du_sit on November 12, 2012, 07:35:43 PM


ไบรท์ เฮ้าส์ ผุดนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
 
เน้นสร้างทักษะตรงสายอาชีพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558
และประเดิมเปิดตัวหลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้สื่อข่าว”


กรุงเทพฯ (12 พฤศจิกายน 2555) - โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) เผยนวัตกรรมด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ฉีกรูปแบบเดิม เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียนอย่างแท้จริงและกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับความต้องการของยุคประชาคมอาเซียน กระตุ้นการเตรียมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตร “เรียนจนพุงกาง” (All You Can Learn) ต้นปี 2556 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนหัวข้อตามความชอบและความสนใจ
 
นายลี ธอร์นธัน ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรและการสอน โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) กล่าวว่า
“เรากำลังก้าวยุคประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอีก 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะเพิ่มบทบาทให้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นภาษาที่สองที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศในภูมิภาคเอเชียและจะเป็นตัวแปรสำคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับทั้งผู้ที่ทำงานในบริษัท, เจ้าของธุรกิจ หรือนักเรียนนักศึกษา”
 
เมื่อถึงยุคของประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีสาขาอาชีพที่กลายเป็นอาชีพสากลซึ่งสามารถไปทำงานในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก,
นักบัญชี, นักสำรวจธรรมชาติ และนักภูมิศาสตร์ โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) จึงได้จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยในอาชีพเหล่านี้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร แพทย์ พยาบาล และนักบัญชี โดยเน้นการเรียนจากสถานการณ์จำลองและใช้ศัพท์เฉพาะของแต่ละอาชีพ
 
“เราสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการได้งานในองค์กรชั้นนำที่เน้นความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือคนทำงานที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในแต่ละสายงานอาชีพ หลักสูตรระดับมืออาชีพของเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันสากลต่างๆ การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษารวมทั้งการสนทนากับชาวต่างชาติในที่ทำงานหรือเพื่อเจรจาธุรกิจอย่างมั่นใจ” นายลี กล่าว
 
ด้านนายเทอร์รี่ กูส ผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) กล่าวว่า “วันนี้
เราได้เปิดตัวหลักสูตรแรกสำหรับสาขาอาชีพผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่ค่อนข้างยากที่จะหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาชีพนี้ที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วได้นำไปใช้ได้จริง ดังนั้น ทีมคณาจารย์ของเราจึงได้คิดหลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น” ให้สำหรับผู้สื่อข่าว และเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในวันนี้เป็นเวลาถึง 20 ชม เพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริง”
 
โรงเรียนวิวรรธนภาษายังเตรียมเปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปในช่วงต้นปี 2556  สำหรับคนที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างหรือต้องการพาตัวเองเข้ามาสู่สังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อเป็นให้มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในเรื่องที่ตัวเองชื่นชอบที่เน้นความสนุกสนานและไม่จำกัดการเรียนไว้ที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยใช้ชื่อหลักสูตร “เรียนจนพุงกาง” หรือ “All You Can Learn” โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ที่จัดหัวข้อการเรียนการสอนวันละกว่า 15 หัวข้อที่แตกต่างหมุนเวียนกันทั้งเดือนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนเลือกตามความชอบและรู้สึกสนุกกับการเรียน
 
“จากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมายาวนาน ทีมคณาจารย์ของเราพบว่าคนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกถามให้พูด นั่นหมายความว่า คนไทยพูดได้แต่ขาดความมั่นใจที่จะพูด ดังนั้น หลักสูตร “เรียนจนพุงกาง” ที่เน้นความสนุกสนานและให้ผู้เรียนทราบหัวข้อการเรียนล่วงหน้าเพื่อเลือกตามความชอบ เมื่อเรียนในเรื่องที่ตัวเองชอบก็จะเกิดความสนุก, มีความมั่นใจ, กล้าพูดภาษาอังกฤษ และกล้าเริ่มต้นสนทนาด้วยภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องให้อาจารย์ป้อนคำถาม” นายเทอร์รี่ กล่าวเสริม
 
โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมคณาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาผู้เปี่ยมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาชั้นนำใน
ประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาชั้นนำมากมาย

 
โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนชั้น 5 อาคารเอเชีย (อาคารจอดรถของโรงแรมเอเชีย) เปิดรับผู้สนใจเข้ารับ
การพัฒนะทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากทีมคณาจารย์เจ้าของภาษาที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้าน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะ โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) มีหลักสูตรสำหรับผู้เรียนทุกระดับ และหลักสูตรสำหรับแต่ละสาขาอาชีพโดยเฉพาะ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 02-261-1032-3 โทรสาร 02-261-1033 อีเมล์: info@brighthousethailand.com  เว็บไซต์: www.brighthousethailand.com