pooklook on June 22, 2016, 02:31:27 PM
ตอนวางแผนว่าจะไปเที่ยวราชบุรีกัน นุ้ยและเพื่อนๆ ก็คิดว่าอยากจะไปแบบชิลๆ นั่งรถไฟไปเรื่อยๆ แต่พอวางแผนแล้วก็คิดว่าไปเที่ยวได้ไม่ครบตามที่ตั้งใจแน่ๆ กว่าจะไปแต่ละที่คงหารถสาธารณะลำบาก สุดท้ายก็ต้องขับรถยนต์กันไป ถ้าการเดินทางด้วยรถสาธารณะบ้านเราสะดวกและรวดเร็วก็คงจะดีกว่านี้นะคะ

นุ้ยเริ่มเดินทางกันตั้งแต่ 8 โมงเช้าของวันอาทิตย์ ใช้บริการ Google map นำทางไป จุดหมายแรก คือ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เสียดายที่ไม่ได้ไปชมการแสดงหนังใหญ่ด้วยซึ่งจะมีทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. สำหรับพิพิธภัณฑ์ จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม (แต่จะมีตู้บริจาคสำหรับผู้ที่อยากจะช่วยสนันสนุนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปนะคะ) เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะเจอโรงมหรสพหนังใหญ่อยู่ทางซ้ายมือค่ะสร้างเมื่อปี 2461 ใกล้จะครบร้อยปีแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารเรือนไทยที่ร่มรื่นมากค่ะ

 
« Last Edit: June 22, 2016, 02:36:56 PM by pooklook »

pooklook on June 22, 2016, 02:36:17 PM
วันนี้ไม่ได้ดูการแสดง ก็หยอดตู้ชมแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะด้านในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้ทางวัด ช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้น

ก่อนกลับแวะไหว้พระก่อนนะคะ

ตอนนี้กำลังมีการบูรณะภาพเขียนในโบสถ์อยู่ค่ะลายแบบนี้นุ้ยไม่เคยเห็นที่อื่นนะคะวัดขนอน มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทางวัดได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการนำหนังใหญ่ วัดขนอนไปแสดงเผยแพร่ยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง ในปี พ.ศ.2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภกมรดกไทยทรงเห็นคุณค่าในการแสดง และศิลปะหนัง ใหญ่ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัด ช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้น แสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดทำ หนังใหญ่ทั้งหมด ได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างนี้ ทูลเกล้าถวาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 ณ โรงละครแห่งชาติ และทรง พระราชทานให้ทางวัดขนอน นำมาใช้ ในการแสดงต่อไป ปัจจุบันทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมชมศึกษา พร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการ เพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสืบต่อไป ข้อมูลจาก http://www.paiduaykan.com/76_province/central/ratchaburi/watkhanon.html