du_sit on April 01, 2011, 04:13:51 AM


สำนักการแพทย์และสปสช. บุกสวนธนบุรีรมย์  เปิดรับสมัคร “สูงวัย...หัวใจแกร่ง” ผู้สูงวัยชายหญิงแห่สมัครเพียบ


นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ “สูงวัย...หัวใจแกร่ง” ณ สวนธนบุรีรมย์  ซึ่งงานดังกล่าวกรุงเทพมหานคร โดยจับมือกับสำนักการแพทย์และ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรคต่างๆ โดยคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนให้ความรู้และแนะนำวิธีดูแลตนเอง มุ่งหวังสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้น ณ สวนธนบุรีรมย์  เมื่อเร็วๆนี้