news on January 12, 2018, 08:03:50 AM
ไอดีซีเผย 10 แนวโน้มดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

กรุงเทพ, 11 มกราคม 2561 – ไอดีซีประเทศไทยได้เปิดเผยการคาดการณ์ 10 แนวโน้มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ภายใต้รายงานชื่อ “FutureScapes 2018” โดยเน้นถึงผลกระทบจากการใช้งานเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 ที่มีต่อการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ไอดีซีประเทศไทยคาดการณ์ว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้นจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

องค์กรที่จะสามารถแข่งขัน และ เติบโตได้ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation Economy) จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นองค์กรดิจิทัลโดยสมบูรณ์ (Digital Native Enterprise) เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม จนนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในที่สุด

จาริตร์ สิทธุ ผู้บริหารประจำไอดีซีประเทศไทยระบุว่า “การก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของประเทศไทย ทำให้การลงทุนด้านไอทีของเราสามารถเติบโตขึ้นไปแตะที่ระดับ 4.4 แสนล้านบาทได้ในปีนี้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องไปสู่ระดับ 4.7 แสนล้านบาทได้ภายในปี 2564”

“เรากำลังเห็นหลายต่อหลายองค์กรในประเทศไทยปรับตัวเพื่อสร้าง และเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัล โดยเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการทำงาน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัล”

สุเดฟ บังกาห์ ประธานบริหารประจำภูมิภาคอาเซียนของไอดีซีกล่าวเสริมว่า “องค์กรในประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับการทรานส์ฟอร์มและการสร้างนวัตกรรมขึ้นไปอีก เพราะการแข่งขันที่จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เราเชื่อว่าจะมีองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ยกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้เป็นส่วนสำคัญที่สุดของกลยุทธ์องค์กร เพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการเติบโต”

การคาดการณ์ของไอดีซีนั้นมุ่งเน้นไปที่การใช้งานเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 ทั้งคลาวด์ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และโซเชียล ประกอบกับการใช้งานเทคโนโลยีตัวเร่งนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น เออาร์/วีอาร์ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์ ระบบซีเคียวริตี้ยุคใหม่ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) การพิมพ์ 3 มิติ และระบบหุ่นยนต์
 
โดยจาริตร์และทีมนักวิเคราะห์ของไอดีซีประเทศไทย ได้เปิดเผยการคาดการณ์ 10 แนวโน้มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

#1: แพลตฟอร์มดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน: [ภายในปี 2563] 20% ขององค์กรขนาดใหญ่ของไทยจะมีการกำหนดกลยุทธ์การสร้าง “แพลตฟอร์มดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน” ที่ชัดเจน และ จะเริ่มดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล

#2: การเปิดเอพีไอ: [ภายในปี 2564] มากกว่าหนึ่งในสามของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยจะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งในสามของการใช้งานบริการดิจิทัลของตน จะผ่านระบบเอพีไอแบบเปิด โดยเพิ่มขึ้นจากแทบ 0% ในปี 2560 ซึ่งทำให้สามารถขยายบริการดิจิทัลให้ไปได้ไกลกว่าแค่เฉพาะลูกค้าของตนเท่านั้น
#3: ธุรกิจดิจิทัล: [ภายในปี 2561] 30% ของผู้บริหารด้านไอทีจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การสร้างรายได้จากดาต้า และการสร้างธุรกิจดิจิทัล โดยถือว่าเป็นวาระสำคัญขององค์กร

#4: คลาวด์ 2.0 จะกระจายตัวและเฉพาะทางมากขึ้น: [ภายในปี 2564] การลงทุนขององค์กรในบริการคลาวด์ และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ใช้งานผ่านคลาวด์ จะเพิ่มจนสูงกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้งานระบบคลาวด์ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งจะอยู่ที่ “เอดจ์” 15% จะมีการใช้เครื่องมือคอมพิวต์เฉพาะทาง (ไม่ใช่ X86) กว่า 10% และจะมีการใช้งานมัลติ
คลาวด์กว่า 30%

#5: ความเสี่ยงและการสร้างความเชื่อมั่น: [ภายในปี 2561] 30% ของผู้บริหารด้านไอทีจะหันกลับมาสนใจการตรวจสอบผู้ใช้งานระบบและการสร้างความเชื่อมั่นในระบบไอที เพื่อบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้เดิมที่ไม่สามารถปกป้องดาต้าได้นั้นถูกปลดระวางไป

#6: บุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัล: [ภายในปี 2563] 25% ของตำแหน่งงานด้านเทคนิคที่เปิดใหม่ จะต้องการผู้สมัครที่มีทักษะการวิเคราะห์และเอไอ เพื่อช่วยองค์กรให้ดำเนินโครงการทรานส์ฟอร์เมชันที่เกี่ยวข้องกับดาต้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรด้านดาต้าโดยเฉพาะ

#7: ผู้ช่วยดิจิทัล: [ภายในปี 2562] ผู้ช่วยดิจิทัลและบอทจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแค่ 3% ของธุรกรรมทั้งหมด แต่จะช่วยสร้าง 10% ของยอดขาย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรที่ใช้งานเทคโนโลยีนี้ให้เติบโตได้

#8: 5G และ โมบายล์ไอโอที: [ภายในปี 2564] บริการ 5G จะช่วยผลักดันการใช้งานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และจะกระตุ้นให้ 50% ของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยลงทุนในโซลูชันด้านการจัดการการเชื่อมต่อเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

#9: ไอโอทีซิเคียวริตี้ภายในบ้าน: [ภายในปี 2563] กว่า 22% ของโซลูชันไอโอทีภายในบ้านที่ติดตั้งด้วยตนเองจะถูกเจาะระบบ แต่จะมีเพียง 12% ของโซลูชันไอโอทีภายในบ้านที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการเท่านั้นที่จะถูกเจาะระบบ

