enjoyjam.net

news & activity => news & activity => Topic started by: YAHOO on November 30, 2010, 05:51:09 PM

Title: บมจ. แจ๊กเจีย ร่วมโครงการฝึกอบรม
Post by: YAHOO on November 30, 2010, 05:51:09 PM
บมจ. แจ๊กเจีย ร่วมโครงการฝึกอบรม
 
          บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด มหาชน ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ออมรอน ร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ พระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ” เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งจะทำให้พระภิกษุและสามเณร ทั่วประเทศมีสุขภาพดี เมื่อเร็วๆ นี้