MSN on April 15, 2019, 11:29:31 AM


สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี ร่วมกับรายการเสียงธรรมจากมหายาน และโครงการธรรมะในสวนฯ ขอเชิญญาติมิตรสาธุชน ร่วมงานโครงการบำเพ็ญมหากุศลมหาทักษิณานุปทาน(กงเต็กใหญ่) มหาสังฆทานอุทิศ วายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ วีรชนตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ณ ลานชมวิวสวนรุกขชาติ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-16.00 น. และร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ประจำห้องปฏิบัติการ ไอซียู (ICU) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑เมษายน ๒๕๖๒จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนร่วมบำเพ็ญมหากุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
วัตถุประสงค์   เพื่อบำเพ็ญกุศลมหาทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอุทิศส่วนกุศลแด่วิญญาณบรรพบุรุษ วีรชน อดีตเจ้าเมืองผู้ครองนคร นักรบไทย บรรพบุรุษไทยที่สละชีวิตเพื่อรักษาเอกราชชาติไทย ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร ตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพื่อเชิดชูบูชาแสดงความกตัญญูผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นการตอบแทนบูชาแผ่นดินไทยที่ให้ที่เกิดที่กินที่อยู่ให้ความสุขแก่พวกเรามาตลอดกาลนาน และขอเชิญชวนญาติมิตรสาธุชน นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาร่วมถวายเป็นมหาสังฆทานอุทิศแด่บรรพบุรุษฝ่ายพ่อบรรพบุรุษฝ่ายแม่ทุกชาติภพ แจ้งรายชื่อญาติทั้งหลายชื่อตระกูลของแต่ละครอบครัว เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยคณะสงฆ์เถรวาทและคณะสงฆ์มหายาน

กำหนดการ
ภาคเช้าบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๐๗:๐๐น.-ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน  ๑๐๘ รูป ณ ลานชมวิว สวนรุกขชาติ
๐๙:๐๐ น.     -ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่ง
ประเทศไทย และเตรียมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
   -ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูป
   -ประธานฆราวาสถวายสักการะพระมหาเถระ
          -พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์อนัมนิกายให้ศีล
          -พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์
                 -กล่าวรายงาน
                 -ประธานฆราวาสกล่าวเปิดงาน
๑๐:๐๐น.–พระสงฆ์อนัมนิกายเจริญพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน      (กงเต็กใหญ่) โดยคณะสงฆ์อนัมนิกาย วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี
    -ถวายพุทธบูชา
          -เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็น มหาสังฆทานอุทิศ   
๑๑:๐๐น.-ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรมหายาน (อนัมนิกายและจีนนิกาย)
    -สาธุชนรับประทานอาหารพร้อมกัน
ภาคบ่ายบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่เหล่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษ วีรชนตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล
๑๒:๐๐ น.    -ระดมทุนสร้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน ICU
๑๓:๐๐น.–สังวัธยายมนต์ สุขาวดียูหมหายานสูตร
-พิธีเซ่นข้าวดวงวิญญาณบรรพบุรุษและวีรชน
-พิธีเซ่นข้าวดวงวิญญาณที่ไร้ญาติขาดมิตร
          -ลาที่บูชา
          -อนุโมทนากถา โดยองสรภาณมธุรส เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม
๑๕:๐๐น.-ปาฐกถาธรรมโดยพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี(ธ)
                 -พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยคณะสงฆ์ธรรมยุติและมหานิกาย
๑๖:๐๐   น.–ถวายผ้าบังสุกุลจีวรเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ วีรชนตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล
-ทอดผ้าป่ากองทุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน ICU
-มอบของที่ระลึก 
-อนุโมทนากถา กรวดน้ำรับพร
-ถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

มีรถบัสปรับอากาศรับส่ง จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้า วัดกุศลสมาคร 4 แยกราชวงศ์ถนนเยาวราช  จุดที่ 2 ลานจอดรถ ปั้มปตท.อ้อมน้อยฝั่งขาออก  จุดที่ 3 วัดธรรมธรรมปัญญารามบางม่วง เตรียมขึ้นรถก่อน 07.00 น. สำรองที่นั่งที่ 085-1779169 และ 085-3036788

รับฃมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวี และสถานีวิทยุกระจายเสียง เครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสังคม