Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
KTAMเปิดขายกองทุนหุ้นMid-Smallนางชวินดา  หาญรัตนกูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid - Small Cap ” (KTMSEQ ) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท  เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิดขายครั้งแรก(IPO ) วันที่ 22 -29 เมษายน 2558  นี้ 
2
KTAMมั่นใจศักยภาพหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เปิดIPOกองทุนKTMSEQวันที่22-29เม.ย.
 
          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) ในวันที่ 22-29 เมษายน 2558 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท

          ตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และ/หรือขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) กำหนด

          กองทุนนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาส ในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ของบริษัทขนาดกลาง และ/หรือขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง 15.30 น.โดยการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการขายคืน

          นางชวินดา กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 118.22 จุดแตะระดับสูงสุดของปีที่ 1,615.89 จุด คิดเป็น 7.89% หลังจากนั้นได้ค่อย ๆ ปรับตัวลงมาตลอดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนเกือบสิ้นไตรมาส 1 หลังจากได้เริ่มมีการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานที่กดดันต่อมูลค่าของ SET Index เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาส่งผลให้ P/E ของตลาดปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่กดดันภาพรวมของ SET Index ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจจะส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกถึงแม้ว่า P/E ของตลาดจะอยู่ในระดับสูง แต่ยังคงมีหลักทรัพย์หลายตัวที่ผลประกอบการในปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโต และมีศักยภาพที่จะเติบโตในปีนี้และปีหน้า

          “อย่างไรก็ตามแม้ ตลาดหลักทรัพย์ยังต้องเผชิญกับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น และP/E ของตลาดจะอยู่ในระดับสูง แต่บลจ.กรุงไทย ได้มองเห็นถึงศักยภาพกลุ่มหลักทรัพย์ที่คาดว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ถึงแม้จะมีความผันผวนจากปัจจัยดังกล่าว นั่นคือ หุ้นในกลุ่มขนาดกลาง และเล็ก ที่ยังคงมีศักยภาพในการเจริญเติบโตของผลประกอบการที่ดี ซึ่งที่ผลประกอบการมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี เมื่อพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ (Large Caps)”นางชวินดา กล่าว

          ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย นักลงทุนจึงหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เมื่อมองปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ในกลุ่ม Mid-Small caps มีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับ Large caps โดยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของผลประกอบการที่ดีกว่า และมีมูลค่าไม่แพงเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม Large caps โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี Mid-Small ให้ผลตอบแทนสูงถึง 130.20%ในขณะที่ SET50 ให้ผลตอบแทน 78.7% ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือเมื่อมองเป็นรายปี ก็ยังพบว่าหุ้นในกลุ่ม Mid-Small caps ให้ผลการดำเนินงานที่ดีมากในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว ซึ่งสภาวะตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ กำลังอยู่ในช่วงดังกล่าว

          ทั้งนี้บริษัทจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์เป็นรายตัวที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ การอุปโภค บริโภคภายในประเทศที่น่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัว ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Mid-Small caps อยู่แล้ว โดยมีแนวทางการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ในการคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตามปัจจัยพื้นฐาน มีศักยภาพในการเติบโตที่มั่นคงและสามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไร ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและได้รับประโยชน์จากการบริโภค อุปโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยฝ่ายจัดการลงทุนร่วมมือกับฝ่ายวิจัยของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนถึงเป้าหมายตามที่ได้คาดการณ์ไว้

          “ เป้าหมายดัชนีในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ไว้ที่ 1,680 จุด ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นไปได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับดัชนี ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทจึงมองว่าเป็นโอกาสดีและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการจัดสรรเงินบางส่วนเพื่อลงทุนบนความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี”นางชวินดา กล่าว
3
เรื่องอีเมลล์อื้อฉาวของนางฮิลลารี คลินตัน สอนอะไรเราเกี่ยวกับเรื่อง ระบบความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพาได้บ้าง?

ความผิดพลาดของนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านนี้  สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนยุ่งยากในเรื่องระบบความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา องค์กรธุรกิจทั้งหลายสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้บ้าง ?

หลายเดือนที่ผ่านมานางฮิลลารี คลินตันใช้แอคเคานท์อีเมลล์ส่วนตัวของตนเองในการส่งข้อมูลของทางราชการ ทำให้เกิดคำถามหลายประการตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ถูกปกปิดเป็นความลับขั้นสุดยอด (classified information) ไปจนถึงความอ่อนแอในการบังคับให้นักการเมืองทำตามนโยบายความปลอดภัย

แต่ไม่ว่าคำถามจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องถามคือ องค์กรธุรกิจต่างๆสามารถจะเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารของผู้ใช้และอุปรณ์พกพาต่างๆ ที่ใช้ไนองค์กรของตนจากเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?

