fh400 on September 14, 2018, 05:02:01 PM
นภัสรีย์ คลินิก เปิดตัว
สาขา 2 จามจุรีสแควร์ ภายใต้แนวคิด 'Beauty Can Be Yours'


              แพทย์หญิง ภคมน เดชส่งจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นภัสรีย์ คลินิก เปิดตัว นภัสรีย์ คลินิก สาขา 2 'จามจุรีสแควร์ ชั้น 3' ภายใต้แนวคิด 'Beauty Can Be Yours' สร้างความงาม เสริมความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้ผู้หญิงทุกคน พร้อมยกระดับมาตรฐานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับ Authentic ควบด้วยบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติความงาม พร้อมเดินหน้าสรรสร้างความงามต่อเนื่อง โดยมี นางอุดมวรา เดชส่งจรัส, นายทิณณภพ ผดุงธรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ นภัสรีย์ คลินิก สาขา 2 จามจุรีสแควร์ ชั้น 3 เมื่อเร็วๆ นี้