YAHOO on August 09, 2018, 03:51:40 PM
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดแข่งขันไตรกีฬา CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY ฉลองวันอาเซียน ปลุกแนวคิด การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพ ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันไตรกีฬารายการ CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY ฉลองวันอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ 8 ส.ค.ของทุกปี โดยมี เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี และอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วย ธนาคารจัดแข่งขันไตรเพื่อจุดพลุแนวคิด การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพ โดยธนาคารผนึกกำลังกับ ซีฟิฟตี้ไฟว์ อีเวนท์ มืออาชีพด้านการจัดอีเวนท์กีฬากลางแจ้งครบวงจร มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 550 คน ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล ไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคล ทวิกีฬาประเภทบุคคล และไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภททีม งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี