happy on December 09, 2021, 03:03:50 PM
เคพีไอ มอบห้องสมุดมีชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
สานต่อโครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อมเพื่ออนาคตเด็กไทย”


กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ (ตรงกลางแถวหน้าสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ามอบห้องสมุดมีชีวิตพร้อมสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มูลค่า 400,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ทั้งหมด 120 ทุน มูลค่า 360,000 บาท โครงการ “เคพีไอ...ก้าวที่พร้อมเพื่ออนาคตเด็กไทย” ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 และครั้งนี้ถือเป็นโรงเรียนที่ 10 ในการเข้าปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ถือเป็นนโยบายสำคัญของ เคพีไอ ที่มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

###

เกี่ยวกับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 69 ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนในทุกมิติ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม การช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่บนเส้นทางของการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาต่อยอดและให้ความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่มีความต้องการแผนประกันภัยที่เหมาะสมตามความต้องการได้มากขึ้น เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุดด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย ประกันรถยนต์ แผนประกันสุขภาพ แผนประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุ แผนประกันภัยไซเบอร์ แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ที่ดูแลทั้งลูกค้าและร้านค้า โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เคพีไอ มีสำนักงานสาขาที่ให้บริการลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 20 แห่ง รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่พร้อมจำหน่ายบนเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงบนเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนนายหน้า พันธมิตรธุรกิจ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ ที่​ www.kpi.co.th หรือ โทร. 02-624-1111