happy on December 06, 2017, 03:17:04 PM
MALEE คว้ารางวัลใหญ่จาก SET Awards 2017
“บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
(Best Company Performance Awards)”


จากภาพด้านขวา นายฉัตรชัย บุญรัตน์ CEO รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (Best Company Performance Awards) จาก SET Awards 2017

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน “SET Awards 2017” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานปี 2559 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าชิงรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ “รางวัลผู้บริหารสูงสุด” (CEO Awards) และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน” (Company Performance Awards) ซึ่ง MALEE ได้รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท