pooklook on March 15, 2011, 08:13:51 PM
ประกวดออกแบบเสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง ที่ถือเป็นภาพจำ เป็นความเก๋า เป็นเสื้อยืดในตำนาน ของใครหลายคน ในชื่อ "กระทิงแดง T-shirt design contest เป้าหมายมีไว้พุ่งชน" ประจำ Fat T-Shirt ครั้งที่ เจ็บ เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งตรงกับแนวคิดของกระทิงแดงที่ว่า "เป้าหมายมีไว้พุ่งชน"

การสมัครและส่งผลงาน
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง info@kratingdaeng.com เท่านั้น

การคัดเลือกผลงาน
• รอบแรก: รับผลงาน และคัดเลือกขึ้นโชว์ใน facebook.com/kratingdaenglive
เพื่อให้ประชาชนโหวต โดยการกด like
• รอบสอง: คัดเลือกเหลือ 7 ผลงานสุดท้ายจากผู้ได้รับการโหวตมากที่สุด
• รอบสาม: ตัดสินผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 1 ท่าน
รองชนะเลศอันดับ 1 1 ท่าน
รองชนะเลิศอันดับ 2 1 ท่าน
ชมเชย 4 ท่าน
รางวัล Popular Vote ผลงานทั้ง 7 ตัวที่เข้ารอบ จะมีการจัดแสดงโชว์ในวัน
งาน Fat T-Shirt ครั้งที่ เจ็บ และถูกตัดสินหาผู้ได้รับรางวัล
โดยการโหวตจากผู้ร่วมงาน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1.นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2.ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงาน บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และ บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด
เกณฑ์ในการส่งผลงาน

•ออกแบบเสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง ภายใต้คอนเซ็ป "เป้าหมายมีไว้พุ่งชน"
•การออกแบบจะต้องออกแบบลายบน เสื้อยืดสีขาวแขนสีน้ำเงิน (เสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง) เท่านั้น
•มีเครื่องหมายการค้ากระทิงแดง เป็นองค์ประกอบหลัก
•มีความทันสมัย น่าสนใจ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสื่อถึงความเป็นกระทิงแดง
•ไม่จำกัดเทคนิค ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
เงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และไฟล์ .ai ความละเอียด
300 dpi ขึ้นไปเท่านั้น พร้อมอธิบายคอนเซ็ปหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download แบบฟอร์มการส่งผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์
www.kratingdaeng.com/tshirt-contest เท่านั้น
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download แบบเสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง และโลโก้กระทิงแดงผ่าน
เว็บไซต์ www.kratingdaeng.com/tshirt-contest เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง info@kratingdaeng.com เท่านั้น
5. ผู้เข้ารอบแรกทั้ง 7 ท่านต้องมารับรางวัลจากผู้บริหารกระทิงแดงในงาน T-Shirt Fat Festival 7
ณ Impact Exhibition Hall 1-2 เมืองทองธานี วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554
6. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และ บริษัทฯ
สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7. ออกแบบผลงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าว ประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง เจ้าของผลงานต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
8. การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
9. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

•ความคิดสร้างสรรค์
•การสื่อความหมาย
•ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนของค์ประกอบ
•ความเหมาะสมในการนำไปผลิตจริง
ประกาศผลการตัดสิน
ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ในงาน T-Shirt Fat Festival 7 ณ Impact Exhibition Hall 1-2 เมืองทองธานี

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
ผู้บริหาร บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และพนักงานบริษัทฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

•รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัลจำนวน5,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
•รางวัลชมเชย
เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
•รางวัลผู้ร่วมโหวต
ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตจริง เพื่อมอบให้กับผู้ร่วมโหวต 50 รางวัล
•รางวัล Popular Vote
เสื้อยืด Limited Edition จากกระทิงแดง
กำหนดการ
14 มีนาคม 2554 - 5 เมษายน 2554
เปิดรับผลงานทาง info@kratingdaeng.com

7 - 20 เมษายน 2554
ร่วมโหวตผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบแรก 7 ผลงาน
ทาง facebook.com/kratingdaenglive

30 เมษายน 2554
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน T-Shirt Fat Festival 7
ณ Impact Exhibition Hall 1-2 เมืองทองธานี

เผยแพร่ : http://contestwar.com

URL ของการประกวด: http://www.kratingdaeng.com/tshirt-contest/index.html

ekkasit on March 16, 2011, 08:23:47 AM
ขอบคุณมากๆครับ

THANKS : อาหารเสริมความงาม เพื่อสุขภาพ | อาหารลดความอ้วนmeeshape สกัดจากธรรมชาติ | ผลบอล สดๆ ตรงจาก พรีเมียร์ลีค ฟุตบอลอังกฤษ
รับทำ seo ราคาถูก เพื่ออันดับทีดีใน Google