MSN on December 04, 2017, 08:25:54 AM
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
             


เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชิต อรุณพัลลภ (แถวหน้า:ที่ 8 จากซ้าย) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสามัญ,สมาชิกวิสามัญ ก. และสมาชิกวิสามัญ ข. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และในโอกาสนี้ที่ประชุมยังได้มีมติรับรองนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนใหม่วาระปี 2561-2562 คือ นางศิริพร สิงหรัญ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด  (แถวหน้า: ที่8 จากขวา)