happy on October 24, 2023, 07:14:23 PM
“เคหะสุขประชา” เผยโครงการ “เคมอลล์@ร่มเกล้า” คืบหน้า 45 % 
เตรียมสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ นำพาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนร่มเกล้า

               “เคหะสุขประชา” เผย “เคมอลล์@ร่มเกล้า” คืบหน้ากว่า 45 % กำลังจะกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ทันสมัยและครบวงจร บนพื้นที่รวมกว่า 7 ไร่ ของชาวชุมชนร่มเกล้า ก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท รองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 70,000 คน นำพาเศรษฐกิจ-ความทันสมัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ชุมชน คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการ ต้นปี 2567 [/b]

               นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่าความคืบหน้าในการสร้าง “เคมอลล์@ร่มเกล้า” พื้นที่ที่สร้างมาเพื่อรองรับการสร้างงาน  สร้างรายได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ผู้เช่าบ้าน “เคหะสุขประชา ร่มเกล้า” มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปกว่า 45 % แล้ว ด้วยทำเลติดชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีการใช้งบลงทุนกว่า 70 ล้านบาท บนพื้นที่เช่าจากการเคหะแห่งชาติ รวมประมาณ 7 ไร่
               คอนเซปต์หลักของ “เคมอลล์@ร่มเกล้า” คือการสร้างพื้นที่ให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง 270 หน่วยในเคหะสุขประชา ร่มเกล้า สามารถ “เดินไปทำงานได้” โดยบริษัทได้ร่วมมือให้พื้นที่เช่ากับร้านค้าที่มีชื่อเสียง ในการจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ จัดตั้งสำนักงาน หรืออื่น ๆ และต้องจ้างงานผู้อยู่อาศัยในโครงการ อีกทั้งหากมินิมอลล์มีการเติบโตมากขึ้น จะทำให้ปริมาณการจ้างงานมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีไปถึงการจ้างงานในชุมชนใกล้เคียงอย่างเอื้ออาทรร่มเกล้าหรือเคหะร่มเกล้าอีกด้วย

   สำหรับโครงการ “เคมอลล์@ร่มเกล้า” จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี และคาดว่าแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2567 โดยสร้างเป็นพื้นที่ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง 2 ชั้น รวม 7 อาคาร พื้นที่ชั้นล่างจัดวางเป็นร้านค้าพื้นที่ใช้งาน 207 ตร.ม./อาคาร หรือรวม 1,449 ตร.ม. พื้นที่ชั้นบนจัดวางเป็นสำนักงาน โรงเรียนกวดวิชา และอื่น ๆ พื้นที่ใช้งาน 226 ตร.ม./อาคาร หรือรวม 1,582 ตร.ม. ซึ่งเมื่อรวมกับพื้นที่อเนกประสงค์อื่น ๆ จะทำให้มีพื้นที่เป็น 555 ตร.ม./อาคาร หรือรวมทั้งหมด 3,885 ตร.ม. พร้อมมีที่จอดรถได้ 200 คัน โดยบริเวณนั้นจะมีครัวเรือนอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 20,000 หน่วย หรือนับเป็นชุมชนกว่า 70,000 คน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการมินิมอลล์แห่งนี้
   
   ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ facebook.com/KHA.Sukpracha