sianbun on March 03, 2010, 03:55:38 PM
ข่าวประชาสัมพันธ์ปันความรักด้วยความรู้ครั้งที่9

ปีที่ 9 ณ  อำเภอบางซ้าย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการปันความรักด้วยความรู้ ปีที่ 9 ณ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โครงการ “ปันความรักด้วยความรู้” ก่อกำเนิดขึ้นจากเจตนารมณ์เพื่อมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านแก่คนไทย แม้ในแหล่งชุมชนที่ขาดแคลน จัดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ร้านนายอินทร์ได้ก่อตั้งขึ้น โดยจัดตั้งตู้รับบริจาคหนังสือไว้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และรวบรวมหนังสือเพื่อมอบให้แก่แหล่งชุมชนต่างๆทุกเดือน รวมทั้งมีการจัดคาราวานหนังสือเดินทางไปยังแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยตั้งระยะเวลาในการดำเนินการโครงการดังกล่าวในระยะยาว  คือในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2553 มีเป้าหมายในการบริจาคเป็นมูลค่าปีละ 10 ล้านบาท รวมมูลค่าการบริจาคตลอดโครงการ 100 ล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมา 8 ปี ได้บริจาคหนังสือไปแล้วกว่า 80 ล้านบาท โดยคาราวานปันความรักด้วยความรู้ที่ได้เดินทางไปบริจาคหนังสือตามแหล่งชุมชนต่างจังหวัดที่ผ่านมา มีดังนี้
          ครั้งที่ 1 ปี 2545           โรงเรียนกลุ่มนพเก้า จังหวัด นครราชสีมา
          ครั้งที่ 2 ปี 2546          โรงเรียนวัดกระแสและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ระยอง
          ครั้งที่ 3 ปี 2547          โรงเรียนปรายน้ำและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
          ครั้งที่ 4 ปี 2548          โรงเรียนบ้านคลองม่วงและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด กระบี่
          ครั้งที่ 5 ปี 2549          โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดลและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ลพบุรี
          ครั้งที่ 6 ปี 2550           โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ชัยนาท
          ครั้งที่ 7 ปี 2551          โรงเรียนชุมชนวัดอ่างเวียนและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ชลบุรี
          ครั้งที่ 8 ปี 2552          โรงเรียนบ้านมะขามเอนและโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัด ราชบุรี

          รายชื่อโรงเรียนที่จะทำการส่งมอบหนังสือ และสิ่งของบริจาคในโครงการ “ปันความรักด้วยความรู้” ประจำปี 2553 ณ อำเภอ บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ลำดับ          ชื่อโรงเรียน          ระดับชั้น
          1          โรงเรียนวัดเทพมงคล          อนุบาล – ประถมศึกษา
          2          โรงเรียนคชเวกวิทยา          อนุบาล – ประถมศึกษา
          3          โรงเรียนคอตัน          อนุบาล – ประถมศึกษา
          4          โรงเรียนโคกตาพรหม          อนุบาล – ประถมศึกษา
          5          โรงเรียนวัดใหม่หนองคต          อนุบาล – ประถมศึกษา

          สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
          1.          ทุนอาหารกลางวัน
          2.          หนังสือภาพสำหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชน
          3.          อุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ตะกร้อ ปิงปอง
          4.          ถุงเท้า
          5.          ชั้นวางหนังสือ
          6.          อาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร นม
« Last Edit: March 05, 2010, 11:04:36 AM by sianbun »