YAHOO on November 04, 2018, 12:52:48 PM


จัดแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2018

วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารรับรองการแข่งขัน (ฮอสการ์ดคลับ) กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะกรรมการจัดงาน Princess’s Cup Thailand 2018 เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2018 ร่วมกับผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายในสนามขี่ม้ากองพันทหารม้าที่ ๒๙ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์  สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

ประธานคณะกรรมการจัดงาน Princess’s Cup Thailand 2018 กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2018 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้าต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาขี่ม้าแบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ศิลปะบังคับม้า (Dressage) กระโดดสูงข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ (Eventing) สุดยอดช่างเกือก (Best farrier) และสุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom)  พร้อมทั้งกิจกรรม Dog Run With Partner 2018 และการประกวด Paint หุ่นม้า (อะคริลิค) โดยมีชมรมและสโมสรจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย กัมพูชา  ฮ่องกง มาเลเซีย ไทเป สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์  อิหร่าน  และไทย

นางนันทินี  แทนเนอร์ อุปนายกนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของนักกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นและได้เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ และขณะนี้ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาขี่ม้า

พันเอกเฟื่องวิชชุ์  อนิรุทธเทวา อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2018 กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทย มีความพร้อมของสนามที่ใช้แข่งขันและได้เชิญกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(Federation  Equestrian International : FEI) มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขัน

ท้ายที่สุดนี้ นายนารา  เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าเท่านั้นยังมีการประกวดสุนัข นิทรรศการและยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยมีรถม้าลำปางให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

YAHOO on November 04, 2018, 12:55:31 PM
ความเป็นมาของการจัดงานPrincess's Cup Thailand

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  มีพระประสงค์ให้จัดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess's Cup Thailandทั้งนี้มีพระดำรัสถึงความสำคัญของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ หน่วยงานผู้จัดการแข่งขันฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัณฑูร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ โดยการแข่งขันขี่ม้าในครั้งนี้ นับเป็นการเตรียมการสำหรับการเป็นตัวแทนของกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

การจัดงาน Princess's Cup Thailand2018 ครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 3โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์การแข่งขันขี่ม้า ตลอดจนเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้า และสโมสรต่าง ๆ คณะกรรมการจัดงานฯ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า ซึ่งมีนักกีฬาขี่ม้าจากประเทศต่าง ๆ จากปีที่แล้วมีสโมสร เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้กว่า 10 ประเทศ

กิจกรรมในงาน Princess's Cup Thailand2018
การแข่งขันกีฬาขี่ม้า 5 ประเภท

1. Dressage – ศิลปะบังคับม้า(วันที่20 – 25 พ.ย. 2561)
2. ShowJumping –ข้ามเครื่องกีดขวาง(วันที่ 20 – 25 พ.ย. 2561)
3. Eventing – ข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ (วันที่ 20 – 22 พ.ย. 2561)
4. Best Farrier – สุดยอดช่างเกือก(วันที่ 22 - 23 พ.ย. 2561)
5. Best groom – สุดยอดผู้ดูแลม้า (วันที่24 พ.ย. 2561)

การจัดงานแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess's Cup Thailand 2018 ในวันที่ 20 พ.ย. 61 มีการแข่งขันขี่ม้าระดับ CSI J-B นักกีฬาประเภทเยาวชนจากต่างประเทศทั้งหมด 12 ประเทศ คือ
1.ไทย                  2. กัมพูชา
3.ฮ่องกง               4.มาเลเซีย
5. ไทเป               6. สิงคโปร์
7. ออสเตรเลีย               8. ฟิลิปปินส์
9. อินโดนีเซีย                 10.ญี่ปุ่น
11. นิวซีแลนด์               12. อิหร่าน

ผู้ชนะจากการแข่งขันครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานรางวัลให้ในพิธีเปิดการแข่งขัน วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561
** ถ่ายทอดสดพิธีเปิด เวลา 17.00 น. **

กิจกรรมสำหรับเด็กๆ
D.I.Y. ศิลปะประดิษฐ์เกี่ยวกับม้า ซุ้มพับกระดาษม้า เน้นปลูกฝังให้เด็กนำกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกให้ครอบครัวและให้นำไปตกแต่งต้นไม้ให้สวยงามนอกจากนี้ยังมี กิจกรรมทำความสะอาดคอกม้าจำลอง และให้อาหารม้าแคระ ขี่ม้าโพนี่ (วันที่ 20 – 25 พ.ย. 2561)

การวิ่งมินิมาราธอนกับสุนัขคู่ใจ (Run with Dogs)
แข่งขันวันที่ 25 พ.ย. 61 มี 2 ประเภท และ 2 ระยะทาง (3 ก.ม. และ 5 ก.ม.)
1.วิ่งเดี่ยว
2.วิ่งคู่กับสุนัขคู่ใจ (คนและสุนัขต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกัน จึงจะได้รางวัล)
* การแข่งขันทั้ง 2 ประเภท มี 2 ระยะทาง คือ 3 ก.ม. และ 5 ก.ม.*

