Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - happy

Pages: [1] 2 3 ... 2423
1
Market 78 ตอบโจทย์กลุ่มผู้มีไลฟ์สไตล์รักการเดินทางขอแนะนำ
ครีมกันแดดแบบพกพา
Magenta Enchanted to go!!


ต้อนรับการกลับมากับสุดยอดครีมกันแดด แค่คุณแตะเพียงนิด พร้อมเนรมิตผิวหน้าฉ่ำ ฉายา “ครีมกันแดดกล่องม่วง” ภายใต้แบรนด์ Magenta Enchanted to go!! แห่งบ้าน Market 78 กลับมาอีกครั้งเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้มีไลฟ์สไตล์รักการเดินทาง


"คุณธนิดา เกลอแก้ว" หรือ "คุณซินดี้" เจ้าของแบรนด์ Magenta Enchanted และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้บ้าน Market78 กล่าวว่า "เราใส่ใจ ใช้จริง มีประสบการณ์ตรงของผู้ผลิต ซึ่งในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพร้อมทำแบรนด์อย่างครบวงจร จึงตัดสินใจขยาย Product Category ดีไซน์เป็นครีมกันแดดในรูปแบบซองขนาดพกพา เหมาะที่จะพกพา ไปทุกทริปตามไลฟ์สไตล์ของคุณ"


แนะนำ Magenta Enchanted to go!! มีขนาดบรรจุ 3 ml. ไซด์กระทัดรัด จัดมาเพื่อสะดวกพกพา แต่ใช้ได้มากกว่า 10 ครั้ง ออกแบบมาใช้งานสะดวกด้วยหัวหมุนรูปแบบเกลียวบิด เปิด - ปิด ง่าย ไม่ว่ากิจกรรมของคุณจะทำอะไร แม้จะขึ้นเครื่องบิน หรือการเดินทางสัญจรอื่นๆ ในทุกรูปแบบ  พร้อมให้ Magenta Enchanted to go!! พร้อม Go ไปกับคุณ ทุกที่ทุกเวลา


ครั้งนี้ !!! Magenta Enchanted to go!! ขอเปิดใจคุณ ให้ได้ทดลองในราคาที่จับต้องได้ด้วยราคาขาย เพียงซองละ 49บาท หรือจะซื้อยกกล่อง ขนาดบรรจุ 5 ซอง ในราคาเพียง 240บาท เท่านั้น !!! สั่งได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall Lifestore   
Zone Beauty Parlour


Facebook :Market​78
Line official : @bj78

#Market78 #MagentaEnchantedToGo #มาเจนต้าเอ็นชานท #ครีมกันแดด #ดูแลผิวหน้า #กันแดดโนอัพ #SPF50PA4บวก #กันแดดแบบซอง

2
สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย
เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน “ต้นธูปฤาษี” สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยประยุกต์ Fraunhofer IMW จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศ ในส่วนหนึ่งของความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับ“ต้นธูปฤาษี” วัชพืชที่ถูกมองข้าม แต่มีคุณสมบัติพิเศษ และมีเยอะในประเทศไทยมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี มาทำเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่เรียกว่า “Typha Board"  ใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านไม้ทรงไทยเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีการวางแนวทางถึงโครงการวิจัยร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงในสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป


             ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สจล. กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความยั่งยืน นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาแลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


             Mr. Urban Kaiser Head of Innovation Acceptance Unit ตัวแทนจาก Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW กล่าวว่า Fraunhofer มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่าง สจล. นั้น จะช่วยให้นักวิจัยทั้งสองสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสร้างมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งโครงการ CHARMS เป็นโครงการที่พัฒนา “Typha Board” ยังได้รับความสนใจจาก คณะผู้แทน Federal Ministry of Education and Research (BMBF) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการ CHARMS ต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน เมื่อปลายเดือน มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาอีกด้วย


             นายสุระ เกนทะนะศิล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน สจล. ที่เข้าร่วมงาน กล่าวว่า สจล. และเยอรมันมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่ง สจล.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ The World Master of Innovation การลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ อาจารย์และนักวิจัยของทั้ง 2  สถาบันได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสการวิจัยและการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรจากทั้งสองสถาบัน และเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป
             ติดตามข่าวสารผลงานวิจัยได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/QZPGsZjirTebGb4K/

             ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000


3
โปรโมเตอร์ อเลสซิโอ บิซุตติ จัดเต็ม 15 คู่มวยดุเดือด นักมวยไทย-ต่างชาติ ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุย พร้อมขึ้นชกรายการ "FCC Thailand 5” พรุ่งนี้


              FCC Boxing PATTAYA ต้องลุกเป็นไฟอีกครั้ง กับศึก "FCC Thailand 5" ที่ขนนักสู้ระดับพระกาฬมาประชันฝีมือกันแบบจัดเต็ม รับประกันความดุเดือดถูกใจแฟนๆ คอมวยเตรียมส่งพลังเชียร์สุดเสียงกันอีกครั้ง


              เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ยิมมวย FCC Boxing PATTAYA ได้มีการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยอย่างเป็นทางการ ของนักชกที่จะขึ้นเวทีทำศึก "FCC Thailand 5" โดยโปรโมเตอร์ มิสเตอร์ อเลสซิโอ บิซุตติ จัดเต็มด้วยคู่มวยฝีมือดีทั้งหมด 15 คู่มวยมันส์ๆ โดยทำการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักที่ยิมมวย FCC BOXING PATTAYA ที่ พัทยา จ.ชลบุรี ผลปรากฎว่านักมวยทุกคู่ผ่านการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักอย่างไม่มีปัญหา โดยมีโปรโมเตอร์ มิสเตอร์ อเลสซิโอ บิซุตติ ชาวอิตาลี พร้อมด้วย "หมอโบว์ชิตา" น.ส. วิกานดา ศรีกิ้ม เป็นผู้ตรวจร่างกาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยในครั้งนี้ โดยคู่เอก เป็นการป้องกันแชมป์ WBC Asia ของ อเลสซิโอ บิซุตติ นักชกชาวอิตาลี ปะทะเดือดกับ ปัญญา ชมภูพวง นักชกชาวไทย (รุ่นซูเปอร์บริดเจอร์เวต) พิกัด 220 ปอนด์ (8 ยก) ชั่งผ่านฉลุยพร้อมที่จะขึ้นตะบันหน้ากันในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ที่ เวทีมวยชั่วคราว FCC BOXING PATTAYA พัทยา จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


              คู่ไฮไลท์ของรายการ "FCC Thailand 5" นี้ เป็นการป้องกันแชมป์ WBC Asia ของ อเลสซิโอ บิซุตติ นักชกอิตาลี และเพื่อการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแชมป์ WBC Continental และ Silver Bridgerweight อันทรงเกียรติของ อเลสซิโอ บิซุตติ นักชกอิตาลี เป็นนักชกบนสังเวียนตัวจริง ซึ่งมีเข็มขัดแชมป์มวยโลกมีทั้ง  WBA, WBC, ABF และ PAT 4 สถาบัน ด้วยสถิติการชกชนะมา 6 ไฟท์อย่างไร้ที่ติ โดย 5 ไฟท์ทำได้ด้วยการน็อกเอาท์ อเลสซิโอ บิซุตติ จึงเป็นนักมวยที่น่าจับตามอง ส่วนผู้ท้าชิงที่น่าเกรงขาม ปัญญา ชมภูพวง นักชกชาวไทย ผู้ช่ำชองบนสังเวียนคว้าชัยชนะ 18 ครั้ง โดย 13 ครั้งเป็นการน็อกเอาต์ นักชกคู่นี้พร้อมเปิดศึก "FCC Thailand 5"


              ส่วนผลการชั่งนัำหนักนักมวยทุกคู่ มีดังนี้

คู่ที่ 1. อุ่นเคริ่อง 6 ยก รุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ อภินันท์ คงสงค์ พบกับ พีรพัฒน์ ตูบา

คู่ที่ 2  อุ่นเครื่อง 4 ยก รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ ริคาร์โด้ เจอร์ ขา นักชกฟิลิปปินส์ พบกับ นนทกิจ อภิวัฒน์รัชชานนท์ นักชกไทย

คู่ที่ 3. อุ่นเครื่อง 4 ยก (หญิง) รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ ไลริน ลาจิลี่ นักชกตูนีเซีย พบกับ ถมทอง เมฆใจดี นักชกไทย

คู่ที่ 4. อุ่นเครื่อง 4 ยก รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท 130 ปอนด์ อาลี่ คูลิส บูฮาลาฟ นักชกบาร์เลน พบกับ เอวิน ซาน รูเกร ินักชกฟิลิปปินส์

คู่ที่ 5. อุ่นเครื่อง 6 ยก รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท 130 ปอนด์ ซัง ยอน คิม นักชกเกาหลีใต้ พบกับ มงคล นาคศรี นักชกไทยคู่ที่ 6. อุ่นเครื่อง 4 ยก วาดิม สโตรจัสโจค นักชกบาร์เลน พบกับ พัทพงศ์ คอวิโรจน์ นักชกไทย

คู่ที่ 7. อุ่นเครื่อง 6 ยก รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ อาลุย บารฺมิดเดิล ลาซิลี่ นักชกไนต์จีเลีย พบ นิรันดร์ บัวนก นักชกไทย

คู่ที่ 8. อุ่นเครื่อง 6 ยก รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ อัลเฟรช เดโน่  นักชกฟิลิปปินส์ พบกับ มาโนช คำพุฒิ นักชกไทย

คู่ที่ 9. อุ่นเครื่อง 6 ยก นิโคลัส มาวจิ นักชกเคนย่า พบ เอกกวี แก้วมณี นักชกไทย

คู่ที่ 10. อุ่นเครื่อง รุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวท 168 ปอนด์ 6 ยก ฟานิค อาตันกาน่า นักชกฝรั่งเศส พบกับ ประจักษ์ สิงห์มนัสศักดิ์ นักชกไทยคู่ที่ 11. อุ่นเครื่อง 10 ยก รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท 140 ปอนด์ อีฟี่ เดอริน โคน็อก นักชกตุรกี พบกับ ศักดา มานพชัยยิมส์ นักชกไทย
       
คู่ที่ 12. ป้องกันแชมป์ WBA Asia รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท 140 ปอนด์ ปฎิภาน สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ นักชกไทย พบกับ อิปราฮิม คาร์บอน นักชกฝรั่งเศส

คู่ที่ 13. ชิงแชมป์ว่าง ABF คอนติเนลตัน เวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ 10 ยก วาลิส เอลเคฮันมอล็อกโก พบกับ นภัทร ปุ่น อินเตอร์ นักชกไทย

คู่ที่ 14. ป้องกันแชมป์ WBC Asia คอนติเนลตัน รุ่นไลท์เวท 140 ปอนด์ 10 ยก อีจี อรินโคน็อก นักชกตุรกี พบกับ ปัญญา อุทก นักชกไทย              ส่วนคู่เอก เป็นการป้องกันแชมป์ WBC Asia อเลสซิโอ บิซุตติ นักชกชาวอิตาลี ป้องกันแชมป์ WBC พบกับ ปัญญา ชมภูพวง นักชกชาวไทย ชกกันใน รุ่นบริดเจอร์เวต พิกัด 220 ปอนด์ 8 ยก

              ไปเชียร์ความดุเด็ดเผ็ดมันส์กันได้เลย ซึ่งนักมวยจะขึ้นปะทะกันในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 แฟนมวยมาร่วมมาเชียร์กันให้สนั่นในสังเวียนผืนผ้าใบได้ที่เวทีมวยชั่วคราว FCC Boxing Pattaya พัทยา จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

4
ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE จับบัญชีม้า เคยก่อคดีมาอย่างโชกโชน
               วันนี้ (10 ก.ค. 67) เมื่อเวลา 16.15 น. ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน.บก.สส.ภ.2, พ.ต.ท.ฉัตรธีรพล แทนสง่า รอง ผกก.5 บก.รน., พ.ต.ท.สยาม นรมาตย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประจันตะคาม , จ.ส.ต.ปภังกร เพ็งวิพาศ ผบ.หมู่(สส.) สภ.แสนสุข พร้อมด้วย กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.จันทบุรี ประกอบด้วย พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.ท. วัลลภ อาจสมิติ รองผกก.สืบสวนฯ พ.ต.ท.ภัควัต เมฆฉาย สว.กก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี และกำลังฝ่ายสืบสวน สภ.ท่าใหม่ ร่วมกันจับกุม นายพงษ์พันธ์ เมธีพันธพงษ์ อายุ 34 ปี ซึ่งจับกุมที่โรงงานแห่งหนึ่ง ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

               สำหรับนายพงษ์พันธ์ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ จ.176/2565 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ มิได้กระทำต่อประชาชน แต่ เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

               สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการพิเศษ กระทรวง DE ได้สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยต้องคดีอาญาจำนวนหลายคดี ดังนี้ ปี 2551 ก่อคดีฆ่าผู้อื่น ปี 2552 ก่อคดีทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ปี 2555 โดน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ และปี 2565 ได้ก่อคดีร่วมกันในข้อหาฉ้อโกง ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และได้หลบหนีหมายจับดังกล่าวมาทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่ง จึงได้ติดตามมาจับกุมตัว

               ต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงบริเวณโรงงานดังกล่าว ได้พบตัวนายพงศ์พันธ์ กำลังยืนทำงานอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว จึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแสดงหมายจับ โดยผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่มีชื่ออยู่ในหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหา และแจ้งให้ผู้ต้องหาต้องถูกจับกุมตัว ก่อนส่งตัวไปสอบสวนที่ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี แล้วทำการบันทึกจับกุม จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

#บัญชีม้า #หนีหมายจับ #จันทบุรี


5
เคอิซูปุโรสุ และ เอสเคเอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์
เปิดตัวบริษัท เลเซอร์คลีนนิ่ง เอสเค พร้อมรุกตลาดทำความสะอาดล้ำสมัย

               เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมกรุงเทพ 1 เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ บริษัท เคอิซูปุโรสุ จำกัด นำโดย นายโคจิ คาโต ประธานบริษัท และ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด นำโดย นายวรดิศ ธนภัทร ประธานกรรมการ ได้ร่วมกันเปิดตัว บริษัท เลเซอร์ คลีนนิ่ง เอสเค จำกัด เพื่อให้บริการและจำหน่ายโซลูชั่นทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ล้ำสมัย

               บริษัท เลเซอร์ คลีนนิ่ง เอสเค จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานอาหาร โรงงานเหล็ก โรงงานเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน รางรถไฟ ปิโตรเคมี และอื่นๆ ด้วยนวัตกรรมทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

               นอกจากนี้ บริษัท เลเซอร์ คลีนนิ่ง เอสเค จำกัด ยังได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำ คือ บริษัท พรพลอะนาลิติคอล จำกัด โดย คุณพลสิน เตชะมณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและรุกตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มที่

#เลเซอร์คลีนนิ่ง #LaserCleaning #เลเซอร์กัดสนิม #ทำความสะอาดโลหะ #ล้างผิววัสดุด้วยเลเซอร์
6
คำชี้แจง ของบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรณีการยุติแอพพลิเคชั่น Robinhood


ตามที่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้มีการเสนอข่าว ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ได้มีหนังสือจากบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อความว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood) ได้ตกลงยกเลิกสัญญากับบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่า) ได้บอกเลิกสัญญาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับ ไรเดอร์ของโรบินฮู้ด (ผู้เช่า) มีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567  และ ขอให้ไรเดอร์โรบินฮู้ด ดำเนินการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เช่าส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่าก่อนหรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันยุติการบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood นั้น


ทาง บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านบริการแอพพลิเคชั่น Robinhood ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มบริษัท เอช เซม ขอชี้แจงให้ทราบว่า ทางเราได้ทราบเรื่องการ ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น Robinhood มีผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ปรากฎเป็นข่าว ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และกลุ่มบริษัท เอช เซม ขอชี้แจงให้ทราบต่อไปว่า บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่ได้มีข้อตกลงยกเลิกสัญญากับบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่า) ยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก ไรเดอร์โรบินฮู้ด (ผู้เช่า) ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มบริษัท เอช เซม (H SEM) ขอให้ความมั่นใจว่า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า H SEM และเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ MOVE EV X ยังให้บริการอย่างมั่นคง เป็นผู้นำในตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไทย และยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนไรเดอร์ไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไรเดอร์ ผู้ใช้งาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยความเคารพ

วันชัย ลี้นะวัฒนา
ประธาน กลุ่มบริษัท H SEM

7
เมย์แบงก์แนะหุ้นเด่น 3 ธีมหลัก น่าลงทุนในไตรมาส 3 ปี 2567 ด้วยปัจจัยบวกที่เริ่มส่งผลดี


             หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการลงทุน ซึ่งถือหุ้นโดย เมย์แบงก์ ธนาคารอันดับ 1 ของมาเลเซีย ได้แนะนำหุ้นเด่น 3 ธีมหลักสำหรับการลงทุนในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยหนุนต่าง ๆ เริ่มส่งผลดีต่อตลาด โดยแม้จะมีสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่แน่นอนและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรง แต่นักวิเคราะห์ของเมย์แบงก์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อดัชนีหุ้นไทย (SET) โดยเชื่อว่าการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงโมเมนตัมของกำไรตามที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า โดย เมย์แบงก์ได้นำเสนอหุ้นใน 3 ธีมหลักสำหรับการลงทุน ได้แก่ เน้นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานรอรับอานิสงส์จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว และหุ้นกลุ่มอัตรากำไรเพิ่มขึ้น

หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน: TASCO, SCCC, CK

             TASCO: ได้รับประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยคาดว่าปริมาณยางมะตอยจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและอัตรากำไรของยางมะตอยซีเมนต์เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 บาทต่อตัน ในขณะที่ SCCC คาดว่าราคาปูนซีเมนต์จะสูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้าง และ CK อาจจะมี Backlog เพิ่มขึ้นสองเท่าหากสามารถเซ็นสัญญาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว: AOT, CENTEL, BH

             AOT ได้รับประโยชน์จากคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 36-41 ล้านคนในปี 2567-2568 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นรายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในขณะที่ CENTEL น่าจะมีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากโรงแรมในญี่ปุ่นและการท่องเที่ยวในประเทศไทย และคาดการณ์ว่า BH จะมีกำไรเติบโต 15% ในปี 2567 จากการเพิ่มจำนวนเตียงและการปรับราคา รวมถึงการทำ MOU ด้านการรักษาพยาบาลกับซาอุดิอาระเบีย

หุ้นกลุ่มอัตรากำไรเพิ่มขึ้น: GPSC, ADVANC

             เมย์แบงก์คาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะขยายตัวขึ้นในปี 2567 นี้ (ยกเว้นกลุ่มพลังงานและยานยนต์) ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ GPSC และ ADVANC ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์นี้ โดยเราคาดว่า GPSC จะได้ประโยชน์จากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ในขณะที่ ADVANC จะได้ประโยชน์จากการปรับค่าบริการและต้นทุนด้านการตลาดที่ต่ำลง

             ถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่เมย์แบงก์ยังมีมุมมองเป็นบวกเหตุด้วยปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และคาดว่าจะกลับมาโตแบบเร่งตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังและการเติบโตของการท่องเที่ยว ซึ่งเราคาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาสสามและสี่ของปีนี้

             นักลงทุนที่สนใจรับคำปรึกษาด้านการลงทุนจากมืออาชีพระดับโลก สามารถติดต่อเปิดบัญชีกับเมย์แบงก์ได้แล้ววันนี้ที่ App Maybank Invest หรือ ติดต่อได้ที่ 02 658 5050

8
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก
“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.41 ตอน “ไม่เลี้ยงแมว...ติดเชื้อราแมวได้หรือไม่”


             สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจ เฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.41 ในหัวข้อ “ไม่เลี้ยงแมว...ติดเชื้อราแมวได้หรือไม่” ในวันพุธที่  17 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00-21.00 น. สำหรับเรื่องราวหลักของเชื้อราในแมวหรือในสัตว์เลี้ยง จะเกิดจากความชื้นสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำแล้วไม่เป่าขนให้แห้งสนิท หรือการที่เจ้าของปล่อยสัตว์เลี้ยงออกไปเดินหรือเล่น บนพื้นที่มีความชื้น อย่างพื้นดิน หรือ พื้นหญ้าชื้น โดยไม่ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอ ก็ยิ่งมีโอกาสติดเชื้อราได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่าแมวขนยาวจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากกว่าแมวขนสั้น เพราะสามารถเกิดการสะสมความชื้นได้มากกว่า ทั้งนี้การติดเชื้อราในสัตว์เลี้ยง อาจมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย เช่น สุขภาพของแมวหรือสัตว์เลี้ยง หากเป็นแมวเด็ก หรือ แก่มาก ๆ ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะมีความเสี่ยงติดได้ง่ายขึ้นเช่นกัน เชื้อราแมวสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสกับผิวหรือขนของแมวที่ติดเชื้อรา โดยสปอร์ของเชื้อราจะหลุดร่วงมาจากผิวหรือขนของแมว และแพร่สู่คน โดยเชื้อราสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี


             สำหรับเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.41  ในหัวข้อ “ไม่เลี้ยงแมว...ติดเชื้อราแมวได้หรือไม่” ถ่ายทอดเรื่องราวโดย รศ.นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์, รศ.พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุลและผศ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ ทีมแพทย์ประชาสัมพันธ์จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดยมี ศ.นพ.วาสนก วชิรมน เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจฝากข้อความคำถามด้านโรคผิวหนังอักเสบที่ติดจากสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง หรือเรื่องของเชื้อราแมวและเรื่องที่อยากรู้ สามารถฝากคำถามได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

9
เริ่มแล้ว! “COMMART MEGATECH” สัมผัส AI PC ของจริง
พร้อมอัดฉีดแจก คอมมาร์ต Digital Wallet 10,000 บาท!
มั่นใจกระตุ้นยอดขายกลางปีปังๆ


เริ่มแล้ว! มหกรรมสินค้าไอทีคอมมาร์ต รอบกลางปี 2567 ในคอนเซ็ปต์ “COMMART MEGATECH” ยกขบวนสินค้าไอที โปรแรง ช้อปคุ้ม พร้อมสัมผัสเทคโนโลยี AI PC ของจริงในงาน จัดเต็มสินค้าและโปรโมชั่นจากแบรนด์และร้านค้าชั้นนำ อาทิ ACE, AMD, Banana, E-Quip, EPSON, iStudio by SPVI, IT CITY, J.I.B, MSI, SPEED Computer, Studio7, ASUS, Ascenti, AppleSheep, BeWell, Ergotrend, LG, Mentagram, Remax พร้อมอัดฉีดแน่นๆ จากคอมมาร์ต ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับคอมมาร์ต Digital wallet  10,000 บาท! แจกส่วนลดซื้อคอมใหม่แบบจุกๆ และ คูปองส่วนลด มูลค่า 100 / 300 / 500 แจกอีกเพียบพิเศษสุดๆ เฉพาะในงานคอมมาร์ต วันที่ 11 – 14  กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่เดิม


นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “สำหรับงานคอมมาร์ตในรอบกลางปี 2567 เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญ ที่เราจะได้เห็นการเติบโตของตลาดไอที จากการมาของเทคโนโลยี AI ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนเจนเทคโนโลยี และพร้อมจะกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ให้เติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น บวกกับการมีสินค้าที่หลากหลายและ ครบครัน ที่นำมาจำหน่ายในงานครั้งนี้ ได้ทดลองสินค้า AI PC ของจริงและสินค้าอื่นๆ ทดสอบและเปรียบเทียบ จากแบรนด์ต่างๆ โปรโมชั่น ของแถม ส่วนลด ก่อนการตัดสินใจซื้อ ทั้งหมดนี้พบได้แค่ที่งานคอมมาร์ตเท่านั้น บมจ.เออาร์ไอพี ในฐานะผู้จัดงานได้เตรียมกิจกรรมและบริการไว้ให้กับแฟนมากมายๆ และพิเศษสุดๆ กับแคมเปญ แจกคอมมาร์ต Digital wallet 10,000. -  บาท แจกเลยไม่ต้องรอ อัดฉีดส่วนลดให้ได้ซื้อคอมใหม่แบบสุดคุ้ม และ Voucher คูปปองส่วนลดอีกมากมายที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับๆ แฟนที่มาช้อปในงาน ซึ่งเชื่อว่างาน COMMART MEGATECH จะมีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดไอทีให้คึกคักได้อย่างดี”


นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “เตรียมตัวมาพับกับสินค้าตัวใหม่ที่มาพร้อมความเป็น AI อาทิ โน้ตบุ๊ก จอคอมพิวเตอร์ ทีวี เราเตอร์ สมาร์ทวอทช์ และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ รองรับฟีเจอร์อัจฉริยะอย่าง AI เหล่านี้สามารถมาพบได้ที่งานคอมมาร์ตครั้งนี้ และงานนี้ยังจัดเต็มโปรโมชั่น ส่วนลด แจกกันฉ่ำๆ ตลอดงาน ประกอบด้วย


●   คอมมาร์ต Big Bonus ช้อปครบ 3,000.- บาท ได้สิทธิ์ลุ้นโชค 2 ต่อ ต่อแรก ลุ้นจับรางวัล
เครื่องฟอกอากาศ ,จอคอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นเกมพกพา และ การ์ดจอ ในงาน ต่อที่ 2 อัปโหลดใบเสร็จ ได้ลุ้น Apple HomePod mini 5 รางวัล
●   คอมมาร์ต Digital wallet 10,000. -  บาท คอมมาร์ตช่วยจ่าย ซื้อคอมใหม่ได้ส่วนลดจุกๆ
●   คอมมาร์ต On Top ช้อปครบ 50,000. - แลกคูปองส่วนลดเพิ่ม 500.- (เฉพาะวันพฤหัส - ศุกร์)
●   คอมมาร์ตช่วยจ่ายค่าจอดรถ เพียงซื้อสินค้าในงานคอมมาร์ตครบ 30,000. – รับสิทธิ์จอดรถฟรี 3 ชั่วโมง●   คอมมาร์ตอยากแจก ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธคอมมาร์ต แจกคูปอง ส่วนลด และของพรีเมี่ยมฟรี
ทุกวัน
●   คอมมาร์ต ร่วมกับ LINE MAN RIDE มอบส่วนลดสูงสุด 60% สำหรับผู้ที่เดินทางมางานคอมมาร์ต ด้วยบริการ LINE MAN RIDE ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์ เพียงกรอกโค้ดส่วนลด LMCOMMART ผ่านแอป LINE MAN
●   คอมมาร์ต ร่วมกับ LALAMOVE มอบส่วนลด 50% สำหรับรถยนต์ และรถกระบะทุกประเภท ส่งของด่วนได้ในราคาพิเศษ เพียงกรอกโค้ด LALACOMMART และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้ในงานอย่าลืมแวะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธ COMMART กลาง เพียงสมัครสมาชิก ก็ได้ลุ้นรับของแจก ส่วนลดพิเศษมากมาย และถ่ายรูปกับจออัจฉริยะเก็บเป็นความทรงจำพิเศษสำหรับทุกคน ไม่พลาดทุกโปรโมชั่นและดีลเด็ด เพียงเข้ากลุ่ม LINE OPEN CHAT อัปเดตโปรชั่นจากหน้างาน พร้อมรับสิทธิพิเศษก่อนใคร คลิกเลย https://bit.ly/CommartOpenChat


งาน COMMART MEGATECH รวมกับพันธมิตรแบรนด์ไอทีชั้นนำ อาทิ ACE, AMD, Banana, E-Quip, EPSON, iStudio by SPVI, IT CITY, J.I.B, MSI, SPEED Computer, Studio7, ASUS, Ascenti, AppleSheep, BeWell, Ergotrend, LG, Mentagram, Remax และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมด้วย Media Partner ด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ Techhub, eLeader, Business+, Beartai, Extreme IT, it24hrs., Notebookspec, Overclockzone
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาช้อปสุดมันที่งาน COMMART MEGATECH  ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เข้าชมฟรี! ตลอดทั้งงาน เดินทางสะดวกด้วย รถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและกิจกรรม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.commartThailand.com, www.facebook.com/commartThailand , Line: @Commart, และ twitter.com/Commart

10
‘อิเกร์ กาซิยาส’ แนะนำแอพดูกีฬาสดฟรี ‘Goaldaddy’ เตรียมรับชมลุ้นแชมป์ฟุตบอลยูโร 2024
รอบชิงชนะเลิศ สเปน พบ อังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

           อีกไม่กี่วัน เราจะได้รู้กันแล้วว่าแชมป์ยูโร 2024 จะเป็นทีมใด ใครที่หาแอพเพื่อชมถ่ายทอดสดนัดชิงอยู่ อิเกร์ กาซิยาส อดีตตำนานผู้รักษาประตูชื่อดังชาวสเปน และแบรนด์แอมบาสเตอร์ FUN88 ขอแนะนำแอพและเว็บไซต์ Goaldaddy ที่สามารถดูบอลสดฟรีทุกนัด บาสเกตบอล NBA หรือกีฬาอื่น ๆ ได้อย่างจุใจ และสามารถดูย้อนหลังเต็มแมตซ์ได้ด้วยสำหรับคนที่พลาดนัดไหนไป ซึ่ง Goaldaddy เป็นเว็บไซต์ที่ อิเกร์ กาซิยาส ใช้ดูฟุตบอลหรือกีฬาอื่น ๆ เสมอ เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลและกีฬาอื่นแบบฟรี ๆ จึงอยากแนะนำให้คอกีฬาลองเข้าไปใช้งานและสนุกไปด้วยกัน 
           GoalDaddy เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลและกีฬาโดยเฉพาะ มีข้อมูลกีฬาที่ครอบคลุม การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มของคะแนนกีฬา เป็นชื่อที่คุ้นเคยในวงการถ่ายทอดสดฟุตบอล และเป็นที่รู้จักกันอย่างยาวนานสำหรับแฟนฟุตบอลตัวยงทั่วโลก ช่องนี้มีชื่อเสียงในด้านภาพที่คมชัดและสดใส ทีมนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา และคลังข้อมูลการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น มอบประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผู้ชมในการติดตามการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุด เช่น ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฟุตบอลโลก และการแข่งขันชิงแชมป์ในรายการสำคัญระดับประเทศหลายรายการ สามารถดูผ่านเว็บไซต์ https://www.goaldaddyth.com/  หรือโหลดแอพพลิเคชั่น Goaldaddy ก็สะดวกสบาย ดูได้ทุกที่ ติดตามกิจกรรมสนุก ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/FUN88AsiaTH

#กล้าฝันกล้าสนุก #DaretoDreamDaretoFun #EURO2024 #eurohavefun #ยูโร2024 #DareToDream #DaretoFun #fun88asia #FUN88 #ทายผลบอล #แจกจริง11
LINE OpenChat ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ “เธรด” (Thread)
เพิ่มพื้นที่ให้คุยเจาะลึกหัวข้อได้ไม่ปะปน


•   “เธรด” ช่วยสร้างพื้นที่การแชทพูดคุยหัวข้อที่เจาะจงบนพื้นที่แยกต่างหากจากข้อความในห้องโอเพนแชทหลัก
•   หมดปัญหารบกวนการพูดคุยในห้องโอเพนแชทหลัก ให้ทุกหัวข้อการสนทนาไม่สะดุด


LINE OpenChat ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ “เธรด” (Thread) ช่วยเพิ่มพื้นที่การแชทสนทนาหัวข้อที่เจาะจงตามเรื่องต่างๆ ที่พูดคุยในห้องโอเพนแชทหลักบนแอปพลิเคชัน LINE ได้อย่างสนุกและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบหรือรบกวนการพูดคุยบนหน้าห้องหลักอีกต่อไป หมดปัญหา “พูดแทรก” หรือขัดบรรยากาศการสนทนา


วิธีสร้างเธรด: เพียงแค่กดค้างที่ข้อความนั้นๆ บนห้องหลัก เลือก “เธรด” (Thread) และเริ่มต้นแตกประเด็นสนทนาในเรื่องนั้นๆ ได้เลย ซึ่งผู้ใช้ทุกคนสามารถทำได้ ไม่เพียงแต่แอดมินกลุ่ม

วิธีดูเธรด: เลือกไอคอนเธรดบนมุมขวาบนหน้าห้องโอเพนแชทหลัก หรือ ไอคอนด้านล่างข้อความนั้นๆ เพื่อไปหน้ารวมเธรด

วิธีตั้งค่าชื่นชอบเธรด: คลิกที่ไอคอนชื่นชอบ (รูปดาว) บนมุมขวาหน้าเธรดนั้นๆ เพื่อตั้งค่าเป็นชื่นชอบ หรือ ลบออกจากเธรดที่ชื่นชอบ หากคุณเป็นผู้สร้างเธรดนั้น หรือ ส่งข้อความนั้น เธรดนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นชื่นชอบของคุณโดยอัตโนมัติ


เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ออกมาช่วยรองรับจำนวนข้อความสนทนาและสมาชิกของห้องโอเพนแชทที่เพิ่มขึ้น หมดปัญหาการติดตามเรื่องต่างๆ ในกลุ่มไม่ทัน จนทำให้พลาดรายละเอียดเรื่องสำคัญไปได้ เสริมประสิทธิภาพการเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์ของโอเพนแชทที่เข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารพูดคุยของผู้คนได้อย่างดี

หมายเหตุ:
1. ฟีเจอร์รองรับ LINE เวอร์ชัน 14.7.0 ขึ้นไป
3. เธรดนั้นๆ จะถูกลบออกไป หากข้อความต้นเธรดถูกลบออกจากประวัติสนทนาจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
3. จะสามารถสร้างเธรดได้จากข้อความที่ถูกส่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง
4. เธรดที่ถูกสร้างเกิน 2 สัปดาห์ จะไม่สามารถส่งข้อความใหม่ในนั้นได้


###

เกี่ยวกับ LINE OpenChat

LINE OpenChat (ไลน์ โอเพนแชท) คือแพลตฟอร์มคอมมูนิตีออนไลน์ขนาดใหญ่ภายใต้แนวคิด เปิดตัวเองในพื้นที่สำหรับคุณ (Where everyone has their own place) มีผู้ใช้งาน (MAU) กว่า 18 ล้านคน เป็นแหล่งรวมกลุ่มความสนใจที่เต็มไปด้วยคนที่ชื่นชอบและสนใจในสิ่งเดียวกันมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันกันแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการศึกษา แฟนด้อม แฟชัน การเงิน เกมส์ หรือแม้แต่หาเพื่อนออนไลน์ เป็นบริการที่อยู่บนแอปพลิเคชัน LINE โดยจุดเด่นของ LINE OpenChat นั้นมีมากมาย อย่างเช่น ร่วมพูดคุยโดยไม่ต้องเผยตัวตน ไม่ผูกติดกับบัญชีLINEของผู้ใช้ มีระบบแอดมินจัดการบริหารกลุ่ม และรองรับได้สูงสุดถึง 200,000 คน ล่าสุดกับฟีเจอร์ Live talk ให้เปิดห้องพูดคุยด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ ฯลฯ

12
“หน่อย เชิญยิ้ม” ปะทะ “ต่าย เชิญยิ้ม” ดวลมุขฮากระจาย “แหนมยโสธร” ที่ทรูโฟร์ยู ช่อง 24