ต่อไปนี้เป็นบทเรียนสำคัญ 3 ประการที่ได้จากเรื่องนี้

1.พฤติกรรมของผู้ใช้อุปกรณ์พกพาเปลี่ยนไป  การใช้คลาวด์สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้มีสไตล์ในการทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นที่นางคลินตันเลือกที่จะทำงานผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนตัวแทนที่จะใช้อุปกรณ์ของรัฐบาล  ยิ่งทุกวันนี้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวพร่าวมัว ไม่ชัดเจน  ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรจากเครื่องภายในองค์กรของตนไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการภายนอกได้เพียงการคลิกไม่กี่ครั้ง  องค์กรจึงต่างๆต้องพยายามหาวิธีการตรวจสอบดูแลและควบคุมเรื่องนี้ให้ได้

2. พฤติกรรมที่ผู้ใช้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่โตได้ การกระทำอย่างเช่นการใช้แอคเคานท์อีเมลล์ส่วนตัวอาจมองดูเป็นเรื่องเล็กมาก เพราะว่าสามารถยกเลิกได้ง่ายและไม่มีผลกระทบตามมาทันที  แต่ในกรณีของนางคลินตันกลับก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากใหญ่โตตามมา นี้แสดงให้เห็นว่าอุปนิสัยการทำงานบ้างอย่างที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะก่อให้เกิดผลลัพท์ร้ายแรงตามมาในระยะยาวได้

3.เรื่องความปลอดภัยบนการสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพาไม่ใช่เรื่องไร้สาระ นโยบายเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ประกาศใช้ล้วนมีเหตุผลรองรับเพราะมันปกป้องผลประโยชน์ทั้งขององค์กรและลูกค้า ผู้ใช้ที่พยายามจะแหกกฏหรือละเลยแนวทางปฏิบัติขององค์กรกำลังจะสร้างความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงให้แก่องค์กร การมีกฏระเบียบที่เคร่งครัดในบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นธนาคาร ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีกฎระเบียบมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้  กลยุทธการใช้ระบบความปลอดภัยที่ดีควรจะมีอำนาจในการบังคับควบคุมให้ผู้ใช้ทุกคนทำตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นใครในตำแหน่งใดก็ตาม

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้น  องค์กรต่างๆ จะต้องนำกรอบแนวทางเรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารบนอุปกรณ์พกพา(mobile security framework)  ที่สามารถทำการป้องกันครอบคลุมอุปกรณ์ทุกเครื่อง  ผู้ใช้ทุกคน  แอพพลิเคชั่นและข้อมูลขององค์กรได้ทั้งหมดมปรับใช้ในองค์กร  เริ่มต้นจากการเลือกนำปรัชญาเรื่อง Adaptive Trust สำหรับความปลอดภัยบนอุปกณ์พกพามาใช้ได้

บริษัท อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ ได้ออกแบบ Adaptive Trust ให้เป็นแนวทางแก่ลูกค้าของเราในการสร้างความปลอดภัยให้แก่การสื่อสารของทุกๆส่วนในองค์กร  โดยการทำการติดสินใจที่อิงกับบริบท(context-based decisions) เพิ่มความมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการใช้สอดคล้องกับมาตราการความปลอดภัย และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่อยู่ในเวิร์คโฟล(workflows)   กรอบความคิดนี้ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์พกพาของผู้ใช้ในองค์กรได้ดีกว่าการนำเอานโยบายความปลอดภัยแบบคงที่เหมือนกันมาใช้ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร  ในท้ายที่สุดการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีจะต้องคำนึงถึงวิธีการที่ผู้ใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ปฏิสัมพันธ์กันและสิทธิพิเศษที่แต่ละคนได้รับด้วย

การสื่อสารข้ามระหว่างองค์กรจำเป็นที่จะต้องดูแลมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธการใช้อุปกรณ์พกพาที่จะต้องทำให้สอดคล้องอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  “การรู้ตัวว่าไม่สบายเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่จะรักษาทุกอาการเจ็บป่วย” เราต้องเอาเหตุการณ์อื้อฉาวทางการเมืองครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารบนอุปกรณ์พกพา

