pooklook on November 01, 2009, 03:51:20 AM
น่าจะเป็นผลของการจัดเรทติ้ง ภาพยนตร์ ทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพเหล่านี้ใน "เฉือน"
สำหรับผมนี่คือหนังไทยที่มีภาพและความรุ