             วันเสาร์นี้ ห้ามพลาดความสนุกกับภาพยนตร์ล้อเลียนหนังดัง “แหนมยโสธร” ที่ได้ขบวนการสร้างรอยยิ้มอย่าง หน่อย เชิญยิ้ม ต่าย เชิญยิ้ม โจอี้ เชิญยิ้ม โบว์ ก่อนบ่าย และกระต่าย แม็กซิม มาร่วมความสุขล้นจอ เริ่มด้วยเรื่องของหนุ่มบ้านนอก “แหนม” (หน่อย เชิญยิ้ม) ถูกพ่อแม่ส่งตัวให้เข้ามาเผชิญกับชีวิตในกรุงเทพฯ พร้อมกับแหนมอีก 1 ลังใหญ่ และยังเฝ้าฝันว่าการเข้ามากรุงเทพฯ จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิต  แต่แล้วความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น นั่นเพราะชายหนุ่มไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า แหนมลังโตที่พ่อแม่ให้มาจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป เขาโยนแหนมทิ้งไปโดนรถเศรษฐีเจ้าของโรงงาน


             เหตุการณ์นั้นทำให้เขาได้ช่วยเศรษฐีจากอุบัติเหตุ และได้ที่ค้าขายแหนม สุดท้ายต้องมาเจอคู่ปรับ “บุญเติม” (ต่าย เชิญยิ้ม) พ่อค้าขายไส้อั่ว ที่นอกจากจะเป็นคู่แข่งด้านการค้าแล้ว ยังเป็นคู่ปรับศัตรูหัวใจอีกด้วย เรื่องราววุ่นวายสุดป่วนจึงเกิดขึ้น ดูแล้วฮาขำแก้เครียด ดูเลยภาพยนตร์ “แหนมยโสธร” วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 21.00 น. ที่ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/live

13
ยัวซ่าร่วมออกบูธ "บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2024"


             บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์- รถจักรยานยนต์คุณภาพและมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธกับทาง บริษัท บี-ควิก จำกัด ในงานบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2024 ภายในบูธกิจกรรมได้มีการจัดแสดงแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และการแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาชมการแข่งขันในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี


14
“Legend of Thailand ตำนานท่าเตียน” วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม


เชิญสัมผัสบรรยากาศความเป็นไทยร่วมสมัย ในงาน “Legend of Thailand ตำนานท่าเตียน” คัดสรรร้านค้าของดีสมุนไพรไทย ยอดนิยม อาทิ ยาหม่อง ยาดม น้ำมันนวด สูตรต้นตำรับไทย และสินค้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ของดีเมืองสยาม ได้แก่ สินค้าแฟชั่นกางเกงมวยไทย กางเกงลายช้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารคาวหวานแสนอร่อยอีกมากมาย เช่น ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ ต้มยำกุ้ง มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ น้ำมะพร้าวสด และน้ำผลไม้สดฉ่ำปั่นหวานชื่นใจ


ชวนช้อป ชิม ชิล ภายในงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2567  ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าแพลทินัม ติดตามรายละเอียดร้านค้าและโปรโมชั่นที่น่าสนใจได้ที่ FB: Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์


15
ลุ้นมิตรภาพ “โบรแมนซ์” ปลดล็อคศักยภาพ ทอม คิม สู่นักกอล์ฟมือท็อประดับโลก
สกอตตี้ เชฟเฟลอร์กับทอม คิม

9 กรกฎาคม 2567 – ครั้งหนึ่ง เค.เจ. ชอย ตำนานโปรกอล์ฟเกาหลีใต้เคยกล่าวคำคมเด็ดๆ ซึ่งกลายเป็นข้อคิดในการพัฒนาชีวิตของตัวเองและเป็นแรงผลักดันให้กับนักล่าฝันคนอื่นจากชาติเดียวกันและทั่วภูมิภาคเอเชีย เดินตามรอยเพื่อตามหาความสำเร็จเป็นนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ (ภาพ: Getty Images)         

“การจะเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดได้ คุณต้องแข่งขันกับคนที่เก่งที่สุด” คือคำคมที่เปลี่ยน เค.เจ.ชอย จากนักกอล์ฟโนเนมเมื่อครั้งเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเมื่อ 2 ทศวรรษก่อนเพื่อไขว่คว้าพีจีเอทัวร์การ์ด สู่การเป็นนักกอล์ฟระดับตำนานคว้าแชมป์พีจีเอทัวร์แล้ว 8 รายการ และทำเงินรางวัลรวมกว่า 32 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,166 ล้านบาท       

วาย.อี.หยาง คือนักกอล์ฟที่เดินตามรอย เค.เจ.ชอย มาติดๆ และประกาศศักดาเป็นนักกอล์ฟเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์มาครองได้สำเร็จในปี 2009  และยังมีโปรกอล์ฟจากเกาหลีใต้อีกหลายคน ไม่ว่าจะเป็น ซุง คัง, แบ ซังมุน, อัน เบียงฮุน, อิม ซองแจ, คิม ชีวู และเค.เอช.ลี  รวมถึง ชิเกกิ มารุยาม่าและอิเดกิ มัตสึยาม่า สองดาวดังจากญี่ปุ่น, ซี.ที. ปัน จากไต้หวัน และคาร์ล หยวน จากจีน  ซึ่งบรรดานักล่าฝันจากเอเชียเข้าใจดีถึงความจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับยอดโปรกอล์ฟมือดีที่สุดของโลกบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ           

ล่าสุด ทอม คิม ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 22 ปี กำลังใช้เส้นทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย ในการไล่ล่าความฝันสู่การเป็นนักกอล์ฟที่ดีที่สุดของโลก ผ่านความสัมพันธ์แบบโบรแมนซ์ หรือมิตรภาพดีๆ กับ สกอตตี้ เชฟเฟลอร์ โปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลก         

ทอม คิม ไม่เพียงลงแข่งขันกับบรรดายอดโปรกอล์ฟชั้นนำของโลกเกือบทุกสัปดาห์ในเวทีพีจีเอทัวร์ แต่ยังฝึกซ้อมกับเชฟเฟลอร์เป็นประจำเพื่อขอคำแนะนำจากนักกอล์ฟที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในฤดูกาลนี้ รวมถึงสังสรรค์กับเชฟเฟลอร์ บ่อยครั้งเพราะบ้านอยู่ใกล้กันในดัลลัส ใช้เวลาเดินทางแค่ 4 นาทีเท่านั้น

ทั้งคู่ยังเกิดวันเดียวกันแต่คนละปีนั่นคือวันที่ 21 มิถุนายน ทอม คิม เพิ่งอายุครบ 22 ปีและเชฟเฟลอร์ ฉลองครบรอบ 28 ปี เมื่อเดือนที่แล้ว และเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัด ทำให้ทั้งคนสนิทสนมกัน ขณะที่เมเรดิธ ภรรยาของเชฟเฟลอร์ สอนลูกชายให้เรียก ทอม คิม ว่า “อังเคิล ทอม” (น้าทอม)

ทอม คิม ซึ่งคว้าแชมป์พีจีเอทัวร์มาแล้ว 3 รายการ กล่าวถึงเชฟเฟลอร์ว่า “เรื่องนี้สำคัญมาก เขาเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ ผมเรียนรู้จากเขามากมาย ไม่ใช่แค่จากการดูเขาเล่น แต่จากการสอบถามพูดคุยในหลายสิ่งหลายอย่างและเขาก็ใจดี สามารถแบ่งปันบางเรื่องกับผมได้ การได้อยู่กับนักกอล์ฟที่เก่งกาจอย่างเขา ผมอยากได้ความรู้ได้คำแนะนำจากเขา ผมพูดคุยกับเขาในแง่มุมเรื่องจิตวิทยาที่นำมาใช้ในเกมการแข่งขัน มากกว่าเรื่องทักษะ และผมก็ชอบสกอตตี้ในฐานะคนๆ หนึ่ง มากกว่าในฐานะนักกอล์ฟ เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เมื่อเราอยู่ที่บ้าน เรายังร่วมสังสรรค์และเล่นกอล์ฟด้วยกันบ่อยครั้ง”         

มิตรภาพของทั้งคู่เริ่มเบ่งบานในการแข่งขัน ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว เมื่อทอม คิม ขอซ้อมร่วมกับเชฟเฟลอร์ที่สนามรอยัล ลิเวอร์พูล โดยในสนามโปรกอล์ฟชาวอเมริกันแสดงให้เห็นว่าไม่เคยปราณีคู่แข่ง คว้าแชมป์มาแล้ว 6 รายการในปีนี้  เมื่ออยู่นอกสนาม เชฟเฟลอร์ก็เป็นคนดีมาก

“ตอนนั้นเรายังไม่สนิทกันเหมือนตอนนี้ ผมเดินไปหาเขาและถามว่าอยากเล่นรอบฝึกซ้อมด้วยกันไหม และเราก็เล่นด้วยกัน 18 หลุม เขาเป็นคนที่ถ่อมตนมาก”
           
“ผมถามคำถามที่มีมูลค่าไปหลายคำถามและเขาก็ตอบกลับมาทั้งหมด หนึ่งในคำแนะนำที่ดีที่สุดคือต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ของตัวเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทำอยู่ มุ่งมั่นกับการแข่งขัน และผมคือนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น การที่เขาบอกกับผมว่าให้เชื่อมั่นในแนวทางของตัวเอง ทำในสิ่งที่ต้องทำ ใส่ใจในสิ่งที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้ช่วยผมได้มากเลยทีเดียว” ทอม คิม กล่าวเสริม           

ในสัปดาห์นี้ ทอม คิม มีคิวลงแข่งขันรายการ เจเนซิส สกอตติช โอเพ่น  ศึกโคแซงชั่นระหว่างพีจีเอทัวร์ และดีพี เวิลด์ ทัวร์ ที่สนามเรเนสซองซ์ คลับ ซึ่งเป็นเวทีที่เจ้าตัวแจ้งเกิดในการแข่งขันระดับแนวหน้าของโลก เมื่อสองปีก่อนจากผลงานอันดับ 3 และได้อันดับ 6 ร่วมเมื่อปีที่แล้ว ก่อนไปคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในรายการ ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในระดับเมเจอร์ของทอม คิม แม้ฝืนลงเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า


หลายคนเชื่อว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่  ทอม คิม จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งกับเชฟเฟลอร์ โดยโปรกอล์ฟดาวรุ่งจากเกาหลีใต้มีโอกาสดวลตัวต่อตัวกับเชฟเฟลอร์ในการแข่งขันรายการแทรเวเลอร์ส แชมเปี้ยนชิพ เมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังทำเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้าย หลุมที่ 72 ในรอบปกติ ได้ไปเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ ก่อนแพ้ไปในการดวลหลุมแรก         

โดยหลังจบการแข่งขัน ทอม คิม ซึ่งออกนำตลอดในสามวันแรกที่แทรเวเลอร์ส แชมเปี้ยนชิพ  เผยว่า “หลังจากที่เขาเซฟพาร์คว้าชัยชนะในการดวลเพลย์ออฟ เขาพูดกับผมด้วยคำพูดที่ดีมากๆ และมีความกับผมอย่างมาก”         

เชฟเฟลอร์ ปฏิบัติต่อ ทอม คิม เหมือนเป็นน้องชายคนเล็กและมักทำให้ต้องเจอกับความยากลำบากเหมือนกับพี่น้องกันจริงๆ โปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันเชื่อว่า ทอม คิม จะประสบความสำเร็จในเวทีพีจีเอทัวร์ต่อไปอีกยาวนาน โดยกล่าวเสริมว่า “เขาเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีและเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยม เขาคว้าแชมป์มาแล้ว 3 รายการ และติดทีมนานาชาติในรายการเพรสซิเดนท์ส คัพ เขามีทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกอล์ฟ เขาจะประสบความสำเร็จอีกยาวนาน”
           
หมายเหตุ: Chuah Choo Chiang ผู้เขียนเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร – APAC ของ PGA Tour แฟนกีฬากอล์ฟสามารถติดตามชมการแข่งขันกอล์ฟพีจีเอทัวร์ ได้ทาง TrueSports 5 และ DAZN

Pages: [1] 2 3 ... 2423