sianbun on January 29, 2010, 05:49:31 PM
บีทูเอส จัดพิธีมอบหนังสือเสียง “82 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อมอบหนังสือเสียงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 820 แห่ง” 
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือเสียง “82 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อมอบหนังสือเสียงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 820 แห่ง” จากกิจกรรมสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณอยุธยา ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, นางริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ แปลน พอร์ คิดส์ , บีทูเอส , และมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่านหนังสือ สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และร่วมกันทำความดี ด้วยการใช้เสียงทำบุญอ่านหนังสือ ภายในงาน...ชมการเสวนา “ใส่เสียง ใส่ความห่วงใย ในหนังสือเสียง” รับฟังเสียงของหนังสือ“ดอกสร้อยสุภาษิต” หนังสือเสียงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกของการรวบรวมเสียงบุญจากบุคคลสำคัญหลายวงการ และการแสดงความสามารถจากเยาวชน