Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - fh400

Pages: [1] 2 3 ... 135
1
โรงพยาบาลยันฮี ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับสากล
เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ แก่องค์กรพันธมิตร
ปูพื้นฐานสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สังคม


โรงพยาบาลยันฮี ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล เปิดบ้านต้อนรับ 2 หน่วยงานและองค์กรพันธมิตร ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และด้านวิชาการ การดูแลบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูง โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลยันฮี ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์ ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม


ศูนย์ทันตกรรมแบบครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี นำโดย ทันตแพทย์อำนวย สันติวิภานนท์ หัวหน้าทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร พร้อมด้วย นางสาวบุญศรี พรหมดวง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ นางสาวพรปวีณ์ เรืองอัศวไชย ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานในคลินิกทันตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา "การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม" โดยเบื้องต้นผู้บริหารของโรงพยาบาลได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและนำเสนอระบบบริหารจัดการศูนย์ทันตกรรม ก่อนจะนำคณะนักศึกษาและอาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการทุกประเภทที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปากแก่ประชาชนแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลโดยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากหลากหลายสาขา


สำหรับในการเปิดบ้านเพื่อต้อนรับว่าที่หมอฟันจากรั้วแม่โดมเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทุกท่านยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องตรวจ ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการได้มากถึง 83 ห้อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น 3D CT X-RAY, Digital Dentistry Technology (ระบบดิจิทัลทางทันตกรรม), CAD/CAM Dental Lab (แลบปฏิบัติการเซรามิคทันตกรรม), Endodontic Microscope(การรักษารากฟันโดยใช้กล้องไมโครสโคป) เป็นต้น

ในขณะที่ ศูนย์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี นำโดย นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลศูนย์ผู้สูงอายุฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรพนักงานบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูง (Care Angel Program) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 ท่านพร้อมเปิดพื้นที่เพื่อจัด "ฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 30 ตุลาคม 2566" ทั้งนี้เพื่อร่วมปูพื้นฐานในการสร้างมาตรฐานด้านการบริบาลขั้นสูงให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่ที่เปี่ยมคุณภาพในอนาคต ภายใต้การให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อันเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรคในผู้สูงอายุแบบครบวงจร

สำหรับโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และด้านวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมืออีกมิติหนึ่ง เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทย ทั้งยังถือเป็นการตอกย้ำว่า นอกจากโรงพยาบาลยันฮี จะเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอีกด้วย

2
TRT โชว์ทำกำไรขั้นต้นครึ่งปีแรก 105.98 ล้าน ส่งสัญญาณรายได้ปี 66 ทะลุเป้า 2,314 ล้าน
พร้อมพลิกธุรกิจเป็นบวก คว้ากำไรขั้นต้น 18-20%


ถิรไทย ประกาศผลงานช่วง 6 เดือนแรก ทำรายได้รวม 804.6 ล้าน​ และกำไรขั้นต้น 105.98 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาทำได้ 69.12 ล้าน พร้อมส่งสัญญาณธุรกิจช่วงครึ่งปีหลังมีทิศทางเป็นบวก หลังตุน Backlog ในมือแล้ว 2,703 ล้าน แถมลุ้นประมูลงานอีกกว่า 11,748 ล้าน ช่วยดันรายได้ทั้งปีตามเป้าหมาย 2,314 ล้าน มั่นใจเริ่มพลิกฟื้นธุรกิจจากปีที่ผ่านมาขาดทุนเป็นบวกได้ในปีนี้ และทำกำไรขั้นต้น 18-20%

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 804.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีรายได้รวม 765.14 ล้านบาท แบ่ง เป็นรายได้จากการขายและบริการ 791.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 35 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 756.89 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) 105.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 54 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 69.12 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ13.38 เพิ่มขึ้นจากช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น 9.13%

สำหรับโครงสร้างรายได้หลักของบริษัท และบริษัทย่อย มาจาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) มีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษัทเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป รวมถึงตลาดต่างประเทศทั่วโลก แต่บริษัทฯ​ เน้นประเทศหลักในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ยังมีธุรกิจการให้บริการ ​รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ด้วย และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง (Non-Transformer) อาทิ รถกระเช้า, รถเครน, ถังหม้อแปลงไฟฟ้า และแบตเตอรีลิเธียม

"โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 รายได้จากการขายกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 12.00 สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีร้อยละ 8.00 และธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 36.00 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.00" นายสัมพันธ์ กล่าว

แม้ว่าผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ในภาพรวมปรับตัวดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา แต่กำไรขั้นต้นจำนวน 105.98 ล้านบาท ยังมีจำนวนไม่มากเพียงพอที่จะส่งผลให้​ EBIDA และ EBIT ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นบวกได้ โดยมี EBIDA ติดลบ 8.29 ล้านบาท ซึ่งติดลบลดลงประมาณ 20 ล้านบาท จากช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 29.64 ล้านบาท มี EBIT ติดลบ​ 40.32 ล้านบาท ติดลบลดลง 30 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ติดลบ 70.84 ล้านบาท

สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,937.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 2,825.95 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,012.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีหนี้สินรวม 1,839.13 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 924.48 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 986.82 ล้านบาท

ขณะที่ภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโตและมีทิศทางเป็นบวก เนื่องจากบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 2,703 ล้านบาท ส่งมอบงานและรับรู้รายได้ในปีนี้ 1,441 ล้านบาท และในปีหน้าจำนวน 1,262 ล้านบาท งานในมือทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 2,575 ล้านบาท ส่งมอบงานภายในปีนี้ 1,349 ล้านบาท และส่งมอบในปีหน้า 1,226 ล้านบาท ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง มีงานในมือจำนวน 128 ล้านบาท ส่งมอบในปีนี้ 92 ล้านบาท และส่งมอบในปีหน้า 36 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายรายได้ในปีนี้ คาดว่าจะทำได้ 2,314 ล้านบาท แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกจะมีรายได้เพียง 804.6 ล้านบาทก็ตาม แต่ทิศทางธุรกิจในช่วงไตรมาส 3 เริ่มฟื้นตัวและมีแนวโน้มเป็นบวก ส่วนไตรมาส 4 คาดว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตมากที่สุด ประกอบกับการที่บริษัทมีงานในมือ โดยเฉพาะงานจากหน่วยงานภาครัฐที่จะส่งมอบมากถึง 1,100 ล้านบาท และยังคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามงานประมูลเพิ่มเติมอีกกว่า 11,748 ล้านบาท ซึ่งปกติจะมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการได้งานประมาณ 20-25% จะเข้ามาช่วยเสริมทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

"จริงๆ แล้วอุตสาหกรรมหม้อแปลง จะเฉลี่ยการรับรู้รายได้ในแต่ละไตรมาสได้ค่อนข้างยาก และแม้ว่าเราจะต้องทำรายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าของช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งเราต้องทำงานอย่างหนักช่วงครึ่งปีหลังอย่างมาก แต่จะเห็นได้ว่า เป้าหมายปีนี้ทำได้ไม่ยาก เพราะมีออร์เดอร์ในมือ และอาจจะมีออร์เดอรใหม่เข้ามาเสริม ขณะที่งานภาครัฐที่เตรียมส่งมอบจำนวนมาก ถือ​เป็นความมั่นคงทางธุรกิจจากการับงานภาครัฐ" นายสัมพันธ์​ กล่าว

ในปีนี้ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยังมีแนวโน้มการฟื้นตัวสามารถกลับมามีผลประกอบการเป็นบวก พลิกฟื้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งประสบภาวะขาดทุนได้ และมีความเป็นไปได้ที่ปีนี้จะมีกำไรขั้นต้น 18-20% จากแผนงานและการดำเนินงานต่าง ๆ

3
PDPC ร่วมกับ สดช. จัดอบรมสัมมนาออนไลน์
Full Digital Transformation : Trust and Confidence with PDPA
ในวันที่ 19 ก.ย. 66 #เข้าร่วมฟรี


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Full Digital Transformation : Trust and Confidence with PDPA ในโครงการ "GOING FORWARD 2023" เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย ดร.วรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) และ ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินรายการโดย "คุณอร์วลัญช์ นันทปัตตะแวว" พิธีกร และผู้ประกาศข่าว จาก Easy Yukhon

#เข้าร่วมฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ผ่านสแกน QR Code หรือคลิก forms.gle/Ht9ACAqcsUknRHnT6 พร้อมสามารถรับชมผ่าน LIVE สดในช่องทาง Facebook : PDPC Thailand ในวันที่ 19 กันยายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.

ติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : PDPC Thailand หรือโทร. 02-142-1033

4
14 ปี CSR สานฝัน ปันสุข เพื่อบ้านโฮมฮัก
สู่ความผูกพันอันยาวนาน ที่มากกว่าครอบครัว

"ไวไว CSR"

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "เส้นหมี่อบแห้ง ไวไว" จัดงาน CSR ประจำปีครั้งใหญ่ "สานฝัน ปันสุข เพื่อบ้านโฮมฮัก ครั้งที่ 14 ปี 2566" กิจกรรมแบ่งปันความรัก ความสุขและความห่วงใย จากใจของ "ครอบครัวเส้นหมี่อบแห้งไวไว" สู่ "ครอบครัวบ้านโฮมฮัก" ที่จัดต่อเนื่อง ในทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี และปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ร่วมงาน โดยมี ภิกษุณี สุธาสินี น้อยอินทร์ หรือแม่ติ๋ว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ


กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นเช่นทุกปี พร้อมการต้อนรับแสนพิเศษจากทุกคนในบ้านโฮมฮัก โดยหลังจากพิธีเปิดแล้ว ตัวแทนเด็กๆ ในมูลนิธิฯ เซอร์ไพรส์แขกในงาน ด้วยการแสดงโชว์อันแสนน่ารักจัดเต็มครบทุกรูปแบบ ทั้งร้องทั้งเต้น ต่อด้วยพิธีผูกข้อมือรับขวัญ จากนั้นร่วมทำกิจกรรม พร้อมมอบของขวัญพิเศษเช่นเคย ปีนี้เส้นหมี่อบแห้งไวไว ตั้งใจสร้างโรงเลี้ยงสัตว์ เพื่อมุ่งหวังให้นำผลผลิตที่ได้ไปต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนบูรณะพื้นที่โดยรอบให้แก่ทางมูลนิธิอีกด้วย

นายเมธาพร พุกพิบูลย์ รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เส้นหมี่อบแห้งตราไวไว กล่าวว่า "เป็นเวลายาวนานกว่า 14 ปีแล้ว ที่บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด โดยแบรนด์เส้นหมี่อบแห้งไวไวและผลิตภัณฑ์ในเครือ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมแบ่งปันความปรารถนาดีให้แก่มูลนิธิฯ และครั้งนี้นอกจากการบูรณะพื้นที่โดยรอบแล้ว เรายังได้มอบโรงเลี้ยงสุกรสำหรับเพาะเลี้ยงพันธุ์สุกรให้แก่ทางมูลนิธิฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถให้นำผลผลิตที่ได้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพหรือสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ต่อไป"นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การแข่งขันทำอาหาร โดยเชฟตัวน้อยจากบ้านโฮมฮัก กิจกรรมเล่นเกมสนุกๆพร้อมมอบของขวัญพิเศษ และ การรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง กับเมนูพิเศษที่ตั้งใจเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ

ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พร้อมกันนี้ ทางทีมงานยังได้มอบเงินสนับสนุนและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ แก่มูลนิธิฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต"สำหรับเราแล้ว บ้านโฮมฮักแห่งนี้ เปรียบเสมือนญาติสนิท ที่เกื้อหนุนกันมา จากรุ่นสู่รุ่น ผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น และเป็นมากกว่าครอบครัวไปเสียแล้ว ในฐานะตัวแทนของครอบครัวเส้นหมี่อบแห้งไวไว เรารู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่ได้มาเยือนที่แห่งนี้ และรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรักและส่งกำลังใจแก่ "บ้านโฮมฮัก" หลังนี้ เพื่อก้าวผ่านทุกเส้นทางชีวิตอย่างมั่นคง เราเชื่ออย่างยิ่งว่าน้อง ๆ ทุกคนในบ้านหลังนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญให้สังคมเราได้อย่างแน่นอน" นายเมธาพร ทิ้งท้าย

สำหรับบ้านโฮมฮักหรือมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน ก่อตั้งโดย ภิกษุณี สุธาสินี น้อยอินทร์ หรือที่เด็กๆ เรียกว่า "แม่ติ๋ว" ให้ความดูแลเด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือสูญเสียพ่อแม่จากโรคเอดส์, ถูกล่วงละเมิด ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน เลขที่ 3 หมู่ที่ 12 บ้านประชาสรรค์ ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทรศัพท์/โทรสาร: 045-722-241, 045-580-200ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย เส้นหมี่อบแห้งไวไว ยอดขายอันดับ 1 ได้ทาง www.waiwaisenmee.com และ www.facebook.com/waiwaisenmee

5
เคหะสุขประชา ผนึก อว. ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างทักษะประกอบอาชีพ
และบริการจัดการชีวิต กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง


นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือ เดินหน้าผลักดันการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และทักษะการบริหารจัดการชีวิต ผ่านเครื่องมือบริการการศึกษาแบบเปิดที่มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุขประชา ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

6
วิวโซนิค เปิดสวิตช์ระบบนิเวศทางการศึกษาครั้งใหม่ ในงาน "EdTex 2023"
พร้อมจัดแสดงห้องเรียนแห่งอนาคต ที่ยกระดับด้วย EdTech Solutions


วิวโซนิค คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการโซลูชันด้านภาพชั้นนำระดับโลก จัดแสดงระบบนิเวศทางการศึกษาเป็นครั้งแรกที่งาน EdTex 2023 (มหกรรมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย) ในกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวิวโซนิคได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปยังชุมชนทั่วโลก พร้อมบ่มเพาะครูผู้สอนด้วยการเสริมเนื้อหาการเรียนรู้ดิจิทัล พัฒนาโซลูชันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ (EdTech) ผ่านระบบนิเวศทางการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน

นายเอริค เว่ย ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Eric Wei, General Manager of Asia Pacific Region) บริษัท วิวโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 วิวโซนิคได้บรรลุเป้าหมายสำคัญมากมายในอุตสาหกรรม บริษัทได้รักษาความเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีจอ IFP (Interactive Flat Panel) จากทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด Futuresource ซึ่งนับเป็นความสำเร็จสามไตรมาสติดต่อกัน (ไม่รวมประเทศจีน) และยิ่งไปกว่านั้น ซอฟต์แวร์ myViewBoard ของเรายังได้ก้าวผ่านจุดหมายสำคัญจากจำนวนผู้ใช้งานในหลัก 9 ล้านคนอีกด้วย"วิวโซนิคมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่มีความครอบคลุม เราพยายามสร้างประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในระบบนิเวศทางการศึกษา ด้วยการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพร้อมเพิ่มความสามารถในการสอนแบบดิจิทัล ผ่านขั้นตอนผสานการทำงานให้เทคโนโลยีใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สอนทุกคน พร้อมสานต่อตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมการศึกษาระดับโลกต่อไป ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมปัจจุบัน"

ความสำเร็จของวิวโซนิคเกิดจากการใช้กลยุทธ์ EaaS (Ecosystem as a Service) ซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาระบบนิเวศและเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อนำนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมาสู่ลูกค้า กลยุทธ์นี้จึงเป็นมากกว่าการนำเสนอฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาดิจิทัล แต่ยังเป็นการขยายไปสู่ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า รวมถึงผู้ใช้งาน ซึ่งเพื่อให้เกิดการบริการที่ครบวงจร วิวโซนิคจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเชิงโต้ตอบดิจิทัลข้ามหลักสูตร ที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางอีกทั้งแนวทางการบูรณาการนี้ ยังได้สร้างรากฐานความสำเร็จที่ต่อเนื่องของวิวโซนิคในอุตสาหกรรมการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาจอแสดงผลโต้ตอบ ViewBoard และซอฟต์แวร์ myViewBoard ที่สร้างผลลัพธ์ในการนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลออกมามากมาย ตัวอย่างเช่น myViewBoard Whiteboard ที่ทำหน้าที่เสมือนผืนผ้าใบดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ เพื่อสร้างเครื่องโต้ตอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทั้งการทำโพล การแชร์หน้าจอเพื่อสร้างบทเรียนที่น่าสนใจ หรือการสาธิตโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งห้องเรียน โดยอิงตามระบบนิเวศแบบเปิดและความเข้ากันได้ทั้งสำหรับการรวมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเข้าถึงสื่อการสอนและการเรียนรู้สำเร็จรูปจำนวนมาก จาก ViewSonic Originals สำหรับบทเรียนแบบกลไกการเล่นเกม

"One-stop Solution" ที่ครบวงจรนี้ ช่วยสร้างประโยชน์กับผู้สอน ทั้งแง่ของความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานของผู้คนร่วมกัน การมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การมีเครื่องมือการสอนดิจิทัลและสื่อเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย อีกทั้งฝั่งนักศึกษายังสามารถนำการสอนแบบดิจิทัลนี้มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียน การเรียนแบบผสม หรือการเรียนรู้ทางไกล ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีของโรงเรียน การทำงานของแพลตฟอร์ม myViewBoard Manager และกล่องเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม จะช่วยมอบความสามารถในการจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล ผ่านการรวมศูนย์การตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานในสถาบันขนาดใหญ่ผ่านหน้ากระดานเว็บที่ใช้งานง่าย พร้อมช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วยนอกเหนือจากนี้ วิวโซนิคยังมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งช่วยสนับสนุนครูผู้สอนในการปรับปรุงทักษะการสอนดิจิทัลผ่านเซสชันการฝึกอบรมตัวต่อตัวและในชั้นเรียนออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อการยกระดับการเรียนรู้แบบดิจิทัล วิวโซนิคจึงได้สร้างพื้นที่การศึกษาเสมือนจริงสามมิติ หรือ "UNIVERSE by ViewSonic" ที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนและผู้สอนจะสามารถเข้าถึงโซลูชันที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งเมื่อนำมารวมกับการควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายและฟีเจอร์ที่มีอย่าหลากหลาย ทำให้ UNIVERSE ได้มีส่วนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ร่วมถึงช่วยส่งเสริมความรู้สึกในการเป็นเจ้าของความรู้นี้วิวโซนิคประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรอง "Android EDLA" (Enterprise Device Licensing Agreement) ครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างระบบนิเวศในครั้งนี้ โดยการรับรองนี้จะนำไปสู่การรับรองที่เป็นทางการของ Google สำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ขายให้กับองค์กร หรือ GMS (Google Mobile Service) ซึ่งด้วยอุปกรณ์ Slot-in OPS รุ่น VPC-A31-O1 ที่ได้รับการรับรองโดย EDLA ทำให้วิวโซนิคสามารถที่จะนำเสนอเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น มีการประมวลผลที่รวดเร็ว มีการป้องกันความปลอดภัยขั้นสูง รองรับการทำงานจากแอพพลิเคชันมากมายใน Google Play Store ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองต่อการทำงานร่วมกันให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยรวมให้กับโซลูชัน การสร้างประสบการณ์ และการนำเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนเดิม ๆ ไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ EdTech วิวโซนิคจึงได้นำเสนอโซลูชันการแสดงผลใหม่ล่าสุด อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมจอแสดงผลแบบโต้ตอบของ ViewBoard ขนาดตั้งแต่ 65 นิ้ว ถึง 105 นิ้ว, โซลูชันแบบโต้ตอบบนโพเดียมอัจฉริยะพร้อมโปรเจคเตอร์ Lamp free รุ่นล่าสุด และสุดท้ายคือห้องเรียนเสมือนจริงสามมิติ โดยผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาสามารถร่วมชมได้ที่โชว์รูมวิวโซนิค

7
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ


ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถานบันอุดมศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม, รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล และ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ วานนี้

8
ไดกิ้น ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ


มร.ไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ โดยร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ และตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้และสามารถติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาของเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน หลายประเทศให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมจะถูกจัดเก็บรวบรวมและนำไปทำลายหรือปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนและวิธีการจัดการอย่างถูกต้อง ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

9
"ไทย" ประกาศความสำเร็จการพัฒนาระบบ "Health Link"
เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาทั่วไทย ปกป้องข้อมูลปลอดภัยระดับสากล


