happy on October 01, 2022, 12:24:51 AM
NTT DATA เปิด 3 ความท้าทายของโลกการตลาดยุคใหม่
ชี้ Digital Experience หนทางมัดใจผู้บริโภคยั่งยืน


บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เปิด 3 ความท้าทายแห่งโลกการตลาดยุคใหม่ และงานศึกษาถึงบทบาทของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าปัจจุบันใน​ Innovation Index report พร้อมแนะเทคนิคการสร้าง Digital Experience หัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จของ Digital Marketing เริ่มจากกลยุทธ์ที่ชัดเจน ช่วยตีกรอบกระบวนการทำงาน (Workflow) นำไปสู่การออกแบบช่องทางการสื่อสาร การออกแบบสุนทรียภาพทางสายตา (Visual Design) เพื่อมัดใจลูกค้า รวมถึงการสร้าง Digital Channel ที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงอินไซด์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ไปพร้อมกับการบริหารจัดการระบบและการวัดผลเพื่อการพัฒนาระบบต่อเนื่อง สนับสนุนองค์กรและแบรนด์สร้างประสบการณ์ที่ดีและให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องกับแบรนด์อย่างยั่งยืน


นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า องค์กรและแบรนด์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับ 3 ความท้าทายในสมรภูมิการตลาดดิจิทัล ประกอบไปด้วย

1) การแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์ และคุณค่าให้กับลูกค้า โดยจะต้องเข้าใจในความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Individual Expectation) เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างบทบาทการแข่งขันในตลาด

2) ลูกค้าตัดสินใจรวดเร็วขึ้น องค์กรและแบรนด์จำเป็นต้องเข้าถึง และทำความเข้าใจลูกค้าในข้อมูลเชิงลึกให้รวดเร็วและเรียลไทม์มากที่สุด จึงต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูลผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

3) ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ หรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของการเป็นลูกค้า จำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ให้เร็วที่สุด และนำไปสู่การปฏิบัติ ลงมืออย่างแท้จริงอ้างอิงจากงานศึกษาของ เอ็นทีที เดต้า Innovation Index report พบว่า 66% ของผู้บริหารระดับสูงล้วนให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และ 60% ขององค์กรที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันกล่าวว่าพวกเขาเห็นคุณค่าในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน


“การปรับปรุง​ Digital Experience​ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำ Digital Marketing ให้ประสบผลสำเร็จ นับเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันธุรกิจในปัจจุบัน และช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านทุกๆช่องทางดิจิทัล (Digital Channel) ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การตัดสินใจ การซื้อ การรักษาลูกค้า และการกลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งการพัฒนาช่องทางดิจิทัลให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า จำเป็นต้องมีการวัดผลการทำงานของแต่ละช่องทางการตลาด เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดนำข้อมูลไปวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยองค์กรและแบรนด์ต้องวางแผน ตั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการทำ Online Marketing ที่ชัดเจน เพื่อนำมาซึ่งการวัดผลกระทบของช่องทางดิจิทัลต่อธุรกิจ และช่วยตัดสินใจลงทุนในช่องทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด


อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก เราพบว่าหัวใจสำคัญของการให้บริการลูกค้า และพัฒนา Digital Experience คือ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกก่อนจะเลือกและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Put your customer first, technology second)” ทางเอ็นทีที เดต้า ได้รวบรวมประสบการณ์พัฒนาบริการช่วยให้องค์กรทั่วโลกสร้าง Digital Experience ได้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้

1. Omnichannel Strategy & Digital Experience Advisory การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยค้นหาและกำหนดกลยุทธ์สำหรับการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลของลูกค้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

2. Experience Design​ บริการออกแบบ ตั้งแต่กระบวนการทำงาน (Workflow) ช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการออกแบบสุนทรียภาพทางสายตา (Visual Design) เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

3. Performance Management เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน การวัดผลเพื่อพัฒนาระบบ Digital Marketing ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ตามเป้าหมายทางธุรกิจ

เมื่อไม่นานมานี้ เอ็นทีที เดต้า ได้วางกลยุทธ์พัฒนา Digital Experience ให้ค่ายรถยนต์ EV ชั้นนำจากประเทศเยอรมัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อรองรับการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การสร้างระบบสมาชิก, ระบบ Marketing Automation, ระบบจัดการ Content (Content Management System: CMS) ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ทางดิจิทัล (Digital Asset Management), ระบบ e-Commerce เพื่อรองรับการซื้อ-ขาย และการชำระเงินได้หลายรูปแบบ, ระบบจัดการกลุ่มเป้าหมาย (Lead Management) ระบบดูแลลูกค้าหลังการขาย (Customer Service Center) และ การประเมินวัดผลภายหลังการบริการ (Evaluation Center) เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี เอ็นทีที เดต้า สามารถช่วยพัฒนาระบบควบคุมแบบปิด สำหรับทราฟฟิคของไพรเวทโดเมน เพื่อเติมเต็มการทำงานของการตลาดออนไลน์ พัฒนาระบบ Customer Loyalty เพื่อให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องกับแบรนด์อย่างยั่งยืน รวมถึง Unified Content Center และ Unified Digital Asset Center ผ่านช่องทางขององค์กรที่หลากหลาย และสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Omni-channel ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานประจำวันได้ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความคล่องตัว และตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับบริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTT DATA (Thailand) เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก จากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจไอทีระดับโลก โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมระดับแนวหน้า มีพนักงานมากกว่า 139,500 คนทั่วโลก โดยดำเนินงานทั้งหมดกว่า 50 ประเทศ ที่มีประสบการณ์ให้บริการกับบริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้าไปตั้งสาขาลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2020 ได้รับการจัดอันดับ 6 ของตลาดผู้ให้บริการไอทีโลก จาก Gartner ในส่วน NTT DATA (Thailand) เริ่มต้นเป็นผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีด้านการชำระเงิน และได้ให้บริการลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจด้านการวางระบบการชำระเงินมาอย่างยาวนาน จากความเชี่ยวชาญดังกล่าวได้พัฒนาต่อยอดให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมค้าปลีก ส่งผลให้ NTT DATA (Thailand) กลายเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านไอที รวมทั้งด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีโซลูชันที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานระดับโลก มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมทั้งใส่ใจในคุณภาพและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.nttdata.com/th/en และเฟสบุ๊กเพจ​ https://www.facebook.com/nttdatathai