MSN on December 06, 2017, 02:54:49 PM
แลนเซสส์(LANXESS) ยังคงมีผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017

-   ยอดขายเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์เป็น 2.4 พันล้านยูโร

-   EBITDA pre exceptionalsเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง 35 เปอร์เซ็นต์เป็น 347 ล้านยูโร

-   EBITDA margin preexceptionalsเพิ่มขึ้น 14.4 เปอร์เซ็นต์

-   กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (net income preexceptionals) เพิ่มขึ้น 29 ยูโรรวมเป็น 106 ล้านยูโร

-   ปรับการประมาณการผลประกอบการทั้งปี 2017 มีผลกำไรสุทธิที่สูงขึ้น: คาดการณ์ว่า EBITDA pre exceptionalsอยู่ระหว่าง 1.25 – 1.3 พันล้านยูโร


กรุงเทพมหานคร, วันที่ 6ธันวาคม พ.ศ. 2560– แลนเซสส์(LANXESS) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2017 ออกมายอดเยี่ยมตามคาดการณ์ และจะเป็นปีที่บริษัทมีผลกำไรสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ยอดขายทั่วโลกในไตรมาสที่สามของปีนี้เพิ่มขึ้น 25.1 เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นอีก483 ล้านยูโร ( 18,837 ล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 39 บาทต่อ 1 ยูโร)รวมเป็น 2.4 พันล้านยูโร ( 93,600 ล้านบาท)จากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วที่ทำได้ 1.9 พันล้านยูโร ( 74,100 ล้านบาท)ไตรมาสนี้จึงมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา จากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์เป็น 347 ล้านยูโร( 13,533 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับ 257ล้านยูโร( 10,023 ล้านบาท) ของไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วผลการดำเนินงานที่ออกมาเป็นบวกนี้เกิดจากการควบรวมกิจการของบริษัทเคมทูรา (Chemtura) ร่วมกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก  ไตรมาสที่สามของปีนี้จึงมีสัดส่วนของกำไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals ) คิดเป็น 14.4เปอร์เซ็นต์มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ทำได้ 13.4 เปอร์เซ็นต์

“แลนเซสส์กำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง กลยุทธ์ของเราชัดเจน มุ่งไปที่การเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เคมีเฉพาะด้านซึ่งทำผลกำไรได้ค่อนข้างสูง และเราทำได้สำเร็จตามคาดหมาย ประกอบกับประสิทธิภาพในการทำงานของเราสูงขึ้นเช่นกันหลังจากการปรับเปลี่ยนภายใน เรารู้สึกยินดีที่ยอดขายในทุกภูมิภาคและในทุก ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเฉพาะด้านของเราล้วนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน” กล่าวโดยคุณคุณแมตเธียสแซกเชิร์ต (Matthias Zachert) ประธานคณะกรรมการบริหารของแลนเซสส์

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเป็นกรณีพิเศษ ทำให้กำไรสุทธิมีเพียง 55 ล้านยูโร น้อยกว่า 62 ล้านยูโรที่ทำได้ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการเข้าซื้อโรงงานผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(lubricant precursors) และมีบางส่วนได้ยกเลิกการผลิตไปที่ Ankerwegในเมือง Amsterdam(ประเทศเนเธอร์แลนด์) แต่ถ้ามองที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ (net income per exceptionals) กลับเพิ่มขึ้นถึง 37.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 106 ล้านยูโร( 4,134 ล้านบาท)เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วทำได้เพียง 77 ล้านยูโร ( 3,003 ล้านบาท)

หลังจากตัวเลขที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของไตรมาสที่สาม ประมาณการณ์ว่าผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัททั้งปี 2017 จะดีขึ้นคาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25 ล้านยูโร( 975 ล้านบาท) EBITDA pre exceptionalsจะอยู่ระหว่าง 1.25- 1.3 พันล้านยูโร ( 48,750 - 50,700 ล้านบาท) สูงสุดเป็นประวัติการณ์มากกว่าตัวเลข 1.2 พันล้านยูโร ( 46,800 ล้านบาท)สูงสุดที่เคยทำได้ในปี 2012 (พ.ศ. 2555) เสียอีก

การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการซื้อกิจการโรงงานผลิต chrome chemical และ lubricant precursors  บริษัทได้ประกาศนโยบายการปรับเปลี่ยนการผลักดันเฉพาะผลิตภัณฑ์หลักที่ทำกำไรได้สูงเท่านั้น โดยจะมีการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลัก (non-core business) อย่างเช่น chlorine dioxide disinfectant solutions ให้แก่ the Canadian Superior Plus Corp. โดยธุรกิจ chlorine dioxide นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ North Kingtownประเทศสหรัฐ ฯ และมีพนักงาน 40 คนเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Clean & Disinfect ที่แลนเซสส์ได้มาพร้อมการควบรวมกิจการบริษัทเคมัวร์(Chemours) ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

ยอดขายสูงขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
ยอดขายของ Advanced Intermediates Segment ในไตรมาสที่สาม 2017 อยู่ที่ 479 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วที่ 435 ล้านยูโร ส่วน EBITDA pre exceptionalsเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน 4 ล้านยูโร ทำให้ยอดรวมเป็น 87 ล้านยูโร เทียบกับ 83 ล้านยูโรของปีที่แล้ว และEBITDA margin pre exceptionalsเป็น 18.2 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วที่ 19.1 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกัน

ยอดขายของ Specialty Additives ซึ่งเป็นแผนกใหม่สูงขึ้นโด่งถึง 124 เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นอีก 256 ล้านยูโรรวมเป็น 478 ล้านยูโร จากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วทำได้ 213 ล้านยูโร ส่วน EBITDA pre exceptionalsเพิ่มขึ้นเกือบ 120 เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน 42 ล้านยูโร ทำให้ยอดรวมเป็น 77 ล้านยูโร เทียบกับ 35 ล้านยูโรของปีที่แล้ว  กำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ผลส่วนใหญ่มาจากการควบรวมธุรกิจ additives ของบริษัทเคมทูร่า แต่ EBITDA margin pre exceptionalsกลับเป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ลดลงนิดหน่อยจากปีที่แล้วที่ทำได้16.4 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกัน

ยอดขายของ Performance Chemicals สูงขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นอีก 36 ล้านยูโรรวมเป็น 364 ล้านยูโร เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วทำได้ 328 ล้านยูโร ส่วน EBITDA pre exceptionalsเพิ่มขึ้น16.1เปอร์เซ็นต์หรือ 9 ล้านยูโร ทำให้ยอดรวมเป็น 65 ล้านยูโร เทียบกับ 56 ล้านยูโรของปีที่แล้ว ทุกผลิตภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งแผนก Clean & Disinfect ที่พึ่งควบรวมกิจการมาในปีที่แล้วซึ่งทำกำไรได้ดีมาก ทำให้EBITDA margin pre exceptionalsเป็น 17.9เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ทำได้ 17.1เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกัน

ยอดขายของ Engineering Materials สูงขึ้น 36.6เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นอีก 94ล้านยูโรรวมเป็น 351ล้านยูโร เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วทำได้ 257ล้านยูโร ส่วน EBITDA pre exceptionalsเพิ่มขึ้น52.4 เปอร์เซ็นต์หรือ 22ล้านยูโร ทำให้ยอดรวมเป็น 64ล้านยูโร เทียบกับ 42ล้านยูโรของปีที่แล้ว ทุกผลิตภัณฑ์มียอดขายและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจ urethane ที่พึ่งควบรวมกิจการมาจากเคมทูร่าซึ่งทำกำไรได้สูงสุด ทำให้ EBITDA margin pre exceptionalsเป็น 18.2เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ทำได้ 16.3เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกัน

และยอดขายของ ARLANXEO สูงขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นอีก 42 ล้านยูโรรวมเป็น 717 ล้านยูโร เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วทำได้ 675ล้านยูโร ส่วน EBITDA pre exceptionalsลดลง17  เปอร์เซ็นต์หรือ 15 ล้านยูโร ทำให้ยอดรวมเหลือ 76ล้านยูโร เทียบกับ 91 ล้านยูโรของปีที่แล้ว กำไรลดลงเพราะราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการอ่อนค่ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ  ทำให้ EBITDA margin pre exceptionalsลดลงเหลือ 10.6เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วที่ทำได้ 13.5เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกัน

ตารางสรุปข้อมูลผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2017
Q3 2016(ล้านยูโร)   Q3 2017(ล้านยูโร)   เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
Sales   1,921   2,404   25.1
EBITDA pre
exceptionals   257   347   35.0
EBITDA margin pre
exceptionals (percents)   13.4   14.4   
Net Income  pre
exceptionals   77   106   37.7
Net Income   62   55   (11.3)
Earning per share  pre
exceptionals  (EUR)   0.84   1.15   37.7

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์ ( LANXESS)
แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารเคมีเฉพาะด้าน (Specialty Chemicals) มียอดขายรวมกว่า 7.7 ล้านยูโรในปี พ.ศ.2559 และมีพนักงาน 19,200 คนอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 75 แห่ง  แกนหลักของธุรกิจของ LANXESS คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต  (Chemical Intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (Additives Chemicals) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน (Specialty Chemicals) และพลาสติก อีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับ Saudi Aramco ในบริษัท ARLANXEO ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) แลนเซสส์ (LANXESS) เป็นบริษัทที่ที่มีชื่ออยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good

Information for editors:
All LANXESS news releases and their accompanying photos can be found at http://press.lanxess.com.

Recent photos of the Board of Management and other LANXESS image material are available at http://photos.lanxess.com. TV footage can be found at http://globe360.net/broadcast.lanxess/.

You can find further information concerning LANXESS chemistry in our WebMagazine at http://webmagazine.lanxess.com.

Follow us on Twitter, Facebook, Linkedin and YouTube:
http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess
« Last Edit: December 06, 2017, 02:57:59 PM by MSN »

MSN on December 06, 2017, 02:54:56 PM
LANXESS on course for record year after excellent third quarter

•   Sales up 25 percent to EUR 2.4 billion

•   EBITDA pre exceptionals increased significantly by 35 percent to EUR 347 million

•   EBITDA margin pre exceptionals increased to 14.4 percent

•   Net income preexceptionals grew by EUR 29 million to EUR 106 million

•   Guidance for the full year 2017 refined and lower end of range lifted: EBITDA pre exceptionals between EUR 1.25 billion and EUR 1.3 billion expected


Thailand,6 Decbmeber2017–Following an excellent third quarter of 2017, specialty chemicals company LANXESS is still on course for the highest earnings in its history.

Global sales increased by 25.1 percent or EUR 483 million to EUR 2.4 billion. A year earlier, they amounted to EUR 1.9 billion. EBITDA pre exceptionals improved by 35 percent to EUR 347 million, compared with EUR 257 million in the prior-year quarter. The contributions from the acquired Chemtura businesses as well as higher volumes had a particularly positive effect. The EBITDA margin pre exceptionals in the third quarter of 2017 stood at 14.4 percent, which was considerably above the value of 13.4 percent reported in the prior-year period.

“LANXESS is in full swing. Our clear strategic focus on high-margin specialty chemicals is increasingly paying off, and in operational terms we are performing very well in our new setup. It is particularly pleasing that all regions and all our specialty chemicals segments are seeing considerable earnings growth,” said Matthias Zachert, Chairman of the LANXESS Board of Management.

Due to one-time exceptional charges, net income was EUR 55 million, after EUR 62 million in the prior-year quarter. These one-time effects resulted primarily from the consolidation of the production of lubricant precursors and the associated discontinuation of production at the Ankerweg site in Amsterdam (Netherlands). Net income preexceptionals increased by 37.7 percent to EUR 106 million, compared with EUR 77 million in the prior-year quarter.

After the strong figures of the third quarter, the Group is refining its earnings forecast for 2017 and lifting the lower end of the range by EUR 25 million. LANXESS now expects EBITDA pre exceptionals of between EUR 1.25 billion and EUR 1.3 billion. This would be a record for the Cologne based company, as its highest operating result to date is the roughly EUR 1.2 billion achieved in 2012.

Continuous portfolio management
After the consolidation of production of chrome chemicals and lubricant precursors, LANXESS drives the announced optimization of its portfolio. The Group sold the non-core business with chlorine dioxide disinfectant solutions to the Canadian Superior Plus Corp. The chlorine dioxide business, with its headquarters in North Kingstown, USA, and around 40 employees, was part of the Clean & Disinfect division acquired from Chemours in August 2016.

Sales substantially higher year on year across all segments

Sales of the Advanced Intermediates segment in the third quarter of 2017 were EUR 479 million, 10 percent or EUR 44 million above the prior-year figure of EUR 435 million. EBITDA pre exceptionals increased by nearly 5 percent or EUR 4 million to EUR 87 million, compared with EUR 83 million a year earlier. Higher volumes in the Advanced Industrial Intermediates business unit had a particularly positive effect. The EBITDA margin pre exceptionals was 18.2 percent, against 19.1 percent in the previous year.

Sales in the new Specialty Additives segment climbed by a very significant 124 percent or EUR 265 million to EUR 478 million, compared with EUR 213 million in the previous year. EBITDA pre exceptionals amounted to EUR 77 million up EUR 42 million or 120 percent on the prior-year level of EUR 35 million. This substantial earnings increase was mainly due to the integration of the Chemtura additives business. The EBITDA margin pre exceptionals of 16.1 percent was slightly below the prior-year level of 16.4 percent.

Sales in the Performance Chemicals segment rose by 11 percent or EUR 36 million in the third quarter of 2017 to EUR 364 million, against EUR 328 million a year earlier. EBITDA pre exceptionals advanced by EUR 9 million or 16.1 percent to EUR 65 million, compared with the prior-year level of EUR 56 million. All business units increased their sales volumes. The Clean and Disinfect specialties business acquired in the previous year made a significant contribution to the good earnings. The EBITDA margin pre exceptionals increased to 17.9 percent from 17.1 percent previously.

In the Engineering Materials segment, sales increased by 36.6 percent or EUR 94 million to EUR 351 million, up from EUR 257 million a year earlier. EBITDA pre exceptionals increased by a considerable EUR 22 million or 52.4 percent to EUR 64 million, compared with EUR 42 million a year earlier. In the High Performance Materials business unit, the positive earnings development resulted from higher volumes and the trend toward higher-margin products. The high-margin urethane business acquired as part of the Chemtura acquisition also contributed to the earnings increase. The EBITDA margin pre exceptionals was 18.2 percent, up from 16.3 percent in the prior-year quarter.

In the ARLANXEO segment, sales increased by around 6 percent or EUR 42 million to EUR 717 million, up from EUR 675 million a year earlier. EBITDA pre exceptionals amounted to EUR 76 million, 17 percent or EUR 15 million down on the comparative figure of EUR 91 million. The decline in earnings was due to the significant volatility of raw material prices and a weak US dollar. The EBITDA margin pre exceptionals was therefore 10.6 percent, against 13.5 percent a year earlier.

Q3 2017 Key Data (figures in EUR million)

Q3 2016   Q3 2017   Change in percent
Sales   1,921   2,404   25.1
EBITDA pre exceptionals   257   347   35.0
EBITDA margin pre exceptionals (percent)   13.4   14.4   
 
Net income preexceptionals   77   106   37.7
Net income   62   55   (11.3)
Earnings per share pre exceptionals (EUR)   0.84   1.15   37.7

About LANXESS
LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 7.7 billion in 2016 and about 19,200 employees in 25 countries. The company is currently represented at 75 production sites worldwide. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals and plastics. Through ARLANXEO, the joint venture with Saudi Aramco, LANXESS is also a leading supplier of synthetic rubber. LANXESS is listed in the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) and FTSE4Good.

Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accept any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.

Information for editors:
All LANXESS news releases and their accompanying photos can be found at http://press.lanxess.com. Recent photos of the Board of Management and other LANXESS image material are available at http://photos.lanxess.com. TV footage can be found at http://globe360.net/broadcast.lanxess/.

You can find further information concerning LANXESS chemistry in our WebMagazine at http://webmagazine.lanxess.com.

Follow us on Twitter, Facebook, Linkedin and YouTube:
http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess
« Last Edit: December 06, 2017, 03:01:31 PM by MSN »