happy on April 15, 2019, 04:50:04 AM
สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบตึกแฟลตดินแดงพังถล่ม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ศ. ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นำทีมงาน ประกอบด้วย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ นายณรงค์ กระจ่างยศ ร่วมกับ พ.ต.ท.โสภณ แย้มชมชื่น รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลดินแดง และนายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ ณ บริเวณอาคารแฟลตดินแดง แฟลตที่ 19 ที่พังถล่มในระหว่างการรื้อถอน เพื่อพิจารณาหาสาเหตุการเกิดเหตุดังกล่าว