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการพัฒนา "โครงการ Health Link 2023" ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทุกที่ทั่วไทยอย่างไร้รอยต่อ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสากล โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ผนึกภาคีเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศที่ร่วมเชื่อมโยงข้อมูล โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

10
สคส. จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Decoding PDPA :
Journey through Research, Tech, and Real Life"


ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Decoding PDPA : Journey through Research, Tech, and Real Life ในโครงการ "GOING FORWARD 2023" เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ร่วมบรรยาย ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

11
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom โรงแรม The Berkeley Pratunam กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมภายในงานฯ มีการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง" โดยนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ การเสวนาระหว่างผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย หัวข้อ "การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) เพื่อรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง" โดย รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถานบันอุดมศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล


ด้าน ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "การพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" ซึ่ง วศ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกระดับและพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body : CAB) ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ผ่านการวิจัยร่วมกันอย่างบูรณาการโดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย สามารถใช้อุปโภคและบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มขับเคลื่อน NQI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคกลาง ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและสมุนไพร การทดสอบทางด้านเคมี และทางด้านฟิสิกส์ โดย ทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. ร่วมเป็นวิทยากรและเก็บข้อมูล โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศในพื้นที่ต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ www.dss.go.th และโทรศัพท์ 0 2201-7439 และ 0 2201-7495

12
ไดกิ้น ผนึก "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" หนุนฝึกช่างแอร์ต่อเนื่อง
สนับสนุนอุปกรณ์อบรม 5.2 แสนบาท มุ่งสร้างอากาศสมบูรณ์แบบ ลดโลกร้อน


ไดกิ้น ร่วมลงนามความร่วมมือกับ "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน" อย่างต่อเนื่อง จับมือพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ สร้างทักษะการติดตั้ง-กู้คืนสารทำความเย็นอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รองรับมิติความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรกู้คืนสารทำความเย็นให้แก่บุคลากรของกรมฯ และช่างเครื่องปรับอากาศ นำร่อง 4 จังหวัด พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมรวมกว่า 5.2 แสนบาท มุ่งสร้างอากาศสมบูรณ์แบบ-ลดภาวะโลกร้อน ตามวิสัยทัศน์ "Perfecting the air for all"

มร.ไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องปรับอากาศ เราจึงมีวิสัยทัศน์ที่กลุ่มบริษัทไดกิ้นทั่วโลกใช้ร่วมกัน คือ "Perfecting the air for all" หรือ "สร้างอากาศให้สมบูรณ์แบบเพื่อทุกคน" ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ได้ถูกนำมาใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น จนสามารถสร้างคุณภาพของอากาศที่เย็นเร็ว ประหยัดค่าไฟและพลังงาน มีนวัตกรรมช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในห้องให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่มาจากผลิตภัณฑ์ของไดกิ้นจะสมบูรณ์แบบที่สุด"เพื่อให้ความตั้งใจในการสร้างอากาศเกิดความสมบูรณ์แบบที่สุด ไดกิ้นจึงได้มีการร่วมมือกับหลาย ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะการลงนาม MOU สร้างโครงการ 'ช่างแอร์ดีดี' ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือช่างไทยให้รองรับกับการสร้างอากาศที่สมบูรณ์ออกสู่สังคมได้มากขึ้น โดยสององค์กรได้มีการลงนามครั้งที่ 1 และดำเนินการในระยะที่ 1 และ 2 ไปเมื่อปี 2558 พร้อมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการลงนามครั้งที่ 2 และดำเนินการในระยะที่ 3 และ 4 ไปเมื่อปี 2562 ซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก"

ความสำเร็จจากความร่วมมือกันของ สยามไดกิ้นเซลส์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ทั้งสององค์กร ได้ตกลงร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งใหม่ ในการพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ให้สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องและทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่หลายประเทศให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน ความร่วมมือนี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติของการสร้างศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมิติของสภาวะแวดล้อมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของนานาประเทศด้าน นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวเสริมถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการช่างแอร์ดีดี มีการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการกู้คืนสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศแก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกระบวนการกู้คืนสารทำความเย็นและสามารถถ่ายทอดให้แก่ช่างปรับอากาศทั่วไปได้

