happy on April 16, 2018, 11:06:19 AM
ทั้งชิลด์และอิ่มบุญ ไปกับททท.และสถานีวิทยุเสียงสามยอด ในทริปเที่ยวเมืองรอง


                  สถานีวิทยุเสียงสามยอด กรุงเทพฯ ร่วมกับ คุณปุณยวีร์ ดิษผล นายสถานี ร่วมกับ เทรชเชอร์มารเก็ตติ้ง คุณชดา บูรณะพิมพ์ ผู้จัดการทั่วไป จัดทริปเที่ยวเมืองรอง สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักและตลอดการเดินทาง ต้องขอบพระคุณ คุณฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับการเดินทางครั้งนี้ นอกจากจะทำงาน CSR แล้วยังได้ทำตามนโยบายภาครัฐ สนับสนุนการเที่ยวเมืองรองและกระจายรายได้สู่เมืองรองอีกด้วย และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังถือได้ว่าได้รับบุญกันทั้งจากการบริจาคสิ่งของให้ตามชุมชน และสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดสระแก้ว เพลิดเพลินไปกับปราสาทสด๊กก๊อกธม และยังได้สมุนไพรไทย ยารักษาโรคแผนไทยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนำกลับไปใช้กันอย่างถ้วนหน้า




                  เริ่มทริปจุดแรก แวะนมัสการ “หลวงพ่อโสธร” ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการแวะครั้งนี้ทางคณะได้เข้านมัสการหลวงพ่อโสธรที่อุโบสถหลังใหม่ ที่ทาง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ได้ทรงปรารภไว้ว่าอุโบสถหลังเก่ามีความคับแคบ จึงได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่สร้างขึ้นครอบอุโบสถหลังเดิมโดยไม่ได้เคลื่อนย้ายหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์










                  หลังจากนั้นที่หมายถัดไปคือ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ปราสาทขอมที่เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญของจังหวัดสระแก้ว โดยที่ลักษณะปราสาทสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (Udayadityavarman ll) สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งคือมีการค้นพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ 2 ซึ่งจดบันทึกเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์ของชนชาติขอม เป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345 – 1393) จนถึงรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2


                  เสร็จสิ้นการเดินตามอารยธรรมขอม ที่หมายต่อไปคือการบริจาคสิ่งของและจตุปัจจัยที่ “ชุมชนมิตรสัมพันธ์” จังหวัดสระแก้ว ทำให้เหล่าคณะได้บุญกุศลกันอย่างถ้วนหน้า “ชุมชนมิตรสัมพันธ์” เป็นชุมชนแออัดและมีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่หลายครัวเรือน


                  ที่หมายสุดท้ายคือเยี่ยมชม “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลแห่งนี้แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับรับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวโรกาสเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีแต่พระองค์ทรงสวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงใช้รับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” หลังจากนั้นเป็นของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ (ช่วง อภัยวงศ์) ต่อมาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นหลานของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ ได้มอบตึกหลังนี้แก่มณฑลทหารราบที่ 2 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรและได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตั้งแต่ปีพ.ศ 2539 บางส่วนของ “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ได้อนุรักษ์ไว้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ สิ่งของ ตำรายา เครื่องใช้บางส่วนในอดีตและเป็นแหล่งค้นคว้าสมุนไพรไทย ยารักษาโรคแผนไทยในปัจจุบันอีกด้วย







คุณปุณยวีร์ ดิษผล นายสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด กล่าวว่า กิจกรรมดีๆนี้ ทำเพื่อสังคม ทางสถานีจัดมาหลายครั้งแล้ว และการจัดลักษณะนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยร่วมกับพันธมิตร เช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด และผู้ฟังทางบ้านร่วมบริจาคสิ่งของมากมาย โดยมอบกันถึงเตียงผู้ป่วยในชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย สำหรับครั้งต่อไปคงมีโอกาสจัดขึ้นอีก คอยติดตามฟังข่าวจากสถานีวิทยุฯได้

คุณชาดา บูรณะพิมพ์ ผู้จัดการทั่วไป หจก. เทรชเชอร์ มาเก็ตติ่ง จำกัด กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ตามรายชื่อดังนี้ ที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

1. คุณฉัตรชัย ชินคำ ผอ. กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.
2. จสต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท. นครนายก
3. คุณ เอ วรัญญู เวียงอำพล รอง ผอ. กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.
4. คุณ จ๊อบ- อภิวุฒิ ปานสุวรรณ งานแผนประชาสัมพันธ์ ททท.
5. คุณ เบียร์- สุรีย์ นันทะโสม งานแผนประชาสัมพันธ์ ททท.
6. คุณ พิศิษฐ์- วินิจธนพัฒน์ ประธานชุมชนมิตรสัมพันธ์
7. คุณปราณี มีโชค ประธาน อสม. ชุมชนมิตรสัมพันธ์
8. คณะเจ้าหน้าที่ ททท. จาก ททท. นครนายก
9. คณะสื่อมวลชน จากกรุงเทพฯ ทุกสาย
10. คุณเจวดี วิไลพรรณ เจวดีเรดิโอ FM.101.75 MHz อ.เมือง ปราจีนบุรี ที่ได้นำอาหารกล่องมามอบให้กับคณะ ไว้รับประทาน ในมื้อเย็น
             
« Last Edit: April 16, 2018, 11:19:14 AM by happy »