Facebook on October 10, 2018, 11:00:01 PM
2 เยาวชนคว้ารางวัลงานเขียนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมราชา


ถ่ายภาพหมู่รับรางวัล


หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียน


ชมัยภร บางคมบาง


เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์


เสวนาอ่านเป็นเขียนได้ กำไรชีวิต


กานดามณี รัตนพล ร้อยกรอง อันดับ1


ฉัตริน จูงฉัตราภรณ์ ร้อยแก้ว อันดับ 1