enjoyjam.net

กิน - เที่ยว เปรี้ยวซ่า => กิน - เที่ยว เปรี้ยวซ่า => Topic started by: happy on April 16, 2018, 01:21:10 PM

Title: ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวกิจกรรมแรลลี่ 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย
Post by: happy on April 16, 2018, 01:21:10 PM
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวกิจกรรมแรลลี่ 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย

                     นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงข่าว "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย เส้นทาง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ค.นี้ และนครศรีธรรมราช - พัทลุง ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค.นี้ เพื่อเป็นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน แนะนำ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก