wmt on December 06, 2018, 02:19:25 PM


สมาคมเพื่อนชุมชนเฟ้นหาไมโคร อินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ ดันเยาวชนระยองสำนึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง


สมาคมเพื่อนชุมชน จัดโครงการประกวดค้นหาไมโคร อินฟลูเอนเซอร์ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ในกิจกรรม “Ambassador Contest 2018” เพื่อพัฒนาเป็นทูตวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ระยอง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมเพื่อนชุมชนตลอด 1 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศได้เป็น CPA Brand Ambassador ประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวกัญญาวีร์ ลั้นแหยม นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


นายสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน
กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายสูง เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรม เมืองเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกของไทยอีกด้วย แต่การจะปลุกกระแสการท่องเที่ยว จ.ระยอง ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งได้นั้น นอกจากภาครัฐ เอกชน และคนในพื้นที่ต้องช่วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นมาสร้างกระแสการท่องเที่ยว จ. ระยอง ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสไมโคร อินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencer) ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกำลังได้รับความนิยม สมาคมเพื่อนชุมชนจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นอินฟลูเอนเซอร ที่สามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อโน้มน้าวใจและนำเสนอเรื่องราวของ จ.ระยอง ให้ได้รับความสนใจและเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเยาวชนระยองควบคู่ไปด้วย

สมาคมเพื่อนชุมชน จึงได้จัดกิจกรรม “Blogger & Ambassador contest 2018” ในหัวข้อ “ระยอง ฮิบ ฮิบ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการค้นหาบล็อกเกอร์เยาวชนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 16-20 ปี ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นทูตวัฒนธรรม (Ambassador ) ของ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านการเขียน รวมไปถึงการเรียบเรียงเนื้อหาการทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ โดยถ่ายทอดเรื่องราวของ จ.ระยอง ในมุมมองของตนเอง ภายในกิจกรรมนอกจากน้อง ๆ ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำบทความออนไลน์ (Blogger) รวมถึงวิธีการจัดทำคลิปวิดีโอ (Vlogger) ดึงดูดคนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วม (Engagement) กับคอนเทนต์ของตนเอง นายสุรจิต กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมจะแบ่งเป็น  2 รอบ ได้แก่ รอบแรกซึ่งเป็นรอบ “Blogger Contest 2018” มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ทั้งหมด 28 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 78 ทีม น้อง ๆ ที่ผ่านการเข้ารอบได้รับการเวิร์คช็อปเรื่องเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ และสื่อสารด้วยภาพจากการถ่ายรูป และวิดีโอให้น่าสนใจ สำหรับรอบสอง เป็นรอบ “Ambassador Contest 2018” มีผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม โดยมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ได้เป็น CPA Brand Ambassador และเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี และมีจิตสาธารณะ ได้ออกไปร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และเป็นแบบอย่างของเยาวชนต้นแบบต่อไป สำหรับผู้ชนะเลิศได้เป็น CPA Brand Ambassador ประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวกัญญาวีร์ ลั้นแหยม นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จากทีม REDCAR นายสุรจิต กล่าวเสริม


นางสาวกัญญาวีร์ ลั้นแหยม หรือน้องไอซ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จากทีม REDCAR ผู้ชนะเลิศ กิจกรรม CPA Ambassador Contest 2018 ได้เป็น Brand  Ambassador ของสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า จากเดิมตนเองเป็นคนขี้อายและไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมเพื่อนชุมชนครั้งนี้ ทำให้เปลี่ยนความคิดว่าการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด กลับทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยผลงานของตนนั้นเป็นเรื่องราวของการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะการเดินทางในโรงเรียนต้องใช้รถแดงในการเดินทาง (รถโดยสารสาธารณะในพื้นที่) จึงใช้ “รถแดง” เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง สำหรับความรู้สึกแรกที่ทราบว่าตนเป็นผู้ชนะได้เป็น Brand Ambassador ของสมาคมฯ ก็ดีใจมากค่ะจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด และเป็นกระบอกเสียง ช่วยแชร์ และอยากทำคลิปวิดีโอกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนเผยแพร่ในโลกโซเชียลให้คนรู้จักระยองและสมาคมเพื่อนชุมชนเพิ่มมากขึ้น


