happy on November 28, 2022, 11:48:16 PM
ไทยยูเนี่ยนรับ 2 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022
ด้านนวัตกรรมและการบริหาร

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รับมอบรางวัล Corporate Management Excellence

นายธวัช สุธาสินีนนท์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน (GIC) รับมอบรางวัล Innovation Excellence

กรุงเทพฯ – 28 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนายธวัช สุธาสินีนนท์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน (GIC) ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยกลุ่มไทยยูเนี่ยน ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สำหรับบริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี ให้กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล