enjoyjam.net

news & activity => news & activity => Topic started by: sianbun on December 11, 2009, 10:38:50 AM

Title: ไวไว..ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Post by: sianbun on December 11, 2009, 10:38:50 AM
ไวไว..ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม          คุณดวงรัตน์  สุทธิสิริโรจน์  หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเส้นหมี่อบแห้ง ตรา   "ไวไว"  มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ไวไว" จำนวน 50 หีบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  เพื่อใช้สำหรับจัดทำถุงยังชีพ มอบให้แก่พื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ท่าอากาศยานกองอากาศพิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆนี้