YAHOO on March 05, 2019, 08:04:58 AM

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จับมือ Garmin และ Move by Healthy living จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปให้ความรู้การออกกำลังกายบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ Garmin และ Move by Healthy Living  จัดกิจกรรม Explore to run stronger workshop การฝึกวิ่งเบื้องต้น การวางแผนวิ่งตามเป้าหมาย เพื่อสุขภาพที่ดี พัฒนาการวิ่งให้ดีขึ้น เพื่อลดน้ำหนัก พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบการฝึกความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดและปอด ท่ายืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนออกวิ่ง ฝึกสอนโดย โค้ชMJ และโค้ชโอ จาก MJ Running Camp นอกจากนี้ผู้ใช้นาฬิกาการ์มินยังสามารถบันทึกการวิ่งและเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชั่น Healthy Living เพื่อนำระยะทางทุก 1 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็น 10 คะแนน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา อาคารพหลโยธินเพลส