MSN on August 13, 2019, 02:36:58 PM
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ
   
นางอลิซาเบธ ธีส (ที่ 3 จากซ้าย) ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ และ นายโจนาธาน ชวิมเมอร์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท บีไอเอสบี จำกัด ต้อนรับ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมคณะจากกระทรวงสาธารณสุข 35 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หรือ VRV System ของไดกิ้น (Daikin) ที่ติดตั้งภายในอาคารทั้งหมด ซึ่งระบบนี้สามารถกรองฝุ่นขนาด PM2.5 และยังช่วยลดมลภาวะฝุ่น PM2.5 ในอากาศได้ประมาณ 90% ของปริมาตรอากาศภายในอาคารทั้งหมด รวมถึงป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM2.5 เข้ามาภายในอาคารได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถหมุนเวียนพลังงานโดยนำความร้อนจากคอยล์ร้อนของระบบปรับอากาศมาอุ่นน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ ซึ่งระบบทั้งหมดจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบควบคุมส่วนกลางของไดกิ้น โดยโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยที่ได้นำระบบปรับอากาศนี้มาใช้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน