Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sianbun

Pages: 1 ... 322 323 [324]
4846
บลจ.ไอเอ็นจีคลอด 3 กองทุนเปิด ‘ไทย ไลฟ์ไซเคิล’ เตรียมความพร้อมนักลงทุนรับวัยเกษียณ


 
             บลจ.ไอเอ็นจี คลอดกองทุนเปิด “ไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ ไซเคิล” พร้อมกัน 3 กองทุนรวด ทั้ง “ไลฟ์ไซเคิล 2015, 2020 และ 2025” ยึดจุดหมายปลายทางในปีที่ผู้ลงทุนตั้งเป้าเกษียณเป็นหลัก พร้อมดีไซน์รูปแบบที่สอดคล้องกับแต่ละช่วงอายุ ชูจุดเด่นปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้แบบอัตโนมัติ หวังลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน เผยยิ่งเข้าใกล้วันหมดอายุกองทุน ยิ่งเพิ่มน้ำหนักตราสารหนี้ระยะสั้นจนถึงระดับ 100% เมื่อสิ้นอายุโครงการ มั่นใจช่วยสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ เสนอขาย IPO พร้อมกัน 19-26 มี.ค.นี้ จองขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวกองทุนใหม่ 3 กองทุนในซีรีย์ส “กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล” (ING Thai Lifecycle Fund) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกองทุนถูกออกแบบการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุของผู้ลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2015, กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2020 และกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2025 โดยใช้ปีที่ผู้ลงทุนต้องการเกษียณอายุเป็นตัวกำหนดเป้าหมายการลงทุน

          นายมาริษ ท่าราบ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุนอยู่ที่การออกแบบการจัดสรรพอร์ตลงทุนตามอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งความเสี่ยงของกองทุนจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินของตนเองเพื่อสร้างโอกาสการมีเงินใช้อย่างสบายในวัยเกษียณ
          ทั้งนี้ แต่ละกองทุนจะมีเป้าหมายของปีที่คาดว่า จะเกษียณไว้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะเกษียณประมาณปีใด จาก 3 กอง ได้แก่ ปี 2015 ปี 2020 และปี 2025 โดยทั้ง 3 กองทุนนับเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับทางเลือกลงทุนก่อนวัยเกษียณ

          สำหรับกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2025 จะมีอายุโครงการ 16 ปี 8 เดือน แต่มีสภาพคล่องด้วยการเปิดให้ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุ 40-45 ปี และคาดว่าอยากจะเกษียณอายุในวัยประมาณ 60 ปี คือ ในปี 2023-2028 ซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังอยู่ในวัยทำงานที่แสวงหาทั้งความมั่นคงในหน้าที่การงาน และความ มั่งคั่งให้กับตนเอง การแสวงหาผลตอบแทนที่ดีพร้อมกับการยอมรับความเสี่ยงจึงยังมีได้มาก ดังนั้น สัดส่วนการลงทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารทุนในช่วงปีแรกไม่เกินกว่า 55% แต่ในปีใกล้สิ้นอายุของกองทุน ตราสารในพอร์ตการลงทุนจะมีการเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้นจนกลายเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งหมดในวันสิ้นอายุกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงในตลอดช่วงอายุการลงทุน

          ขณะที่กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2020 จะมีอายุโครงการ 11 ปี 8 เดือน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุ 45-50 ปี โดยคาดว่าจะเกษียณที่อายุประมาณ 60 ปี ในปี 2018-2023 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสม่ำเสมอของรายได้และ รับความเสี่ยงได้น้อยลง ดังนั้น จึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น โดยจะลงทุนในตราสารทุนในช่วงปีแรกไม่เกินกว่า 45%