ด้านนางสาวกรรณิการ์ ขวัญยืน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีม 21 BTTK หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล CPA Ambassador Contest 2018 กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก ได้พื้นฐานในเรื่องของมารยาทและบุคลิกท่าทาง เรียนรู้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสม กล้าแสดงออก และจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับบล็อก (Blog) ของตนในอนาคต โดยผลงานของตนนั้นคือการทำคลิปวิดีโอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มีเวลาสั้นๆ แค่เสาร์อาทิตย์มาเที่ยวจังหวัดระยองให้ได้มากที่สุด โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ ของระยองก่อน ต่อมาจะค่อยๆ ต่อยอดในสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่ค่อยรู้จักว่าจะสิ่งเหล่านั้นหรือสถานที่เหล่านี้อยู่ในระยอง เหมือนเป็นการนำเสนอ Unseen in Rayong เพราะยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย อยากให้ลองมาเที่ยวดูก่อน และจะรู้ว่าระยองมีดีอีกมากมายน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม


น้องๆกำลังทำกิจกรรม


น้องๆสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับ กิจกรรม “Ambassador Contest 2018” สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ เชิญคุณรังสิมา อิทธิพรวณิชย์ (ครูกุ๊กไก่) แอ๊กติ้งโคช (Acting Coach) ชื่อดังจาก GDH มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ๆ แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล และสร้างระยองรุ่นใหม่ที่มีทักษะอย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวีระชัย ศรีผง (เก่ง) ผู้ประสานงานสมาคมเพื่อนชุมชน โทรศัพท์ 081-8656301 Email : werachas@scg.com
« Last Edit: December 06, 2018, 02:24:27 PM by wmt »

wmt on December 06, 2018, 02:19:46 PM
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม CPA Ambassador Contest 2018

รางวัลกิจกรรม Blogger                                           
                                       ประเภท                              ชื่อทีม                                      สถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ               Video หรือ Content             Plz                                          โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 1      Video หรือ Content             นายจิรภัทร  เดี่ยวพาณิช          โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 2     Video หรือ Content             21 BTTK                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองชนะเลิศ อันดับ 2     Video หรือ Content             อภิพงศ์  พฤกษ์พนารัตน์           โรงเรียนระยองวิทยาคม
ชมเชย                        Video หรือ Content             ไร้สติ Production                      วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ชมเชย                        Video หรือ Content             Make a trip with FB                 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ชมเชย                        Video หรือ Content             REDCAR                         โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ชมเชย                        Video หรือ Content             Spidy Bike ทัวร์ระยอง              วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ชมเชย                        Video หรือ Content             เรื่องเด็ดเมืองฮิ                        โรงเรียนระยองวิทยาคม
ชมเชย                        Video หรือ Content             TWELVE                            โรงเรียนระยองวิทยาคม
ชมเชย                        Video หรือ Content             นางสาวภัทรมน  ภูริวัฒน์          โรงเรียนระยองวิทยาคม
ชมเชย                        Video หรือ Content             นางสาวขวัญแก้ว  สมัครไทย    โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลกิจกรรม Ambassador
ชื่อ                                       สถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                  นางสาวกัญญาวีร์  ลั้นแหยม                  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รองชนะเลิศ อันดับ 1          นางสาวนริยากร  โพธิวัฒน์                     โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รองชนะเลิศ อันดับ 2           นางสาวกรรณิการ์  ขวัญยืน                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองชนะเลิศ อันดับ 2           นายอภิพงศ์  พฤกษ์พนารัตน์                   โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัล Popular vote
21 BTTK                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
« Last Edit: December 06, 2018, 02:25:34 PM by wmt »