#10: การชำระเงินผ่านโมบายล์: [ภายในปี 2563] อุปกรณ์เคลื่อนที่จะกลายเป็นเทอร์มินัลรับชำระเงินโดยพฤตินัยในประเทศไทยและในหมู่ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เกิดใหม่ โดยการใช้งานนี้จะผลักดันให้รายได้ของผู้ประกอบการขนาดย่อมเติบโตขึ้น 10%


สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ของไอดีซี กรุณาติดต่อจาริตร์ สิทธุ ที่ jsidhu@idc.com และสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อศศิธร แซ่เอี๊ยว ที่ sasithorn@idc.com

เกี่ยวกับไอดีซี
ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com

news on January 12, 2018, 08:05:54 AM
Digital Transformation to Attain Macroeconomic Scale and Impact: IDC Unveils Top Technology Predictions for Thailand for 2018 and Beyond

BANGKOK, January 11th, 2018 – IDC announced today its top technology predictions for 2018 and beyond at the IDC Thailand FutureScapes event held at The Athenee Hotel Bangkok. The event highlighted the massive changes within the 3rd platform era that will dramatically accelerate and scale digital innovation over the next three to four years as digital transformation reaches the macroeconomic scale.

IDC Thailand predicts that transformation initiatives will shift into overdrive during this period as the understanding of digitalization across businesses mature, leading to the development of a fully-scaled Digital Transformation (DX) economy. In order to be able to lead in a fully-scaled DX economy, organizations must become digital native enterprises (DNE). DNE is the one that is able to harness the power of technology to multiply innovation and accelerate their businesses' appetite for transformation.

“As the Thai economy shifts toward DX economy, the country’s IT spending is expected to be close to 440 billion Baht in 2018, with continuous growth to reach 470 billion Baht by 2021,” says Jarit Sidhu, IDC Thailand’s Head of Operations. “We are seeing more Thai enterprises becoming digitally capable especially by transforming the ways they operate, develop products and services, and engage with customers to stay ahead in a competitive digital economy.”

“While we see more companies are becoming digitally capable, business leaders should understand DX economy will emerge, driving enterprises to multiply their digital innovation pace and scale through mastery of digital platforms. We expect more organizations to place digital transformation (DX) as a core strategy to their business so that they don’t miss out clear opportunities with the rise of new DX economy.,” said Sudev Bangah, Managing Director IDC ASEAN.

The IDC Thailand FutureScapes 2018 DX predictions primarily focus on the four pillar technology areas; Cloud, Mobility, Social and Big Data and analytics as well as six innovation accelerators; Augmented and Virtual Reality (AR/VR), Cognitive/AI System, Next-Gen Security, Internet of Things (IoT), 3D Printing and Robotics.

Jarit Sidhu and IDC Thailand Research Analysts revealed the strategic top predictions that will unfold in 2018 and beyond, resulting in the biggest impact to organizations in the country.

#1: DX Platforms. By 2020, 20% of All Enterprises Will Have Fully Articulated an Organizationwide Digital Transformation Platform Strategy and Will Be in the Process of Implementing That Strategy as the New IT Core for Competing in the Digital Economy.

#2: Open API Ecosystems. By 2021, More Than One-Third of the TH500 Will See an Average of One-Third of Their Digital Services Interactions Come Through Their Open API Ecosystems, Up from Virtually 0% in 2017 — Amplifying Their Digital Reach Far Beyond Their Own Customer Interactions.

#3: Digital Business. By 2018, 30% of CIOs Will Put Experiential Engagement, Data Monetization, or Digital Business at Scale at the Top of Their Agenda.

#4: Cloud 2.0: Distributed and Specialized. By 2021, Enterprises' Spending on Cloud Services and Cloud-Enabling Hardware, Software, and Services Will Reach THB48 Billion, Leveraging the Diversifying Cloud Environment That Is 15% at the Edge, Over 10% Specialized (Non-x86) Compute, and Over 30% Multicloud

#5: Risk and Trust. By 2018, 30% of CIOs Will Refocus Cybersecurity Around Authentication and Trust to Manage Business Risks, Initiating the Retirement of Systems That Cannot Ensure Data Protection.

#6: DX Talent. By 2020, 25% of New Operation-Based Technical Position Hires Will Be Screened for Analytical and AI Skills, Enabling the Development of Data-Centric DX Projects Without Hiring New Data-Centric Talent.

#7: Digital Assistant. By 2019, Personal Digital Assistants and Bots Will Execute Only 3% of Transactions, But They Will Influence 10% of Sales, Driving Growth Among the Organizations That Have Mastered Utilizing Them.

#8: 5G – Mobile IoT. By 2021, 5G's Broad Enablement of IoT Use Cases Will Drive 50% of TH500 Companies to Spend THB 200 Million on Connectivity Management Solutions.

#9: Home IoT Security. By 2020, 22% of DIY Home IoT Solutions Will Have Experienced a Security Breach, as Compared with 12% of Solutions Implemented by a Fully Managed Service Provider.

#10: Mobile Payment. By 2020, Mobile Devices Will Become the De Facto Payment Acceptance Terminal in Thailand and Among New SMBs — This Access Drives 10% Growth in Revenue in SMBs.


For queries about IDC FutureScapes, contact Jarit Sidhu at jsidhu@idc.com . For media inquiries, please contact Sasithorn at sasithorn@idc.com.

About IDC
International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. With more than 1,100 analysts worldwide, IDC offers global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries. IDC's analysis and insight helps IT professionals, business executives, and the investment community to make fact-based technology decisions and to achieve their key business objectives. Founded in 1964, IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. To learn more about IDC, please visit www.idc.com. Follow IDC on Twitter at @IDC