          ส่วนกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2015 อายุโครงการ 6 ปี 8 เดือน เป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีอายุ 50-55 ปี ซึ่งคาดว่าจะเกษียณที่อายุประมาณในปี 2013-2023 ดังนั้น การจัดสรรการลงทุนจะเน้นความปลอดภัยมากกว่าผลตอบแทนที่สูง เพื่อเตรียมเงินทุนไว้รองรับการใช้จ่ายในยามเกษียณแล้ว โดยในช่วงปีแรกจะลงทุนในตราสารทุนไม่เกินกว่า 30% และจะกลายเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นในที่สุด

          “เราอยากให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นว่า เราได้ออกแบบการปรับเปลี่ยนพอร์ตตามความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนไว้เป็นอย่างดีระหว่างหุ้น ตราสารหนี้และเงินสด ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องจังหวะของการลงทุนและการเลือกลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ เพราะทางไอเอ็นจีจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนเองโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่จะทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนไปสู่ตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่อกองทุนเข้าใกล้วันหมดอายุ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ สัดส่วนการลงทุนจะขยับเข้าสู่การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นครบ 100% ” นายมาริษกล่าว

          “กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ไลฟ์ไซเคิล” ทั้ง 3 กองทุน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2552 โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2688-7777 หรือ www.ingfunds.co.th รวมทั้งที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ไอเอ็นจี
         
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิมีโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

4847
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จัดงาน HAPPY BATH DAY ฉลองครบรอบ 50 ปี จอห์นสัน โนโมเทียร์  พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ สบู่เหลวจอห์นสัน เบบี้ ท็อป ทู โทโฟมมิ่ง พร้อมสาธิตการ อาบน้ำเด็ก จากคุณแม่ดาราชื่อดัง


บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว จอห์นสัน เบบี้   จัดงาน HAPPY BATH DAY ฉลองครบรอบ 50 ปี  จอห์นสันโนโมเทียร์ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ สบู่เหลวจอห์นสันเบบี้ ท็อปทูโท โฟมมิ่ง ในงานมีการสาธิตวิธีอาบน้ำให้ลูกน้อยอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญและ น้ำฝน – วรรณวลัย ให้กับว่าที่คุณแม่มือใหม่ลูกเกด – เมทินี

สำหรับงาน HAPPY BATH DAY ในวันนี้ได้รับเกียรติจากดาราสาว คุณแม่มือโปรน้ำฝน วรรณวลัย เสรีย์เดชะกุล (โปษยานนท์) มาเปิดตัว น้องจิน ลูกชายคนที่สอง วัย 6 เดือน พร้อมกับมาสาธิตการอาบน้ำลูก น้อย  ให้กับว่าที่คุณแม่นางแบบลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ที่มาคอยสังเกตการณ์และเตรียมพร้อมกับการเป็นคุณแม่ มือใหม่ โดยงานนี้มีคุณแม่มือใหม่ ดาว อภิสรา นุตยกูล มารับหน้าที่เป็นพิธีกร

คุณแม่มือโปรอย่าง น้ำฝน วรรณวลัย เผยถึงความรู้สึกที่มีกับนวัตกรรมใหม่ของสบู่เหลวที่มีลักษณะเป็นครีม โฟมพร้อมใช้ซึ่งแตกต่างไปจากสบู่เหลวจอห์นสันเบบี้ท็อปทูโทที่เคยใช้ “ตอนน้องฟินลูกชายคนแรก ฝนก็ เลือกใช้จอห์นสันเบบี้ ท็อปทูโท มาตลอดเพราะเชื่อมั่นใน สูตรโนโมเทียร์ของจอห์นสันเบบี้ ใช้มาตลอดเลยค่ะ ตั้งแต่อาบน้ำให้น้องฟินครั้งแรกที่โรงพยาบาล ยิ่งวันนี้พอทราบว่าจอห์นสันเบบี้ ท็อปทูโท มีแบบโฟมมิ่ง  ยิ่งชอบใหญ่เลยค่ะ ดูสะดวกขึ้นเยอะแถมฟองครีมก็นุ่ม ทำให้มั่นใจว่าจะยิ่งอ่อนละมุนกับผิวของน้องจินและ น้องฟินแน่นอนค่ะ”

ส่วนคุณแม่พิธีกรสาว ดาว อภิสรา เผยว่า “น้องจริง กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ ชอบและอยากอาบน้ำเอง นี่ถ้าได้ใช้สบู่เหลวจอห์นสันเบบี้ท็อปทูโท โฟมมิ่ง คงทำให้น้องจริงสนุกกับการอาบน้ำยิ่งขึ้นแน่นอนเลยค่ะ”

ขณะที่ว่าที่คุณแม่อย่างลูกเกด เมทินี ก็เรียกความมั่นใจให้กับตัวเองในการเตรียมตัวอาบน้ำให้ลูกครั้งแรกขึ้นได้   เยอะ “ก็เพราะเป็นท้องแรกเลยทำให้รู้สึกกังวลอยู่บ้างโดยเฉพาะการอาบน้ำ แต่วันนี้พอรู้ว่าจอห์นสันเบบี้มีสบู่ เหลวแบบครีมฟองที่ช่วยให้แม่มือใหม่อย่างเกดอาบน้ำให้ลูกได้ง่ายขึ้น สร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ”

สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจอห์นสัน ท็อปทูโท สูตรโนโมเทียร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางการ แพทย์แล้วว่ามีความอ่อนละมุนต่อดวงตาไม่ต่างจากน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นความภูมิใจ อย่างยิ่งที่ ตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา  ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจอห์นสัน ท็อปทูโท  สูตรโนโมเทียร์ ได้มอบความสุข ให้กับทั้งคุณแม่และ ลูกน้อยมาแล้วทั่วโลกและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของคุณแม่ทุกคน ในครั้งนี้บริษัทฯ จึงได้ทำการ วิจัยและค้นคว้าจนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ล่าสุด จอห์นสัน เบบี้ ท็อป ทู โท โฟมมิ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของ ครีมฟองที่ละเอียดนุ่มที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสะดวกสบายให้กับคุณแม่ทุกคนทั้งยังจะช่วยเพิ่ม
ความสุขและความผูกพันระหว่างแม่และลูกน้อยอีกด้วย

4848
งานเปิดตัวหนังสือ "101 สุดยอดเสื้อบอลตัวพ่อ" โดยคุณนันทขว้าง สิรสุนทร(จากซ้ายไปขวา) คุณกุ๊ก กฤติกา ศักดิ์มณี - ผู้ดำเนินรายการ คุณเอกราช เก่งทุกทาง - ผุ้ร่วมพูดคุย คุณนันทพร วงศ์เชษฐา - กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ คุณบันดาล กวินสังคม - ผู้จัดการเขต บีทูเอส คุณนันทขว้าง สิรสุนทร - เจ้าของผลงาน "101 สุดยอดเสื้อบอลตัวพ่อ" คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล - ผู้ร่วมพูดคุย

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ "101 สุดยอดเสื้อบอลตัวพ่อ" โดยคุณนันทขว้าง สิรสุนทร ณ ชั้น 3 บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ แขกรับเชิญที่ร่วมพูดคุยในงานนี้ ได้แก่ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล และคุณเอกราช เก่งทุกทาง ดำเนินรายการโดย คุณกุ๊ก กฤติกา ศักดิ์มณี หนังสือที่นำเสนอหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อบอลในแต่ละยุคสมัย ที่ถูกหล่อหลอมมาพร้อมๆ กับวัฒนธรรม ดนตรี และการดำเนินชีวิตของสังคมคนทั่วโลก และ10 สุดยอดเสื้อบอลในดวงใจของคนดัง และคำนิยมโดยผู้คร่ำหวอดในวงการอย่างคุณพิษณุ นิลกลัด   "101 สุดยอดเสื้อบอลตัวพ่อ" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์  ราคา 245 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บีทูเอส Double A Book Tower และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

Pages: 1 ... 322 323 [324]