enjoyjam.net

news & activity => news & activity => Topic started by: happy on October 13, 2021, 11:03:19 AM

Title: มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เกรนาดา ระบุว่าเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพจิต
Post by: happy on October 13, 2021, 11:03:19 AM
มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เกรนาดา ระบุว่าเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพจิต โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจขององค์การอนามัยโลก


สถานที่สำหรับการเรียนการสอนที่แคมปัสมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เกรนาดา

ประเทศไทย, 12 ตุลาคม 2564​ – เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสุขภาพจิตโลกที่ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม ที่เริ่มต้นโดยสหพันธ์สุขภาพจิตโลกในปี 2535 มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เกรนาดา เวสต์อินดี้ ยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตที่มีความรุนแรงที่สุดอย่างหนึ่ง ตามด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับรองลงมาในประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี

การที่จะชี้ชัดว่ามีผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสุขภาพจิตทั่วโลกจำนวนเท่าใดในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักเก็บความทุกข์ทรมานอยู่อย่างเงียบ ๆ ไม่เปิดเผย

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนเราต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตหรือด้านจิตวิทยา ซึ่งเหตุผลอาจมาจากหลากหลายปัจจัยรวมกัน เช่น ภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจหลังเหตุการณ์รุนแรง ความเครียดจากการงาน หรือปัญหาในครอบครัว


ผู้ใหญ่และเด็กที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบอย่างในวงกว้าง แต่ยังสร้างอุปสรรคอื่น ๆ ทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มีใครคาดคิดหรือมีประสบการณ์มาก่อน ทำให้เกิดความท้าทายที่หลากหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
 
เป็นเวลานานทีเดียวที่หลายคนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานและการใช้ชีวิต พวกเขามีโอกาสที่จำกัดในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม การทำงานจากบ้านหมายถึงการที่พวกเขาไม่ได้มีการสื่อสารทางกายภาพกับเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่การเรียนทางไกลก็ทำให้เกิดความท้าทายกับผู้ปกครองของเด็ก ๆ ที่ยังอยู่ในวัยเรียน

ถึงแม้ว่าโลกจะค่อย ๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ได้นำมาซึ่งผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ต่อผู้คนจำนวนมากภาพ นักศึกษา SGU  ขณะเรียนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา

จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลกในปี 2563 ที่เข้าร่วมโดย 130 ประเทศรวมถึงประเทศไทย พบว่าสถานการณ์โรคระบาดสร้างผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพจิตที่สำคัญถึงร้อยละ 93 ของประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจ

แม้การทำงานด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต แต่การบูรณาการความร่วมมือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลสัมฤทธิ์ เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และ สร้างแนวทางใหม่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจิต

สำหรับบุคคลที่กำลังทุกข์ทรมานจากความเสื่อมถอยในเรื่องของสุขภาพจิต วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้ความช่วยเหลือคือการใช้ความพยายามและช่วยเหลือให้เขาเข้าใจว่าสามารถที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือได้ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับการพูดคุย เนื่องจากต้องใช้เทคนิคในการชักจูง แต่ก็สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้จากการยอมรับความจริงถึงความเจ็บปวดของบุคคลนั้น การมุ่งเน้นที่ทางออกในเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความหวังและแสดงความเต็มใจในการช่วยให้เขาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากมืออาชีพซึ่งจะทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่

สิ่งที่ศูนย์ให้บริการด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เกรนาดา เวสต์อินดี้ ให้สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เราสื่อสารคือ ความผิดปกติด้านสุขภาพจิตทุกอย่างสามารถรักษาได้ และทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้เมื่อทุกคนช่วยกันคิดและช่วยกันทำ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองได้อย่างสบายใจ ดังนั้นคำแนะนำที่เราให้กับบุคคลที่กลัวหรือมีความกังวลแทนผู้อื่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญมากเท่ากับการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่กำลังประสบปัญหา

จากการที่มีคนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นเรื่อย ๆ เราทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต และทำความเข้าใจว่าปัญหาสุขภาพจิตสามารถสร้างผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละคนได้มากเพียงใด

ปัญหาด้านสุขภาพจิตจะยังไม่หายไปในระยะเวลาอันใกล้ แต่อย่างไรก็ดีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและความสามารถที่จะรับฟังเกี่ยวกับปัญหานี้จะช่วยคลี่คลายทัศนคติในแง่ลบที่ผู้คนมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตได้

ทุกบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตไม่ว่าจะสั้นหรือยาวสามารถที่จะผลักดันให้ผู้คนเปิดเผยความรู้สึกและรับความช่วยเหลือที่ต้องการได้


สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จและโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ โปรดเยี่ยมชมที่ SGU International webpage for East Asia​ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

###

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George's University: SGU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 (พ.ศ. 2519)  โดยมีเป้าหมายคือดึงดูดผู้มีความสามารถและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลก SGU ได้กลายเป็นศูนย์กลางชั้นนำในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการทั่วโลก ด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาจากกว่า 150 ประเทศ SGU จึงเป็นสถาบันระดับนานาชาติอย่างแท้จริง ด้วยมุมมองระดับโลกอันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังพร้อมที่จะช่วยให้ความรู้แก่นักศึกษาในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ Doctor of Medicine (MD) ทั้งแบบ 4, 5, 6 และ 7 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาจากทุกระบบการศึกษาจากทั่วโลก SGU มีเครือข่ายขนาดใหญ่ประกอบด้วยโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในเครือมากกว่า 70 แห่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสพิเศษให้นักศึกษาได้เริ่มต้นทำงานในสายอาชีพแพทย์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเกรนาดา สหราชอาณาจักร หรืออินเดีย