รวมถึงร่วมกันผลักดันให้การกู้คืนสารทำความเย็น เข้าไปรวมอยู่ในหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมของกรมฯ ถือเป็นก้าวแรกในการส่งเสริมความคิดริเริ่มเรื่องการกู้คืนสารทำความเย็นกับรัฐบาลในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประสิทธิภาพพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ ไดกิ้นยังได้สร้างความต่อเนื่องในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด พร้อมทั้งผลิตสื่อการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training ในหลักสูตรการติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้ฝึกอบรมให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนจำหน่าย และบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพด้านช่างเครื่องปรับอากาศ นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ชลบุรี และนครราชสีมา จำนวน 20 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน รวมถึงทำการสนับสนุนการฝึกอบรม โดยมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ รวม 2 รายการ คือ เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น จำนวน 16 ชุด และถังบรรจุสารทำความเย็น จำนวน 32 ถัง รวมมูลค่า 529,056 บาทที่ผ่านมา ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศ รวมแล้วกว่า 1,143 คน และร่วมกันจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว 1,112 คนในหลักสูตรด้านต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32, การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก, การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์, การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV ซึ่งในแต่ละการฝึกอบรม ไดกิ้นยังได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

13
รพ.พระรามเก้า จับมือ เนเวอร์ คลาวด์
ขอเชิญร่วมสัมมนา DHTC BANGKOK 2023
งานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการแพทย์อัจฉริยะ ไทย-เกาหลี


โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย เช่น BBH Hospital, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง, โรงพบาบาลนวเวช จับมือ บริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (Naver Cloud Corp.,) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) ระดับแนวหน้าของเกาหลีใต้ จัดงานสัมมนา "เทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพที่ล้ำหน้าสู่อนาคต และความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางการแพทย์ ระหว่างไทย-เกาหลี (Digital Healthcare Transformation Conference หรือ DHTC BANGKOK 2023)" การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนำเทคโนโลยีจากทางประเทศเกาหลี มาประยุกต์ใช้ในการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

ร่วมสัมผัสโลกแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย สู่การสำรวจความก้าวหน้าล่าสุดที่กำลังกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพ รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตและพบปะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทางการแพทย์, Remote Care และอื่นๆ อีกมากมายโรงพยาบาลพระรามเก้า จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการแพทย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว ในวันพุธที่ 30 และ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 5อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.dhtc-conference.com/ 
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1270 ต่อ 19940-19943 (ศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์)


14
ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง
โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.


กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ "การพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการเติมเต็มในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) อย่างครบวงจร ได้ดำเนินการยกระดับ และพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้าน ววน. จากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่

และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดสัมมนา "โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งจากภาครัฐและสภาบันการศึกษา ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และแสวงหาโจทย์ด้านการพัฒนาของหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นระบบต่อไป

พร้อมรับฟังปาฐกถา เรื่อง "การผลักดันเศรษฐกิจไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ของประเทศ" โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง" ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เบอร์ติดต่อ : 02-2017445, 02-2017495 E-mail : cab_blpd@dss.go.th

15
โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดแคมเปญ
"Praram 9 Family Program"
เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพอย่างเหนือระดับ


นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า นำทีมเปิดตัว "Praram 9 Family Program" ที่จะมอบเอกสิทธิ์ด้านสุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร Praram 9 พร้อมดูแลเป็นพิเศษดุจคนในครอบครัวจากโรงพยาบาลพระรามเก้า อัดแน่นด้วยสิทธิประโยชน์ ค่ารักษาด้วยส่วนลดสูงถึง 15%, ลดค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสูงถึง 30% และส่วนลดค่าห้องพักสูงถึง 40% อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการ พร้อมรับโปรโมชันพิเศษสมัครก่อน 31 ส.ค. 66 โดยมี นางสาวสุณิตรา สุทธากร รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลพระรามเก้า, นางสาวณัฐชยา จันทร์เต็ม เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าในประเทศ และทีมบุคลากร ร่วมเปิดตัว ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้

Pages: [1] 2 3 ... 135