happy on February 07, 2018, 01:48:36 PM
"โย ยศวดี" ชวนเหล่านักวิ่งเข้าร่วมงาน
สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1


                     จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นนท์ไร้พรมแดน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจนนทบุรี นำโดย ดร. สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์  ประธานการจัดงาน และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี จัดงานแถลงข่าว สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมงาน พร้อมแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อวิ่งของงานฯ โดย โย ยศวดี หัสดีวิจิตร ณ ศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์

                     สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 การจัดการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ข้ามสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ (ใต้สะพาน ฝั่งบางศรีเมือง) สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี สะพานที่ขึ้นชื่อได้ว่า สวย และมีบรรยากาศที่ดี อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยงานสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เป็นการสานความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครวิ่ง ได้ที่เว็ปเซต์ FanaticRun หรือ https://goo.gl/ubNJcH