happy on February 13, 2018, 04:38:08 PM
พรูเด็นเชียล นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่ สานต่อโครงการเพื่อสังคม #ส่งต่อความHUG
มอบความอบอุ่นพร้อมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือ


เชียงใหม่, ประเทศไทย: 12 กุมภาพันธ์ 2561 – บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation for Older Persons' Development - FOPDEV) นำทีมอาสาสมัครจากพรูเด็นเชียล ร่วมสานต่อโครงการ “ส่งต่อความ Hug” ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบผ้าห่มจำนวนกว่า 2,000 ผืน มอบความอบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมลงมือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ในปีนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ผสานแคมเปญออนไลน์ #ส่งต่อความHUG กับโครงการเพื่อสังคมที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้ดำเนินงานอยู่ ส่งต่อความรักและความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม สร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยสู่ "สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์" ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตัวแทนหมู่บ้านรับมอบผ้าห่มจากผู้บริหารเพื่อนำไปแจกจ่ายในหมู่บ้านต่อไป


Aman Kapoor gives blanket to kid

นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พรูเด็นเชียลให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยตระหนักดีถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถก้าวเดินไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคงและมีความสุข ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ปลูกจิตอาสาให้แก่พนักงาน และร่วมทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้สูงอายุในสังคม”

จากกิจกรรม #ส่งต่อความHUG ที่พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ได้ริเริ่มเชิญชวนชาวเน็ตให้มีส่วนร่วมส่งต่อความอบอุ่น เพียงแค่ใส่แฮชแท็ก #ส่งต่อความHUG ในรูปที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย และหลังจากจบสิ้นแคมเปญไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พรูเด็นเชียลได้สมทบทุนและนำเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ไปซื้อผ้าห่มจำนวน 2,000 ผืน และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบแก่ผู้สูงอายุในตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการเดินทางขึ้นเหนือในครั้งนี้ กิจกรรมของพรูเด็นเชียลยังไม่สิ้นสุดแค่การมอบผ้าห่มเท่านั้น เหล่าทีมอาสาสมัครที่เป็นพนักงานของพรูเด็นเชียลได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือ เสียสละเวลา ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุถึง 3 หลังด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมอาสาฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มาโดยตลอด

นายสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 19 ปี ทำให้ทางมูลนิธิสามารถสานต่อความตั้งใจในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพด้านกายภาพ เช่น การเดิน สุขอนามัย และสุขภาวะ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม และโครงสร้างที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ จึงมีแนวคิด "บ้านผู้สูงอายุต้นแบบที่มีความเหมาะสม" เช่น การทำทางเดินเสริมราวจับ การทำทางลาดเอียงที่ถูกต้อง ปรับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ให้เกิดเป็นต้นแบบในชุมชน และให้ครอบครัวอื่นๆ นำไปปรับใช้และแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมที่ ต.ยั้งเมิน อ.ยั้งเมิน จ.เชียงใหม่ นั้น มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 3 ราย คือ 1. นางเพ็ญ ดวงป้อ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 84 บ้านยั้งเมิน หมู่ 3 ต.ยั้งเมิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ ราวจับ และเทซีเมนต์ทางเดินเชื่อมระหว่างบ้านกับห้องน้ำ 2. นายมา พันธ์เขียว อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 226 บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ 8 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปรับปรุงห้องนอน เครื่องนอน และทางลาด 3. นายติ๊บ ตาสี อายุ 71 ปี 263 บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ 8 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปรับปรุงพื้นและผนังโดยรอบส่วนที่ใช้นอน และอยู่อาศัยเป็นประจำ


###

เกี่ยวกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยมากว่า 22 ปี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับหลากหลายรูปแบบความต้องการของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออม การลงทุน และความคุ้มครอง โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ช่องทางธนาคาร ตัวแทน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม  โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมที่จะรับฟังและอยู่เคียงข้างทุกความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น
« Last Edit: February 15, 2018, 01:09:01 PM by happy »