wmt on June 12, 2019, 03:31:38 PM
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายเศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ [/b]พร้อมพนักงานให้การต้อนรับทีมงานและน้องๆ จาก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่ กับกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” ปีที่ 10 จัดขึ้นโดยโรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนที่พัก และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เมื่อๆเร็วนี้