happy on September 11, 2021, 09:05:20 PM
“ศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ ด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง”
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้พร้อมแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ


ภูเก็ต - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมให้กำลังใจนักกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นศักยภาพของนักกอล์ฟของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent Center)  ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นายประพันธ์ อัศวอารี ประธานกรรมการ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ และนายป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมต้อนรับ


ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้ให้กำลังใจนักกีฬาและแสดงความมั่นใจในศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย พร้อมเปิดเผยว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากีฬากอล์ฟเป็นหนึ่งกีฬาที่นักกีฬาของประเทศไทยมีโอกาสประสบความสำเร็จในแข่งขันระดับนานาชาติ จึงได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยในการทำงานร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือนักกีฬากอล์ฟ รวมถึงการสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จในแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับนานาชาติได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ส่วนตัวเชื่อเหลือเกินว่านักกีฬากอล์ฟของประเทศไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกและสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันระดับโลก ขอให้นักกีฬาขยันและมีวินัยในการฝึกซ้อมเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองสำหรับทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติต่อไป”
นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการแข่งขันให้มีมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานและทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือนักกีฬาให้มีโอกาสในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟของประเทศไทย  พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมกีฬากอล์ฟมาโดยตลอด ซึ่งโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูงครั้งนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ซึ่งสมาคมฯ เชื่ออย่างยิ่งว่า นักกีฬาที่ผ่านโครงการนี้จะมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีด้านกีฬากอล์ฟมาใช้เพื่อการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป”
ทางด้าน นายประพันธ์ อัศวอารี ประธานกรรมการ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ เผยว่า “ทางสนามกอล์ฟมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมงานในด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ปัจจุบันสนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ ได้ทำการปรับปรุงสนามให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Sandbox Swing ที่กำหนดจัดการแข่งขันรายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ และออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ณ สนามสนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ เป็นจำนวน 3 รายการ”
สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2564 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักกอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการนำหลักการชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติเพื่อการฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้การฝึกซ้อม สามารถดูข้อมูลของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุคเพจ @SAT-Golf Development สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 099-783-2428