fh400 on February 13, 2023, 06:06:57 PM
เคหะสุขประชา ลงนามร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งสร้างการจัดการชุมชนและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานการรักษ์โลก


นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันใน "โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม" เพื่อการลงทุนและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมจาก ม.อ. มาใช้อย่างครอบคลุม ต่อยอดให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความรู้ที่หลากหลายและเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานการรักษ์โลก โดยมี นายวิศรุต สุธีสร, นายเขมทัตต์ พลเดช, นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ร่วมงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เมื่อวันก่อน
« Last Edit: February 15, 2023, 12:24:22 PM by fh400 »