใช้บนโฆษณาหางานของอาลีบาบา ปัจจุบัน บริษัทยังให้คุณค่ากับตัวพนักงานและการที่พนักงานมองตนเองในฐานะเจ้าของธุรกิจ ทำให้พนักงานของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและแรงผลักดันในการทำงาน

6.   ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง ทำงานให้มีความสุข
แม้ว่างานคือสิ่งสำคัญตอนนี้ แต่ชีวิตยั่งยืนกว่า เราต้องการให้พนักงานของเราใช้ชีวิตจริงจัง เหมือนกับการทำงาน และมีความสุขกับงาน เหมือนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตาม เราเคารพรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิต (work-life balance) ที่พนักงานของเราเลือกด้วยตัวเอง

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป
พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก ในยุคดิจิทัล เรามีเป้าหมายที่จะสร้างสาธารณูปโภคด้านการค้าในอนาคต เรามุ่งหวังให้ลูกค้าของเราเจอกัน ทำงานและใช้ชีวิตที่อาลีบาบา และบริษัทจะดำรงอยู่อย่างน้อย 102 ปี

news on September 11, 2019, 01:41:29 PM

Alibaba Unveils Six New Company Values for the Digital Era

Hangzhou, China, September 11, 2019 – Alibaba Group (NYSE: BABA) today announced a refresh of its six core values to strengthen the company culture for navigating through the fast-changing digital era.

The Company unveiled its changes to the six core values on the 20th anniversary of its founding. Just as its business has evolved, the world has evolved, and the Company’s values have to evolve to remain relevant to its global workforce. Success on Alibaba’s 102-year journey must be underpinned by strong beliefs and a sense of mission. It views corporate values as a vital guide to make the best decisions that are focused on the long term.

This is the second refresh of company values in the past 20 years. The core values have helped propel Alibaba’s growth from an 18-person startup founded in a Hangzhou apartment to one of the world’s most innovative technology companies with 100,000-plus employees and over 30 business units.

Alibaba values are at the heart of its people management process, from hiring to remuneration to promotion. Especially at the company’s current size, a clear set of values is important for enabling employees across different businesses, functions and geographies to act in concert and stay on course towards achieving Alibaba’s vision and mission.

The latest evolution of its six values follows Alibaba’s recent reaffirmation of its mission statement – “To make it easy to do business anywhere.” The Company also sharpened its vision to clarify its intent is to be a “good company that will last for 102 years” in the digital era, rather than pursuing power or scale.

With businesses across the e-commerce, fintech, logistics, cloud and entertainment sectors, Alibaba aims to serve 2 billion consumers, help create 100 million jobs and enable 10 million small and medium-sized enterprises (SMEs) to be profitable by 2036.

The updated values and the rationale behind them are:

1.   Customers first, employees second, shareholders third

Understanding and addressing the needs and pain points of our customers is our most-important responsibility. Only by creating sustained customer value can our employees grow and shareholders achieve long-term benefit.

2.   Trust makes everything simple
Trust is precious and must be constantly nurtured and protected. We want our Aliren to continue to be straightforward, standing up for the right values and relying on one another via trust.

3.   Change is the only constant
The world is changing even if we are not. Embracing change, either by changing oneself or fostering change in the company, is a unique part of our DNA and must be valued.

4.   Today’s best performance is tomorrow’s baseline
This onward-and-upward approach has helped Alibaba survive our most challenging moments and thrive when we are ahead. Alibaba spirit means we need to constantly challenge and motivate ourselves and strive to exceed normal parameters.

5.   If not now, when? If not me, who?
This was a tagline in Alibaba’s very first job advertisement. It’s still how we want our employees to view themselves as owners of the business. This gives them a sense of purpose and drive.

6.   Live seriously, work happily
Work is for now, but life is forever. We want our employees to treat life seriously when they work and enjoy work as one enjoys life. We respect the work-life balance decisions of every individual.

About Alibaba Group
Our mission is to make it easy to do business anywhere. We aim to build the infrastructure of commerce. We envision that our customers will meet, work and live at Alibaba, and that we will be a company that lasts at least 102 years.