ถ้าท่านสนใจ Adaptive Trust สามารถคลิกดูรายละเอียดได้จากลิงค์http://www.arubanetworks.com/solutions/adaptive-trust-security/
แต่ถ้าต้องการทราบมากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของ กรอบแนวทางเรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารบนอุปกรณ์พกพาสำหรับองค์กร หรือต้องการนัดสัมภาษณ์หรือประชุมกับ คุณประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ ประเทศไทย  กรุณาติดต่อ
คุณซูนิต้า กิลล์ (Sunita Gill) ที่ +65 65 9776 1205 or Sunita.gill@yingcomms.com
คุณเวอร์ ลิน เชีย (Ver Lin Chia) ที่ +65 9088 4129 or verlin.chia@yingcomms.com

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ สิงคโปร์
4
พรอมเมนาดา เชิญร่วมชมนิทรรศการ และหนังสือชุด 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ”          นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” ถ่ายทอด 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน และอังกฤษ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังภาคประชาชนในระดับสากลให้ได้เข้าใจถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “ในหลวงทรงทำอะไร ทรงทำเพื่อใคร และทรงทำอย่างไร” จากมุมมองของคณะองคมนตรีผู้ถวายงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาต่อเนื่องยาวนาน 19 เรื่องราว ที่ประทับใจ จาก 19 องคมนตรี พร้อมข้อมูลและภาพประกอบหาชมได้ยาก โดยหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ จำหน่ายในราคาชุดละ 999 บาท จำหน่ายแยกเล่มในรูปแบบพอคเกตบุค พร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นเจ้าของได้ในราคาย่อมเยา ฉบับภาษาไทย เล่มละ 199 บาท ภาษาจีน เล่มละ 400 บาท ภาษาอังกฤษ เล่มละ 400 บาท ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการแนะนำหนังสือชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี โดยได้หยิบยกเรื่องราวบางส่วนในหนังสือของ 19 องคมนตรี มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสถึงเบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจจากองคมนตรีที่ถวายงานอย่างใกล้ชิด ร่วมชมนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” ได้ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรมเอ ชั้น 1 ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์
5
Land Rover Evoque best-seller among award-winning model line-up at 36th Bangkok International Motor show 2015          City Automobiles, Jaguar Land Rover’s only authorised distributor and service provider in Thailand, bested its sales targets to achieve a total revenue of more than 199 million Baht at this year’s 36th Bangkok International Motor Show 2015, held at Impact Muang Thong Thani from 25th March to 5th April 2015. The dealer showcased its complete line-up of sports cars, sports sedans and luxury SUVs including the Jaguar F-TYPE, Jaguar XF, XJ, Range Rover Evoque, Range Rover, Land Rover Defender and Freelander, with the best-seller Evoque, the superb luxury SUVs found new homes in Thailand following a thoroughly successful motor show outing for the premier British auto maker. Jaguar also sold out its XF models the best - seller, establishing the sports saloon as a genuine alternative to mainstream brands in the Thai market.

          City Automobiles offered special pricing across the board with unique promotions available only during show days. Jaguar Land Rover customers also enjoy a standard 5-year, 150,000km warranty, 5 years roadside assistance, a 15% discount on accessories with free fitting, and excellent after-sales care provided by Jaguar Land Rover’s authorised distributor, City Automobiles. Customers wishing to organise test drives (Jaguar F-TYPE convertible, Jaguar XJ, XF and Range Rover Evoque) could do so directly with JLR sales staff at the show and obviously after the show, by visiting our appointed dealers.

          Richard Haigh, General Manager, City Automobiles Co. Ltd., said, “I would like to express my thanks to our sales team who did a great job during the show days, introducing new customers to these two great British brands and demonstrating their exceptional knowledge and enthusiasm. The motor show kicks off a big year for us, as it brings the launch of City Automobiles’ new flagship showroom and service centre at Rama 4, and so we look forward to growing our network of distributors which includes Prestige Motorcars on Wireless Road, GT Cars on Petchburi Road and GB Automobiles in Phuket. We continue to invest in building our capacity to grow the network further to cater to strong and increasing demand for JLR products in Thailand.”

          Further product and technical information is available at www.landroverthailand.com or at www.jaguarthailand.com.
6
จากัวร์ แลนด์โรเวอร์ เผย ‘เรนจ์โรเวอร์ อีโวค’ คว้ายอดจำหน่ายสูงสุดของแบรนด์ ในงาน Bangkok International Motor show 2015          ซิตี้ ออโต้โมบิล ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์แลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ทำยอดขายถล่มทลายกว่า 199 ล้านบาทจากงาน Bangkok International Motor show 2015 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยบูธของสองแบรนด์ดังได้ยกขบวนสุดยอดรถสปอร์ต สปอร์ตซีดาน และเอสยูวีสุดหรูที่มาพร้อมนวัตกรรมเพื่อการขับขี่แรงเต็มขั้นหลากหลายรุ่น อาทิ จากัวร์เอฟ – ไทป์ (F-TYPE), จากัวร์ เอ็กซ์เอฟ (XF), จากัวร์ เอ็กซ์เจ (XJ) รวมไปถึง เรนจ์โรเวอร์ อีโวค (Range Rover Evoque), เรนจ์โรเวอร์ โวค (Range Rover Voque), แลนด์โรเวอร์ ดีเฟนเดอร์ (Land Rover Defender) และ ฟรีแลนเดอร์ (Freelander) โดยรุ่นที่สร้างกระแสฮือฮามากที่สุดในหมู่ผู้เข้าชมงาน คือ เรนจ์โรเวอร์ อีโวค รถเอสยูวีระดับหรูจากอังกฤษ เช่นเดียวกับสุดยอดยานยนต์ที่สมบูรณ์แบบจากจากัวร์ อย่าง จากัวร์ เอ็กซ์เอฟ สปอร์ตซาลูนสมรรถนะสูง ที่ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะปรากฏโฉมให้เห็นกันมากยิ่งขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทย

          ซิตี้ ออโต้โมบิล ได้มอบข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สั่งจองรถภายในงาน อาทิ การรับประกันตัวถังมาตรฐานนาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชั่วโมงนาน 5 ปี และส่วนลด 15% เมื่อซื้อชิ้นส่วนประดับยนต์ของแท้ พร้อมบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญงานของ ซิตี้ ออโต้โมบิล ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของจากัวร์แลนด์โรเวอร์ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผู้จัดจำหน่ายภายในงานเพื่อขอทดสอบสมรรถนะยานยนต์ (สำหรับรุ่นจากัวร์เอฟ-ไทป์ คอนเวอร์ทิเบิล, จากัวร์ เอ็กซ์เจ (XJ), จากัวร์ เอ็กซ์เอฟ (XF), และ เรนจ์โรเวอร์ อีโวค) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งภายในงาน และหลังจากงาน

          มร.ริชาร์ด เฮก ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซิตี้ ออโต้โมบิล จำกัด กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณทีมงานฝ่ายขายทุกท่านจากตัวแทนจำหน่ายของเรา ที่พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำรถยนต์จากทั้งสองแบรนด์แก่ผู้ซื้ออย่างดีเยี่ยมในงาน Bangkok International Motor show ครั้งนี้ โดยทุกท่านแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและองค์ความรู้ของบุคคลากรของเราในการต้อนรับลูกค้ารายใหม่เข้าสู่ครอบครัวจากัวร์แลนด์โรเวอร์อย่างอบอุ่น ในงานจัดแสดงยานยนต์ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ยิ่งใหญ่ของเรา โดยบริษัทได้มีแผนที่จะเปิดตัวแฟล็กชิพโชว์รูมและศูนย์บริการที่ทันสมัยครบวงจรบนถนนพระราม 4 เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายศูนย์บริการของเราให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเราบริหารโชว์รูมและศูนย์บริการ 3 แห่ง ได้แก่ เพรสทีจ มอเตอร์ คาร์ส ถนนวิทยุ, จีที คาร์ส ถนนเพชรบุรี และ จีบี ออโต้โมบิลส์ ในจังหวัดภูเก็ต เรายังมีแผนการลงทุนจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีและขยายเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีต่อรถยนต์จากัวร์แลนด์โรเวอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ผ่านการนำเสนอบริการทั้งก่อนและหลังการขายชั้นเลิศระดับเวิลด์คลาสแก่ลูกค้าในประเทศไทย”

          ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับยานยนต์และข้อมูลเชิงเทคนิคได้ที่เว็บไซต์ www.landroverthailand.com และwww.jaguarthailand.com
7
“ต้อง-จุลวุฒิ” ตื่นเต้น “กระสือสายพันธุ์ใหม่” ลงจอ           เตรียมลงจอกันวันที่ 30 เมษายน 2558 นี้แล้วสำหรับละครเรื่อง “กระสือมหานคร” ของผู้จัดป้ายแดง“ต้อง-จุลวุฒิชลลัมพี” ค่าย “ชลลัมพี บราเธอร์” ทายาท “แม่หนู-สรวงสุดา”ออกอาการตื่นเต้น เพราะขึ้นแท่นผู้จัดเรื่องแรก งานยากแต่สนุกเพราะฉีกแนวผีเดิมๆที่ลอยไปลอยมาน่ากลัว ให้มาเป็นกระสือคิกคุ แสนสวย และสนุกสนาน เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูสนุกรายละเอียดเรื่องนี้ ต้องเปิดเผยว่า

          “ตื่นเต้นครับกับการถ่ายทำประมาณ 7 เดือน ร้อยกว่าคิวเพราะกระสือของเราถอดหัวทุกตอน และถอดหัวทุกวัน ก็ลุ้นเหมือนกันครับว่าคนดูจะชอบหรือเปล่า เรื่องนี้เป็นไอเดียของผมซะ 80 เปอร์เซ็นพี่ต้นก็มาช่วยฉากยากๆ งานที่นี่ไม่มีอะไรง่าย พอบอกว่าทำกระสือมันก็ยากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะ เพราะมันไม่ใช่ผีเดินดิน แต่ว่าเป็นการลอยไปลอยมา ซึ่งเรื่องนี้ซีจีเยอะมาก กระสือผมจะบินอยู่บนชิงช้าสวรรค์ที่เอเชียทีค กระสือสู้กับกระหังซึ่งไม่ได้สู้กันบนพื้นดินแต่สู้กันบนอากาศ มันก็ต้องคิดแต่ละคัตขึ้นมาว่าจะถ่ายตรงไหน อันไหนจะถ่ายแคบเฉพาะหน้า อันไหนจะเป็นซีจี เจอกับผีบ่อยด้วยครับเพราะเรื่องนี้ที่ผมทำมีผีประมาณร้อยกว่าตัวร้อยกว่าสายพันธุ์ ต้องไปศึกษาเรื่องผีกันเลย เรื่องนี้ได้น้องพลอยมาเล่นเป็นผีกระสือ น้องอึดมากครับ เพราะว่าทั้งเรื่องเขาจะเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตตลอด แต่เขาสู้ ทำให้ปัญหาในชีวิตได้รับการแก้ไขก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เจอปัญหาและท้อถอยได้มีกำลังใจผ่านเรื่องราวตัวละครอีกหลายๆ ตัวที่เป็นสีสันสนุกสนานครับ”

          เอ้า..จะสนุกสนาน ชวนหัว ชวนขำ ขนาดไหน ติดตามชมได้ในละคร “กระสือมหานคร” นำแสดงโดย ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, ภัทรากร ตั้งสศุภกุล, เบญจวรรณอาร์ดเนอร์, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, โกสินทร์ ราชกรม, ชานนท์ อักษระชาตะ, โชติมา นวคุณากร, วิชุดา พิณดั้ม, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, กีรติ ศิวะเกื้อ, ดวงตา ตุงคะมณี, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, ศานติ สันติเวชกุล, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, วิชัย จงประสิทธิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไปรมา รัชตะ, ดลกมล ศรัทธาทิพย์ ฯลฯ กำกับการแสดงโดย ฉัตรชัย นาคสุริยะ พลาดไม่ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 18.30 น. ทางช่อง 3 และช่อง 3 HD
8
“ควิกแสบ” ชวนดูหนังแอคชั่น ฟรี!!!


บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป      “ควิกแสบ” จัดกิจกรรมปิดรอบปิดโรงเอาใจคอหนังแอคชั่น เพื่อตอบแทนลูกค้าแบบแสบซี๊ดดด!! จี๊ดเข้าเส้น!!  เพียงคุณร่วมสนุกผ่านทาง Quickzabb LINE official account   ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 23.00 น. ลุ้นบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง อเวนเจอร์ส (Avengers) กับ  ควิกแสบ แสบเข้าเส้น ฟรี…!  รางวัลละ 2 ที่นั่ง ติดตามรายละเอียดผ่านทาง Quickzabb LINE official account   หรือ www.facebook.com/quickzabb9
San Andreas - Come On Emma Clip
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZgmOjp-1Ilo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ZgmOjp-1Ilo</a>
10
ตัวอย่าง ผีห่าอโยธยา (The Black Death- Official Trailer HD)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xsgm0_7ZXQE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xsgm0_7ZXQE</a>
Pages: [1] 2 3 ... 10