สนใจสมัครแข่งขัน หรือติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ “facebook : DRWP: Dog Run With Partner”รายได้สมทบทุนโครงการอาชาบำบัด เพื่อเด็กพิเศษ ภายใต้แนวคิด เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถนำสุนัขคู่ใจมาวิ่งได้ด้วย

** ปีนี้มีสุนัขทรงเลี้ยงพระองค์หญิงฯ เข้าร่วมงานด้วยคือ สุนัข Good Boy (jack Russell) และสุนัข Rolex (Yorkshire Terrier)**

ร้านจำหน่ายสินค้าใน FLEA Market and Food truck
จำนวน กว่า 70 ร้านค้า เปิดวันศุกร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 เปิดตั้งแต่เที่ยงวัน ถึงเที่ยงคืน    
ความพิเศษในปีนี้ คือ ทรงออกร้าน (Food Truck) “ร้านตำถาด After Shock by Royal Stable Unit”

ร้านจำหน่ายปุ๋ยมูลม้า
ดังในสโลแกน “ปุ๋ยม้าดี ต้นไม้ชอบ”ขายให้ประชาชน โดยคิดราคาพิเศษ ภายในงาน Princess’s Cup Thailand 2018
การประกวด Paint หุ่นม้า(อะคริลิค)
มีทีมเยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 18 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ร่วมงานทุกคนจะได้เป็นผู้ให้คะแนนว่าชอบม้าตัวไหนมากที่สุด ทีมที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

บริการรถม้าลำปางรับ – ส่งประชาชน

จากประตูทางเข้างาน ด้านพล.ม.2 รอ. สนามเป้า ถึงสนามการแข่งขัน

นิทรรศการ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยมีจุดนิทรรศการหลักเน้นสื่อภาพเคลื่อนไหวและนิทรรศการย่อย 6 จุดรอบสนามและพื้นที่จัดงาน พร้อมตกแต่งเป็นจุดถ่ายภาพให้แชะและแชร์ เน้นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมให้มากขึ้น
จุดนิทรรศการหลักตั้งอยู่หน้ากองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ มีเจ้าหน้าที่บรรยาย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีคำอธิบายจากการสแกน QR code พร้อมกิจกรรมเกมส์ แจกรางวัล
*นำของเล่นส่วนพระองค์ จากอาคารที่ประทับมาจัดแสดงในจุดนิทรรศการหลัก *

1 ลงทะเบียน สแกนรับ QR code เพื่อรับแผนผังการเดิน
2 เดินชมนิทรรศการในแต่ละจุดตามแผนที่ พร้อมกับถ่ายรูปกับนิทรรศการนั้น ๆ
3 เมื่อครบทุกจุดแล้ว (ตั้งแต่ จุดแรก พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงนิทรรศการหลัก) ให้กดแชร์รูป ลงโซเชี่ยลมีเดีย พร้อมติด แฮชแทค#PricesscupTH2018
4 แลกรับของราชวัลได้ที่ Main Exhibition   

นิทรรศการ
ประกอบด้วย :-

1 พระจริวัตรที่สำคัญของ พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่เกี่ยวข้องกับวงการขี่ม้า
   * ผลงานด้านการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ
   * พระดำริให้แปลหนังสือเกี่ยวกับการดูแลม้าจากนิตยสารภาษาเยอรมัน
   * พระดำริให้มีโครงการผลิตช่างเกือกที่มีขีดความสามารถด้วยการเข้าฝึกจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
   * การนำเสนอผลงานม้าทรงประจำพระองค์
2 รางวัลที่พระองค์ทรงได้รับ
3 เกี่ยวกับ FEI และการเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติอย่างเป็นทางการ
4 การให้วัคซีน / การผังไมโครชิบแก่ม้ากีฬา / อวัยวะส่วนสำคัญของม้า
5 โครงการบ้านพักม้าชรา, การผลิตเกือกม้า
6 การแข่งขันขี่ม้ารายการ Pricess’s Cup Thailand เชื่อมโยงสู่สากล พัฒนาการท่องเที่ยวในประแทศไทย
7 เนื้อหาเพิ่มเติมส่วนอื่น ๆ เชน อาชาบำบัด มูลนิธิม้าลำปาง สโมสรม้าไทย เป็นต้น

พิธีปิดและงานRising Star
วันที่ 25 พ.ย. 2561 จัดที่โรงแรม เป็นงานส่วนพระองค์ และสโมสรขี่ม้า กรรมการตัดสินจากต่างประเทศ และผู้รับรางวัล และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทั้ง 9 คณะ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Princess’s Cup  2018
« Last Edit: November 04, 2018, 12:58:52 PM by YAHOO »