happy on April 28, 2019, 03:37:01 AM
กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปลูกป่า เยี่ยมชมโฮมสเตย์ กระจายรายได้สู่เมืองรอง


                       กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลจิตอาสา 50 คน ร่วมปลูกป่าชุมชนในกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหัวใจอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี”หวังสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของป่า พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยมี นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 


                       นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้าน แต่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรามีข่าวบุกรุกทำลายป่าเพิ่มมากขึ้น


                       ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ เปิดพื้นที่ป่า เมื่อเข้าฤดูฝนเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ป่าจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา เพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล กรมการท่องเที่ยวจึงจัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหัวใจอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี” ขึ้น
                       ​โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เปิดรับสมัครจิตอาสาร่วมปลูกป่าด้วยกัน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป จำนวน 10 คน สื่อมวลชน จำนวน 10 คน และประชาชนจิตอาสาในชุมชนบ้านถ้ำเสือ จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยหวังสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของป่า พลิกฟื้นผืนป่า และร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป