Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTCและ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ


สวทช.- มว. ผนึกกำลัง พัฒนา “วิเคราะห์ทดสอบ-การมาตรฐาน” เสริมแกร่งอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. (ซ้าย) และ นางอัจฉรา เจริญสุข ผอ. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ขวา) ร่วมลงนามความร่วมมือ


(20 กุมภาพันธ์ 2561) ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เจ้าหน้าที่และนักวิจัยทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมงาน


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบผ่านศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center) เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และให้บริการรวดเร็ว ด้วยการดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนได้ ถือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบ

ปัจจุบัน สวทช. และภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและความจำเป็นในด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชิ้นงานที่สร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และการตรวจประเมินให้การรับรองที่ได้มาตรฐานสากลให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ทั้งมาตรฐาน ISO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานเฉพาะทางอื่นๆ โดย สวทช. มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยที่มีนักวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น”


นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลให้กับงานบริการด้านวิเคราะห์และทดสอบของ สวทช. และหน่วยงานที่มาใช้บริการได้อีกทาง เพราะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของเราเป็นหน่วยงานหลักของชาติที่มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งบทบาทหน้าที่ของเรานี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

สวทช. และ มว. ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการวัด วิเคราะห์ และทดสอบ ยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงเป็นเพิ่มโอกาสร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล ลดต้นทุนของภาคเอกชนในการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศ เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ที่รัฐบาลมุ่งเป้าในการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบและเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยสร้างผลิตภัณฑ์จาก วทน. ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก
2
ทรูสเฟียร์ ชวนลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ร่วมสัมผัสประสบการณ์จิบชาอย่างเหนือระดับ กับกิจกรรม “TrueSphere Extra Privilege-Tea Pairing Workshop by TWG”

ทรูสเฟียร์ เฟิร์สคลาส โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ชวนลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ร่วมสัมผัสประสบการณ์การจิบชาอย่างเหนือระดับ กับกิจกรรม “TrueSphere Extra Privilege – Tea Pairing Workshop by TWG” เวิร์คช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก TWG เเบรนด์ชาชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งได้รับความรู้ด้านการ Tea Pairing จากนางพัชญา สุนทรโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายขายจากTWG  โดยลูกค้ายังได้รับเซตชาสุดพิเศษและของว่างจาก TWG ที่เสิร์ฟพร้อมขนมหวานชั้นเลิศ จาก TrueCoffee คัดสรรมาสำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ดโดยเฉพาะ โดยมีผู้เข้าร่วมเวิร์คช้อปจำนวนกว่า 20 คน ซึ่งใช้ TrueYou Point 1,999 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นTrueYou ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมระดับ First-Class ในครั้งต่อไป ได้ทาง Facebook  TrueSphere  และ www.trueyou.co.th  TrueSphere พร้อมสร้างสรรค์บริการสู่ First Class Experience มอบประสบการณ์เหนือระดับด้วยบริการ

คอนเวอร์เจนซ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าผ่านทรูสเฟียร์ 9 สาขาทั่วประเทศได้แก่ เอ็มควอเทียร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เมกาบางนา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เดอะมอลล์ บางกะปิ บลูพอร์ต หัวหิน ทรู แบรนดิ้ง ช้อป สยามพารากอน และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
3
เปิดตัว “AIS IMAX VR” สุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งที่ 7 ของโลก เหล่าคนดังแห่ร่วมสนุกสัมผัสประสบการณ์ใหม่เทคโนโลยีเสมือนจริง

บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด ร่วมกับ ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน “The Immersive IMAX VR Experience at Paragon Cineplex” เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก “AIS IMAX VR” ให้คนไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแห่งที่ 7 ของโลก เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิตอลซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ชื่นชอบและนิยมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยสร้างความตื่นเต้นเร้าใจอยู่เสมอ เทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality (VR) จะมาตอบโจทย์ความต้องการด้วยจุดเด่นของเนื้อหา VR จากภาพยนตร์ที่ไม่มีใน VR ของที่อื่นๆ จะทำให้ลูกค้าเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเล่นเกมส์ได้ครบทุกมิติแห่งการสัมผัส

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเป็นผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์นั้นทำให้เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ของโลกภาพยนตร์เข้ามาสู่เมืองไทยให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์บันเทิงแปลกใหม่และทันสมัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่โรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยในระบบ IMAX จอยักษ์ ที่สุดแห่งภาพและเสียง, 4DX, Screen X, ระบบ Digital ของเสียงและภาพในระบบ Laser Projector และเร็ว ๆ นี้ พบกับ LED Cinema Screen ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นความสมบูรณ์แบบด้านเทคโนโลยีที่จะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับคนดูที่ล้ำ ทันสมัย คุ้มค่า เหมาะกับการชมภาพยนตร์ที่มีอรรถรสอย่างเต็มที่

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคดิจิตอล ล่าสุดได้ตัดสินใจร่วมทุนกับ ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยนำเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality (VR) มาต่อยอดธุรกิจโรงภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ IMAX VR แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแห่งที่ 7 ของโลก หลังเปิดให้บริการมาแล้วใน 6 แห่ง คือ ลอสแองเจลิส, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 แห่ง, โตรอนโต ประเทศแคนาดา, อังกฤษ และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ดีอย่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ภายใต้ชื่อ “AIS IMAX VR” พร้อมเปิดให้บริการที่ ชั้น 5 โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้

Virtual Reality (VR) มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีระดับพรีเมี่ยมและเนื้อหาระดับโลกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเห็น เคลื่อนย้าย และสนุก ไปกับโลกใบใหม่ได้อย่างเต็มอิ่มสมจริง เช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดและประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้ชมภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยี VR ที่ก้าวล้ำ ด้วยแว่น VR จาก StarVR, HTC, Oculus และเทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหวบนตัวผู้เล่น ผู้เล่นจะถูกส่งเข้าสู่โลกเสมือนจริง ที่สมจริงมากกว่าที่จะสามารถจินตนาการได้ ประกอบด้วย ห้อง 8 ห้อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมส์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และสามารถปรับให้เข้ากับประสบการณ์ของแต่ละเนื้อหา VR ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเดี่ยว หรือผู้เล่นแบบทีม ส่วนห้องที่ 3 GloStation เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่พาคุณหลุดไปยังประสบการณ์นั้น ๆ โดยมีความสมจริงที่เหนือกว่าห้องอื่น ๆ และ   ผู้เล่นยังเข้าเล่นได้ถึง 4 คน เพื่อรวมตัวเป็นทีม และต่อสู้ด้วยระบบที่ทำให้คุณได้ขยับร่างกายได้อย่างอิสระ สามารถเดินไปมากับเพื่อน ๆ ของคุณได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้

สำหรับเกมส์มีให้เลือกสนุกถึง 7 เกมส์ คือ John Wick Chronicles, Justice League, Space Flight : Orbital Emergency, Deadwood Mansion (GloStation), Raw Data, Life of Us และ Eagle Flight ระยะเวลาการเล่นแต่ละเกมส์อยู่ระหว่าง 7-30 นาที ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาทต่อคนต่อเกมส์ ยกเว้นเกมส์ Deadwood Mansion (GloStation) 650 บาทต่อคนต่อเกมส์

ผู้ถือบัตรสมาชิก M Generation จากราคา 250 บาทต่อคนต่อเกมส์ ลดเหลือ 200 บาท ถ้าถือบัตร M Generation Student ลดเหลือ 180 บาท

ผู้ถือบัตรสมาชิก M Generation จากราคา 650 บาทต่อคนต่อเกมส์ ลดเหลือ 600 บาท ถ้าถือบัตร M Generation Student ลดเหลือ 400 บาท

ด้าน ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า AIS ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งโลกดิจิทัล ให้ความสำคัญกับทุกความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาบริการที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์แห่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในฐานะผู้นำ AIS ยังมุ่งเน้นในการทำหน้าที่คัดสรรนวัตกรรมล้ำสมัยอันเป็นเทคโนโลยีระดับโลก มาให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มจินตนาการและเปิดโลกทัศน์ให้คนไทยได้เข้าใจและเห็นถึงแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสากล รวมถึง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถนำไปต่อยอดได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

และในครั้งนี้ AIS ได้ร่วมกับโรงภาพยนตร์ IMAX นำสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งยุค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สมจริงที่สุดในโลกอย่าง “AIS IMAX VR” โดยมีอุปกรณ์แว่น VR ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยความคมชัด ทำให้มองภาพได้กว้างมากขึ้น และทำให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นมาให้ชาวไทยในยุค Next Generation ได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษไปกับเกมส์เทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเกมส์ที่สนุกและตื่นเต้นหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึง การจำลองเนื้อหา VR

จากภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อ AIS IMAX VR โดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มอรรถรสและสร้างมิติใหม่ของการเล่นเกมส์ในรูปแบบการเล่นที่สนุกมากยิ่งขึ้น เสมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในภารกิจเกมส์นั้นจริงๆ โดยสามารถสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำได้ที่ Paragon Cineplex ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมถึงสมาชิก AIS D.C. ทดลองใช้บริการฟรี ได้ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม
   
นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้ร่วมกับโรงภาพยนตร์ IMAX สนับสนุนและเฟ้นหาสตาร์ทอัพกลุ่มผู้ผลิต VR Content ในประเทศไทย โดยสามารถส่งผลงานคอนเทนต์ทั้งในรูปแบบ VR Gaming หรือ VR Experience เพื่อเข้าร่วมพิจารณาใน AIS The StartUp Monthly Pitching เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มสตาร์ทอัพที่มีความสามารถในประเทศไทยได้พัฒนาและอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ซึ่งหากคอนเทนต์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทาง IMAX VR ก็มีสิทธิ์รับทุน เพื่อนำคอนเทนต์ไปให้แฟนๆ ทั่วโลกได้สัมผัส ตลอดจนก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับมืออาชีพในอนาคตได้อีกด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/thestartup

และพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอสยังได้รับสิทธิพิเศษยิ่งกว่าใคร โดยช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 รับสิทธิซื้อบัตร 1 ใบ รับฟรีอีก 1 ใบ ทันที หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 61 - 30 เมษายน 2562 รับสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุดถึง 30% โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ais.co.th/imaxvr

ภายในงานเหล่าคนดังมาร่วมสนุกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality (VR) แบบครบทุกมิติในงาน นำโดย ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน, เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ , ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ และ คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร.จอห์น เอ็ม ชไรเนอร์ รองประธานอาวุโส ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น และ ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธาน โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, ณชา จึงกานต์กุล มาร่วมงานด้วย ณ ชั้น 5 โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์
5
“เคลลี่” ไม่หวั่นแฟนละครเบื่อบทคุณชาย มั่นใจคาแร็กเตอร์ “ชายใหญ่” ใน “วิหคหลงลม” มีสีสัน           ถ้านึกถึงภาพพระเอกมาดเนี้ยบ ใส่สูทเรียบหรูในละครเรื่องต่างๆ ของช่อง 7 สี หนึ่งในนั้นก็มี "เคลลี่ ธนะพัฒน์" ที่ผู้จัดละครวางใจรับบทบาทนักธุรกิจหนุ่มไฮโซ หรือคุณชายจนเป็นภาพติดตา ล่าสุดในละครพีเรียดดราม่า "วิหคหลงลม" ก็ได้รับบท มรว.ภักดีนพดล เทวฉัตร หรือ ชายใหญ่ ใส่สูท เนี้ยบอีกครั้ง งานนี้หนุ่มเคลลี่จะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกัน

          "สงสัยผมคงเหมาะกับบทคุณชาย เพราะเรื่องนี้ผมได้รับบทเป็นคุณชายอีกแล้วครับ (หัวเราะ) ถ้าถามว่ากลัวแฟนละครจะเบื่อมั้ย อันนี้ผมคงห้ามความคิดของแฟนๆ ไม่ได้ ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูละครจะไม่เบื่อแน่นอน เพราะบทคุณชายในเรื่องนี้มีคาแร็กเตอร์แตกต่างจากเรื่องอื่นที่ผมเคยได้รับ ตัวละคร ชายใหญ่ ที่ผมแสดงแม้ภายนอกจะดูนิ่งๆ มีมาด วางตัวให้ดูสง่า น่าเกรงขาม แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ เวลาอยู่กับนางเอกจะปล่อยวางมาดที่มี แสดงอารมณ์ความรู้สึกเต็มที่ โกรธ เสียใจ เคียดแค้นก็จะแสดงออกมา เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นคาแร็กเตอร์ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ แถมเรื่องนี้ได้กลับมาร่วมงานกับน้อง แซมมี่ (แซมมี่ เคาวเวลล์) อีกครั้ง ซึ่งเราทั้งคู่สนิทกันมากอยู่แล้ว เวลารับส่งอารมณ์เลยไม่เกร็งหรือกังวล สามารถเล่นได้เต็มที่เพราะจับทิศทางของกันและกันได้ ยังไงก็ขอฝากติดตามละครกันเยอะๆ นะครับ"

          ติดตามชมละคร วิหคหลงลม ได้ทุกวัน ศุกร์ เวลา 20.45 น. และทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
6
“มะลิ” สวยมักนก ของแท้ “ฟิล์ม” จูบให้อยาก แล้วจากไป

          ไม่ว่าจะวางแผนไว้เนียนขนาดไหน "มะลิ-มาลินี โคทส์" ก็นกตลอด เพราะหนุ่ม "ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์" ดันมีไม้เด็ดเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง ล่าสุด มะลิถึงกับยอมใส่เสื้อแหวกอกโชว์ผิวเนียนๆ ในละคร "พ่อปลาไหล" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 พร้อมลุยกับฟิล์มเต็มที่ แต่สุดท้ายก็โดนเทอีกจนได้ แบบนี้สินะ ที่เค้าเรียกว่า "สวยมักนก" ของจริง

          เป็นฉากที่ ชาช่า (มะลิ) วางแผนตั้งกล้องไว้ในคอนโดของตน หวังยั่วให้ เคน(ฟิล์ม) มาติดกับ แล้วมีอะไรกัน เคนมาถึงคอนโด ชาช่ารีบประกบปากตั้งแต่หน้าประตู แล้วจู๋จี๋จนเกือบจะมีอะไรกัน ชาช่าดึงเคนไปที่โซฟาให้ตรงกับกล้องที่ตั้งไว้ แต่จู่ๆ เคนกลับหยุดชาช่าด้วยการปัดป้อง แล้วชวนชาช่าไปข้างนอก ชาช่าออกอาการเซ็งที่ไม่เป็นไปดั่งใจ

          ฉากนี้ ถ่ายที่คอนโด ย่านสาทร ดูเหมือนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกแล้ว เพราะเป็นฉากที่มะลิต้องอารมณ์ค้างกลางคัน ผู้กำกับ "ปิยะพงษ์ คำภากุล" เลยต้องดีไซน์อารมณ์ของภาพให้ต่างจากเดิม โดยปรับบทฟิล์ม ให้ความหวังสาวมะลิด้วยการจูบนัวเนียตั้งแต่หน้าประตู แต่พอถึงจุดที่มะลิตั้งกล้องไว้ กลับรีบเบรคเอี๊ยด แถมผู้กำกับยังลงทุนสั่งแก้ชุดให้มะลิหลายครั้ง เพื่อให้ได้ชุดที่เย้ายวนที่สุด ถ่ายจริง มะลิจัดระเบียบหน้าผม และดึงชุดให้คอลึดสุดพลัง เพื่อรอยั่วฟิล์มเต็มที่ เสียงเคาะประตูดังขึ้น มะลิรีบวิ่งไปเปิดประตู ฟิล์มยิ้มรับ ปิดประตู มะลิส่งสายตายั่วยวน ฟิล์มดึงมะลิมาจูบนัว มะลิสีหน้าเจ้าเล่ห์และดีใจที่สมหวัง แต่มะลิก็นึกได้ว่ากล้องที่แอบซ่อนไว้มองไม่เห็น จึงหลอกล่อให้ฟิล์มเดินไปที่โซฟา ฟิล์มสวมกอดมะลิจากด้านหลัง มะลิจัดการปลดกระดุมลงทีละเม็ด เหตุการณ์กำลังไปได้สวย จู่ๆ ฟิล์มเบรกอารมณ์มะลิจนหน้าทิ่ม บอกให้ออกไปข้างนอกดีกว่า เปลี่ยนความเร้าใจ มะลิหน้าเซ็งไม่เป็นดั่งใจ สิ้นเสียงคัท มะลิบอกว่า "นี่แหล่ะนะ สวยมักนกของจริง" ฮา ติดตามชมฉากนี้ได้ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18.30 น. ทางช่อง8 กดเลข27
7
ชำแหละ “แมงมุมใยกรวย” สายพันธุ์พิษมรณะ เฝ้าขุมทรัพย์โคตรแมงมุมใน “Guardians of the Tomb”

          คว้าตำแหน่งอสรพิษร้ายน่าหวาดกลัวที่สุดในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อย สำหรับ "แมงมุมใยกรวย" หรือ "โคตรแมงมุมยักษ์" ที่ปรากฎในภาพยนตร์แอคชั่น-ผจญภัย-แฟนตาซี "Guardians of the Tomb ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม" ซึ่งไฮไลท์สำคัญของเจ้าแมงมุมเหล่านี้ คือ หน้าที่ปกป้องขุมทรัพย์ที่ถูกเก็บงำมานานกว่า 2,000 ปี ก่อนที่ทีมนักวิทยาศาสตร์อันชาญฉลาด นำทีมโดย เจีย (หลี่ ปิงปิง) , ลุค หลี่ (อู๋จุน) และ แจ็ค ริดลีย์ (เคลลัน ลัตซ์) จะค้นพบ ซึ่งพวกเขาต้องฝ่าอันตรายปะทะแมงมุมร้ายแบบไม่คิดชีวิต!

          ทั้งนี้ไอเดียตั้งต้นเกิดมาจาก แกรี่ แฮมิลตัน โปรดิวเซอร์มากฝีมือสนใจที่จะทำภาพยนตร์เกี่ยวกับแมงมุมขึ้นมา เนื่องจาก "แมงมุมใยกรวย" นั้นสามารถพบได้มากในประเทศออสเตรเลีย ที่สำคัญเป็น หนึ่งในสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงสุดในโลก สามารถอาศัยในน้ำได้นานถึง 30 ชั่วโมง และหากใครโชคร้ายโดยมันกัดจะมีอาการโคม่า ตาเหลือก ตัวสั่น พิษของมันรุนแรงจนถึงขั้นทำให้หัวใจล้มเหลว และทำลายระบบประสาท ซึ่งอาจเสียชีวิตได้ในเวลารวดเร็วเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น แน่นอนว่าความอันตรายของ "แมงมุมใยกรวย" ทำให้เขาเลือกเอามาเป็นตัวละครสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Tomb ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม ที่จะทำให้แฟนๆ ทั่วโลกต่างตื่นตะลึงไปกับการผจญภัยของแก๊งนักวิทยาศาสตร์ หวาดผวาไปกับความน่ากลัวของแมงมุมใยกรวย และเต็มอิ่มไปกับฉากแอคชั่นผสมงานสร้างสุดมันส์

          เพื่อไขปริศนาของตำนานที่โลกลืม พันธนาการด้วยความกลัว เผชิญหน้ากองทัพปีศาจร้าย จากทีมวิชวลเอฟ Thor: Ragnarok และ Mad Max: Fury Road ก้าวเท้าสู่ดินแดนแสนเร้นลับใน "Guardians of the Tomb ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม" : 22 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์
8
แพทตี้ จมน้ำ!! เคราะห์ดี เจสซี่ โดดช่วยทัน

           อ๊ะ! อย่าเพิ่งตกใจไป นี่คือการแสดงล้วนๆ ในซีรีส์เรื่องใหม่ของสาวแพทตี้ – อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา เรื่อง "I Sea U ฉันรักทะเล...ที่มีเธอ" ซีรีส์ที่ถูกสร้างจากหนังสือนิยายภาพผ่านลายเส้นอันแสนละมุนของนักวาดหญิงยอดนิยม "มุนิน" จากการสร้างสรรค์โดย แดน - วรเวช ดานุวงศ์

          เปิดฉากตอนแรกใน EP.1 ก็ระทึกกันเลยเชียว เป็นตอนที่ ทะเล (แพทตี้) พายเรือคายัคอยู่กลางทะเล โดยมี จริง (เจสซี่ - เมฆ เมฆวัฒนา) ตามมาพายด้วย แต่อยู่ๆ ทะเล เกิดพลัดตกเรือจมน้ำหายไป "จริง" จึงรีบกระโดดลงไปช่วย

          การถ่ายทำในวันนี้ จึงเป็นช่วงตอนที่ ทะเล (แพทตี้) จมน้ำ และเพื่อความปลอดภัยสำหรับสาว "แพทตี้" จึงต้องมีครูสอนดำน้ำมาดูแลอย่างใกล้ชิด เรียนรู้กันอย่างจริงจังถึงเกือบ 3 ชั่วโมง พอเข้าที่เข้าทางแล้ว ผู้กำกับ ปอย – ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา จึงได้สั่งเริ่มการถ่ายทำ บรีฟอารมณ์ความรู้สึกให้ "แพทตี้" เข้าใจ และค่อยๆแบ่งถ่ายทีละช็อตเพื่อไม่ให้สาว "แพทตี้" หมดแรงซะก่อน จนได้ครบที่ผู้กำกับต้องการ ถึงเป็นคิวของ เจสซี่ ที่กระโดดน้ำตามมาช่วยแบบหล่อๆ

          สาวแพทตี้ ได้เล่าถึงการถ่ายทำวันนี้ไว้ว่า "วันนี้เราก็อยู่ในน้ำกันทั้งวันค่ะ ตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้ว คือกับฉากในน้ำ เคยแต่เล่นน้ำชิลๆค่ะ ไม่เคยจมน้ำ อยู่ใต้น้ำนานๆ ดำน้ำนานๆ ก็สนุกดีค่ะ ชอบ ได้อยู่ในน้ำเย็น ตื่นเต้นนิดหน่อย ไม่รู้เป็นยังไง จะออกมาดีไหม"

          แฟนๆ รอร่วมลุ้นหน้าจอไปกับผลงานการดำน้ำครั้งแรกของ "แพทตี้" ได้ในซีรีส์ "I Sea U ฉันรักทะเล...ที่มีเธอ" ตอนแรก วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 20.30น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24
9
พรมแดงลุกเป็นไฟ!! เมื่อ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ อวดเซ็กซี่

           ทำเอาพรมแดงงาน "Red Sparrow - European Premiere" ลุกเป็นไฟ!! เมื่อนักแสดงสาว เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ อวดความเซ็กซี่แบบเต็มพิกัด พร้อมนำทีมนักแสดง อาทิ โจเอล เอ็ดเจอร์ตัน, มาธิอาส เฌอร์นาร์ตส, เจเรมี ไอร์เอินส, โจลี่ ริชาร์ดสัน ฯลฯ ร่วมเดินพรมแดงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง "Red Sparrow - หญิงร้อนพิฆาต" อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย

          ก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของสายลับสาวชาวรัสเซีย โดมินิก้า อีโกโรว่า (เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) ถูกส่งไปฝึกฝนเล่ห์เหลี่ยมมารยา เมื่อเธอได้รับภารกิจให้ไปเป็นนางนกต่อ เพื่อเค้นความลับจากสายลับซีไอเอหนุ่ม นาธานเนล แนช (โจเอล เอ็ดเจอร์ตัน) มาให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม แต่แล้วทั้งคู่กลับต้องมาต่อสู้กับหัวใจตัวเองเมื่อต่างคนต่างเริ่มหลงใหลในตัวอีกฝ่าย แล้วภายหลังโดมินิก้าก็ตัดสินใจมาช่วยซีไอเอหนุ่มเพื่อเป็นการแก้แค้นหัวหน้าของเธอ ด้วยการหาตัวหนอนบ่อนไส้ในรัฐบาลสหรัฐ

          "Red Sparrow - หญิงร้อนพิฆาต" เข้าฉาย 1 มีนาคม ในโรงภาพยนตร์

          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RedSparrowMovieThailand/
10
ข่าวภาพยนตร์ / Re: MOVIE : Isle of Dogs
« Last post by FB on Today at 08:13:43 AM »
2 ภาพชุดแรกจากภาพยนตร์แอนิเมชั่น Isle of Dogs ที่เตรียมเข้าฉายเร็ว ๆ นี้

          เริ่มทยอยปล่อยข้อมูลออกมาให้เห็นกันบ้างแล้ว สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Isle of Dogs จาก Fox Searchlight's โดยฝีมือผู้กำกับ เวส แอนเดอร์สัน เพราะหลังจากที่เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน (68th Berlinale International Film Festival) ไปแล้ว ล่าสุดก็ได้เอาใจแฟน ๆ ภาพยนตร์กันอีกครั้ง ด้วยการปล่อย 2 ภาพชุดแรกออกมาให้ชมกัน

          Isle of Dogs ได้นักแสดงมาให้เสียงพากย์อย่างคับคั่ง อาทิ ไบรอัน แครนสตัน (Bryan Cranston), ทิลด้า สวินตัน (Tilda Swinton), เกรต้า เกอร์วิก (Greta Gerwig), เจฟฟ์ โกลด์บลัม (Jeff Goldblum), บ็อบ บาลาแบน (Bob Balaban), บิลล์ เมอร์เรย์ (Bill Murray), คอร์ทนีย์ บี. แวนซ์ (Courtney B. Vance), เจสัน ชวาร์ตซ์แมน (Jason Schwartzman), มาริ นัตซึกิ (Mari Natsuki) ฯลฯ
Pages: [1] 2 3 ... 10